ALES Matematik Soruları 6 (2010 İlkbahar Ales - basit eşitsizlikler, üslü ve köklü ifadeler, problemler)

 • 1) Bir dede, torunları için 5’li ve 10’lu paketler hâlinde satılan sakızlardan 7 paket almıştır.
  Bu dedenin aldığı paketlerin içinde toplam 50 sakız olduğuna göre, 10’lu paketlerden kaç tane almıştır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 2) Eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  E) 6
 • 3)

 • 4) Beş sayının aritmetik ortalaması 15’tir.
  Bu sayılardan üç tanesinin her birinden 6 çıkartılır ve diğer iki tanesinin her birine 4 eklenirse yeni ortalama kaç olur?

  A) 16
  B) 15
  C) 14
  D) 13
  E) 12
 • 5) İşleminin sonucu kaçtır?

  A) 0,1
  B) 0,9
  C) 1
  D) 1,1
  E) 10,1
 • 6)

 • 7) Olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

  A) a < b < c
  B) a < c < b
  C) b < a < c
  D) b < c < a
  E) c < a < b
 • 8)

 • 9) a, b birer pozitif tam sayı ve

  A) − 4
  B) −5
  C) 1
  D) 4
  E) 5
 • 10) İki basamaklı bir n sayısı 3’e, n + 1 sayısı 4’e, n + 2 sayısı da 5’e bölünebilmektedir.
  Buna göre, en küçük n sayısının rakamları toplamı kaçtır?

  A) 6
  B) 7
  C) 8
  D) 9
  E) 10
 • 11) Üç basamaklı bir sayının 999 ile çarpımından elde edilen sonucu kısa yoldan bulmak için şunlar yapılır:
  • Sayının 1 eksiği olan sayı bulunur.
  • Bulunan bu sayı 999’dan çıkarılarak yeni bir sayı elde edilir.
  • Bu iki sayı yan yana yazılır.
  213 sayısının 999 ile çarpımından elde edilen sonucu bulmak için 213 sayısının 1 eksiği olan 212 sayısı alınır. Bu sayı 999’dan çıkarılarak 787 bulunur. Son ola-
  rak da bu iki sayı yan yana yazılarak 213 ile 999’un çarpımı 212 787 olarak bulunur.

  Üç basamaklı AAA sayısının 999 ile çarpımı AAB BBA olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır?


  A) 7
  B) 8
  C) 9
  D) 10
  E) 11
 • 12) Üç basamaklı bir sayının 999 ile çarpımından elde edilen sonucu kısa yoldan bulmak için şunlar yapılır:
  • Sayının 1 eksiği olan sayı bulunur.
  • Bulunan bu sayı 999’dan çıkarılarak yeni bir sayı elde edilir.
  • Bu iki sayı yan yana yazılır.
  213 sayısının 999 ile çarpımından elde edilen sonucu bulmak için 213 sayısının 1 eksiği olan 212 sayısı alınır. Bu sayı 999’dan çıkarılarak 787 bulunur. Son ola-
  rak da bu iki sayı yan yana yazılarak 213 ile 999’un çarpımı 212 787 olarak bulunur.

  ABC üç basamaklı bir sayı olmak üzere,
  ( 783 x 423 ) + ( 783 x ABC )
  işleminin sonucu 782 217 olduğuna göre, A + B + C toplamı kaçtır?


  A) 15
  B) 16
  C) 17
  D) 18
  E) 19
 • 13) Onur, a ile b harflerini istediği kadar kullanarak farklı uzunluklarda dizgiler yazıyor. Onur’un yazdığı dizgilere örnekler aşağıda verilmiştir.
  ÖRNEKLER:
  a → 1 uzunluğunda,
  b → 1 uzunluğunda,
  aa → 2 uzunluğunda,
  aab → 3 uzunluğunda birer dizgidir.

  Buna göre, Onur, içinde aa bulunmayan 4 uzunluğunda kaç dizgi yazabilir?

  A) 6
  B) 7
  C) 8
  D) 9
  E) 10
 • 14) Onur, a ile b harflerini istediği kadar kullanarak farklı uzunluklarda dizgiler yazıyor. Onur’un yazdığı dizgilere örnekler aşağıda verilmiştir.
  ÖRNEKLER:
  a → 1 uzunluğunda,
  b → 1 uzunluğunda,
  aa → 2 uzunluğunda,
  aab → 3 uzunluğunda birer dizgidir.

  Buna göre, Onur, içinde bbb bulunmayan en fazla 4 uzunluğunda kaç dizgi yazabilir?

  A) 21
  B) 22
  C) 23
  D) 24
  E) 26
 • 15) 6’sı siyah, 6’sı da beyaz 12 boncuk ve bir tahta blok üzerine tutturulmuş 4 çubuğu olan bir düzenek kullanılarak 4 basamaklı sayılar aşağıdaki kurala göre oluşturuluyor:
  • Düzeneğin binler ve birler basamağını gösteren çubuklarda siyah boncuklar, yüzler ve
  onlar basamağını gösteren çubuklarda ise beyaz boncuklar bulunmalıdır.
  • Düzeneğin hiçbir çubuğu boş kalmamalıdır.
  • Sayı oluşturmak için boncuklardan istenilen kadarı kullanılabilir.

  Sayı oluşturmak için tüm boncuklar kullanıldığında aşağıdaki sayılardan hangisi düzenekte oluşturulamaz?


  A) 2134
  B) 3243
  C) 4152
  D) 5241
  E) 5331
 • 16) Ayşe 90 sayfalık bir kitabın 1. gün 10, 2. gün 20, 3. gün 30 ve 4. gün de kalan 30 sayfasını okuyor.
  Buna göre, Ayşe’nin günlük okuduğu sayfa sayısının güne göre değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?


 • 17) Leblebinin 200 gramı 1,2 TL olduğuna göre, 700 gramı kaç TL’dir?
  A) 3,6
  B) 3,8
  C) 4
  D) 4,2
  E) 4,6
 • 18) Bir apartmandaki 23 dairenin bazıları 4, bazıları da 5 odalıdır.
  Apartmandaki dairelerde toplam 101 oda olduğuna göre, apartmandaki 4 odalı daire sayısı kaçtır?

  A) 11
  B) 12
  C) 14
  D) 16
  E) 17
 • 19) Yeliz’in maaşına yüzde 20 çocuk yardımı eklenince, Evren’in maaşından da yüzde 10 ilaç kesintisi yapılınca bu kişilerin aldıkları maaşlar eşit oluyor.
  Bu kişilerin maaşları arasındaki fark başlangıçta 200 TL olduğuna göre, Yeliz’in yardımdan sonraki maaşı kaç TL’dir?

  A) 2000
  B) 1200
  C) 900
  D) 800
  E) 720
 • 20) Bir araç A kentinden B kentine saatte v km hızla gitmiş ve hiç durmadan A kentine 3 / 4 v km hızla geri dönmüştür.
  Aracın gidiş geliş süresi toplam 14 saat olduğuna göre, A’dan B’ye gidiş süresi kaç saattir?

  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 7
  E) 9
Yorum Yap
Gönder