KPSS Lisans Türkçe Soruları 2 (2012 KPSS Lisans - Anlatım bozukluğu, paragraf soruları, dil bilgisi)

 • 1) Hem bir yolculuğa çıkacaksın hem de elinde bir harita, pusula olmayacak! Yolun sonu nereye varıyor bilmeyeceksin, olacak iş mi bu? İşte böylesi durumlarda sorarsın bir yazar olarak senden öncekilere: “Niçin çıktın yola? Niçin kaldın yarı yolda?” ya da “Nasıl vardın, varmayı düşlediğin noktaya?”
  Bu parçada geçen “elinde bir harita, pusula olmama” sözüyle yazarlarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gerçekçi ve gözlemci bir anlatımı yeğlememe
  B) Okurların yaşamını zenginleştirecek bir amaca yönelmeme
  C) Deneyimli yazarların birikiminden yararlanmama
  D) Yapıtlarını oluştururken değişik alanların verilerini kullanma
  E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda oluşturma
 • 2) (I) Her sabah sokağa çıktığımda “İstanbul’da yaşadığım için ne kadar şanslıyım!” diyorum. (II) Belki her gün pek çok sorunla yüz yüze geldiğiniz için bana karşı çıkacaksınız. (III) Ama beni, okumak kadar besleyen, benim için başlı başına bir kitaplık değeri taşıyan kenttir İstanbul. (IV) Ancak bir yandan da içim acıyor İstanbul için. (V) Çözülmeyen ve çözülemeyecek gibi görünen sorunları yüzünden değil bu. (VI) Eşine az rastlanır güzelliğe, ruha sahip yüzlerce yıllık bu kentin yakın tarihini ortaya koyan “özellikli” sokakları birer birer yok olduğu için...
  Bu parçada, I. cümlede öne sürülen düşüncenin gerekçesi, numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilmiştir?

  A) II.
  B) III.
  C) IV.
  D) V.
  E) VI.
 • 3) (I) Ankara’da köpek balıklarıyla yüzmek ister misiniz? (II) “Ankara”, “köpek balığı” ve “yüzmek” sözcükleri ancak bir şakada yan yana gelebilir, deyip ciddiye almamazlık etmeyin bu soruyu. (III) Ankara’da yeni açılan devasa akvaryumdan söz ediyorum. (IV) Türkiye’nin bu en büyük akvaryumunda 12 bin balık yaşıyor. (V) Bugüne kadar balıkla ilişkisi tava ve ızgarayla sınırlı olan Ankaralılar için alışılmadık bir yer...
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) I’incide, merak uyandırılmaya çalışılmıştır.
  B) II’ncide, uyarıda bulunulmuştur.
  C) III’üncüde, açıklama yapılmıştır.
  D) IV’üncüde, kanıtlanabilir veri kullanılmıştır.
  E) V’incide, kesinlik belirtilmiştir.
 • 4) (I) Romanlarımda karakterleri oluştururken çok sıkıntı çekerim. (II) Okuyucunun kabulleneceği ve onun belleğinde iz bırakacak kişiler oluşturmak benim için
  çok önemli. (III) Bu, tarihî bir roman olduğu için karakterlerinin çoğu, bilinen kişiler. (IV) Dolayısıyla benim fazla katkım olmadan sayfalardaki yerlerini aldılar. (V) Tanınmamış olanlarla yeni oluşturduklarım ise bilinen karakterlerle boy ölçüşecek kadar canlıdır.
  Roman karakterlerini konu alan bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) I’incide, oluştururken güçlükle karşılaşıldığından söz edilmiştir.
  B) II’ncide, hangi nitelikleri taşımasının amaçlandığı belirtilmiştir.
  C) III’üncüde, söz konusu yapıtın türü ve kimi özellikleriyle ilgili bilgi verilmiştir.
  D) IV’üncüde, önceki cümlede belirtilen nitelikleri taşıyanların oluşturuluşuyla ilgili açıklama yapılmıştır.
  E) V’incide, sözü edilen yapıttakilerin başka yapıtlardakinden üstün nitelikli olduğuna değinilmiştir.
 • 5)
  (I) Derin bir uykunun ardından gözlerimi açtığımda beliren o ilk görüntüleri hayal meyal hatırlıyorum şimdi. (II) Başımın üstünde asılı duran cibinlik, yatak odasının tahta tavanında dolaşan küçük, sevimli, pembe kertenkeleler, günün ilk ışıkları ile parıldayan Seyhan Irmağı hızla geçip gidiyor gözümün önünden. (III) Yastığımın altına koyduğum, giymeye kıyamadığım yeni iskarpinlerimi şefkatle okşadıktan sonra çoraplarımı ayağıma aceleyle geçirip aşağıya iniyorum. (IV) Kahvaltı masasında reçeller, peynirler ve annemin kızarttığı ekmekler duruyor. (V) Bahçeye açılan kapıdan dışarı çıkıyorum,
  limon ve mandalina ağaçlarının yeşil serinliğini hissediyorum.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznellik söz konusu değildir?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
 • 6) Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) I'inci, zamir olarak kullanılmıştır.
  B) II'nci, sayı sıfatı olarak kullanılmıştır.
  C) III'üncü, ad olarak kullanılmıştır.
  D) IV'üncü, zarftır.
  E) V'inci, edattır.
 • 7) (I) Aile apartmanıydı bizimki, anneannem de üst katımızda otururdu. (II) Salondaki üç televizyonu hiç kapatmadan izleyen tam bir dizi tutkunuydu. (III) İki diziyi aynı anda izler, hiçbir ayrıntıyı kaçırmaz, bir de her birine yorum yapardı hepimizin şaşkın bakışları arasında. (IV) Bir diğer tutkusu ise yemek pişirmekti. (V) Ben de sık sık yanına gider, getir götür işlerinde ona yardım ederdim. (VI) Sanırım sofra sanatına ve yemeklere duyduğum ilgi o zamanlar başladı.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi, yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylemdir?

