ALES Matematik Soruları 5 (2011 ALES Güz Matematik 2 - Problemler)

 • 1) işleminin sonucu kaçtır?

  A) 0,2
  B) 0,5
  C) 2
  D) 5
  E) 0,75
 • 2) Bir sınıftaki her öğrenci, diğer öğrencilerin her birine yıllık yazısı yazmıştır.
  Toplam 650 yıllık yazısı yazıldığına göre, bu sınıfta kaç öğrenci vardır?

  A) 23
  B) 24
  C) 25
  D) 26
  E) 27
 • 3) Bir ağacın boyu her 4 yılda bir yüzde 25 uzamaktadır. Bu ağacın boyu 2010 yılında 2,5 m olduğuna göre, 2002 yılında kaç m’dir?
  A) 1,6
  B) 1,75
  C) 1,8
  D) 2
  E) 2,25
 • 4) Cem’in iki adımda aldığı yolu, Ali üç adımda almaktadır. Her ikisi de aynı noktadan başlayıp aynı yönde 40 adım attığında aralarındaki uzaklık 10 m oluyor. Buna göre, Cem bir adımda kaç m yol almaktadır?
  A) 0,8
  B) 0,75
  C) 0,7
  D) 0,65
  E) 0,6
 • 5) Aşağıda, bir şirketin eleman alımında belirlediği dört kriter ve puanları gösterilmiştir.
  * Empati kurma : 16 puan
  * İletişim kurma : 24 puan
  * Girişimci olma : 28 puan
  * Deneyimli olma : 32 puan
  Bu şirkete başvuran adaylar,
  I. her kriter için belirlenen puanın en az yarısını,
  II. 100 tam puanın en az 70’ini
  aldıkları takdirde ön elemeyi geçmiş sayılmaktadır.

  Bir adayın, “her kriter için belirlenen puanın en az yarısını alma” şartını sağlayamadığı bilinmektedir.
  Buna göre, bu adayın aldığı puan (tam sayı olarak) en fazla kaç olabilir?

  A) 49
  B) 69
  C) 83
  D) 91
  E) 94
 • 6)

 • 7) İşleminin sonucu kaçtır?

  A) 5
  B) 10
  C) 15
  D) 20
  E) 25
 • 8)

 • 9)

  A) 5
  B) 6
  C) 7
  D) 8
  E) 9
 • 10)

 • 11) x gerçel sayısı için ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?

  A) -4
  B) -3
  C) -2
  D) 1
  E) 2
 • 12) Olduğuna göre, toplamının alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir?

  A) 11
  B) 10
  C) 9
  D) 8
  E) 7
 • 13) Bir matematikçi yeni tanımladığı fonk ve tont kavramlarıyla ilgili şu önermeyi kanıtlamıştır:
  Önerme: Fonk olmayan tont yoktur.
  Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu önermeye denktir?

  A) Her tont bir fonktur.
  B) Her fonk bir tonttur.
  C) Bazı tontlar fonk değildir.
  D) Bazı fonklar tont değildir.
  E) Tont olmayan fonk yoktur.
 • 14) Üç basamaklı ABC doğal sayısı 15, 25 ve 35’e bölündüğünde 5 kalanını veriyor.
  Buna göre, A + B + C toplamı kaçtır?

  A) 8
  B) 9
  C) 10
  D) 11
  E) 12
 • 15) 6 kişilik bir öğrenci grubundan her takımda 2 kişi olacak şekilde üç takım oluşturulmak isteniyor.
  Bu takımlar kaç farklı şekilde oluşturulabilir?

  A) 10
  B) 15
  C) 20
  D) 30
  E) 45
 • 16) Akıntı hızı sabit olan bir nehirde, akıntıya göre sabit hızla yol alan bir motorlu tekne, akıntı yönünde giderse 5 saatte 72 km, akıntıya ters yönde giderse 5 saatte
  22 km yol alıyor.
  Bu teknenin hızı akıntının hızından büyük olduğuna göre, akıntının hızı saatte kaç km’dir?

  A) 5
  B) 5,5
  C) 6
  D) 7,5
  E) 9
 • 17) Bir kara yolu yapım projesinin her ay eşit uzunlukta yol yapılarak bir yılda bitirilmesi planlanmıştır. Yedinci ayın sonunda projeden sorumlu olan mühendis şöyle bir
  açıklama yapmıştır:
  “Hava şartları nedeniyle ilk yedi ay için planlanandan daha az yol yapılmıştır. Kalan aylarda daha fazla çalışıp projemizi zamanında tamamlamış olacağız.”
  Buna göre, kalan ayların her birinde yapılması gereken yol, planlanana göre yüzde kaç artırılmalıdır?

  A) 20
  B) 24
  C) 25
  D) 26
  E) 28
 • 18) Bir parça telin ucundan telin 1 / 5 ’i kesildiğinde telin orta noktası eski duruma göre 4 cm kayıyor.
  Buna göre, bu telin tamamı kaç cm’dir?

  A) 35
  B) 40
  C) 45
  D) 50
  E) 55
 • 19) Bir kütüphanedeki her kitaba 1, 2, 3 rakamlarından ve a, b, c, d harflerinden oluşan 7 haneli bir barkod numarası veriliyor. Bu numaralandırmada her bir harf ve rakam yalnızca bir kez kullanılıyor.
  İlk 4 hanesi harf olacak şekilde kitaplara kaç farklı barkod numarası verilebilir?

  A) 120
  B) 144
  C) 180
  D) 216
  E) 240
 • 20) Bir kütüphanedeki her kitaba 1, 2, 3 rakamlarından ve a, b, c, d harflerinden oluşan 7 haneli bir barkod numarası veriliyor. Bu numaralandırmada her bir harf ve rakam yalnızca bir kez kullanılıyor.
  1. ve 7. hanesi rakam olacak şekilde kitaplara kaç farklı barkod numarası verilebilir?

  A) 128
  B) 256
  C) 360
  D) 512
  E) 720
Yorum Yap
Gönder