  A) II.
  B) III.
  C) IV.
  D) V.
  E) VI.
 • 8) Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler tür bakımından birbirinden farklıdır?

 • 9) (I) Her sanatçının bir dünyası vardır. (II) Bu dünya kendine özgüdür; çeşitli olaylarla, görüntülerle, gözlemlerle ve yaşantılarla örülmüştür. (III) Bunlar, onun duygu
  ve düş dünyasında işlenerek çeşitli ürünlere dönüşür.(IV) Yani, sanatçının dünyasından süzülenler, sanat yapıtı biçiminde insanlığın karşısına çıkar. (V) Söz gelimi edebiyatta şiir, öykü, roman gibi biçimlerde okurla buluşur.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) I'inci, ad cümlesidir.
  B) II'nci, sıralı cümledir.
  C) III'üncü, biçimce ve anlamca olumludur.
  D) IV'üncü, bileşik yapılıdır.
  E) V'inci, ara söz içermektedir.
 • 10) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde çatı özellikleri aranmaz?
  A) Dün eve iki kez uğradığını söyledi.
  B) Senin, bu işi de yarım bırakacağın belliydi.
  C) Uçağa binerken telefonunu kapatmıştı.
  D) Bence onun ne demek istediği anlaşılmadı.
  E) Diktiğim elbiseyi denemek için bugün yine gelecekti.
 • 11) Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
 • 12) Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
 • 13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
  A) Bu akşam sinemaya değil, tiyatroya gideceklermiş.
  B) Hem işinin çok olduğunu söylüyor hem de bomboş oturuyor.
  C) Açılış törenine kimlerin katılacağı belli olmuş.
  D) Sabah yürüyüşünüzü, kahvaltıdan önce yapın.
  E) Artan yemeklerinizi çöpe değil, sokak hayvanlarına verin.
 • 14) (I) Bu tarihî yerleşimde bulunan anıt figürlerinin diğer Mezopotomya dinlerinde kullanılan sembollerle benzerlik taşıması beni çok etkilemiştir. (II) Örneğin Babil, Sü-
  mer ve Asur dinlerinin en çok bilinen sembolü öküz başıdır. (III) Bu dinlere özgü figürler arasında hilal şeklindeki “Ay Tanrısı” da çok yaygındır. (IV) Burada, en büyük iki taşa bakınca birinde öküz başı, diğerinde hilal vardı. (V) Bunun, Mezopotomya’daki dinî gelenekle buradaki arasında bir bağ oluşturduğunu düşünüyorum.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
Yorum Yap
Gönder