AÖL Tarih Soruları 3 (2017-18 AÖL 1.Dönem 2.Oturum 131)

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi bir olaydır?
  A) Anadolu’nun fethi
  B) Anadolu’nun Türkleşmesi
  C) Türkiye’nin çağdaşlaşması
  D) İstanbul’un Türk şehri haline gelmesi
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içinde yer almaz?
  A) Cumhuriyetin ilanı
  B) Malazgirt Savaşı
  C) Doğa olayları
  D) Orta Asya Türk göçleri
 • 3) Tarih bilimi ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Tekrarlanamayan olayları inceler.
  B) Araştırmalarında deney ve gözlemden yararlanır.
  C) İnsan faaliyetlerini inceler.
  D) Sosyal bilim dallarından biridir.
 • 4) Asurlular ile ilgili araştırma yapan Ahmet’in, ulaştığı kaynakları belirli bir sistem içerisinde zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırması tarih biliminin yöntemindeki hangi aşamadır?
  A) Tasnif
  B) Tarama
  C) Tahlil
  D) Tenkit
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklardan değildir?
  A) Kitabeler
  B) Fermanlar
  C) Beratlar
  D) Destanlar
 • 6) Hikayeci tarih yazıcılığını başlatan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Thukydides
  B) Leopold von Ranke
  C) H.A. Gibbons
  D) Herodotos
 • 7) Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 12 Hayvanlı Türk takvimi
  B) Celali takvim
  C) Hicri takvim
  D) Rumi takvim
 • 8) Tarihe yardımcı bilimlerden hangisi insan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştırır?
  A) Arkeoloji
  B) Antropoloji
  C) Coğrafya
  D) Heraldik
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi çağlardan değildir?
  A) Eski Taş Çağı
  B) Yakın Çağ
  C) Bakır Çağı
  D) Tunç Çağı
 • 10) Yakındoğu’daki köy yerleşmelerinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir?
  A) Çayönü
  B) Göbeklitepe
  C) Çatalhöyük
  D) Beldibi
 • 11) Nom adı verilen şehir devletleri hangi uygarlıkta görülmüştür?
  A) İyon
  B) Mısır
  C) Sümer
  D) Hitit
 • 12) Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu’ya getirerek burada tarih çağlarının başlamasını sağlayan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Lidyalılar
  B) Urartular
  C) Elamlar
  D) Asurlular
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi deniz koloniciliğinde gelişme göstermiş uygarlıklardandır?
  A) Urartular
  B) İyonlar
  C) Asurlular
  D) Hititler
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan medeniyetlerden değildir?
  A) Sümerler
  B) Babiller
  C) Fenikeliler
  D) Akadlar
 • 15) İçerisinde çeşitli unsurları(din, etnik köken, dil vb.) barındıran devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İmparatorluk
  B) Site
  C) Nom
  D) Polis
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan İlk Çağ medeniyetlerinden biri değildir?
  A) Hititler
  B) Frigler
  C) Sümerler
  D) Urartular
 • 17) Satraplık denilen eyalet sistemini aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?
  A) Urartular
  B) Asurlular
  C) Persler
  D) Romalılar
 • 18) Kadeş Savaşı kimler arasında yapılmıştır?
  A) Persler-Mısırlılar
  B) İyonlar-Asurlular
  C) Hititler-Lidyalılar
  D) Mısırlılar-Hititler
 • 19) Yazılı hukuk kurallarının ilk örnekleri aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir?
  A) Asurlular
  B) Sümerler
  C) Persler
  D) Romalılar
 • 20) 12 Levha Kanunları aşağıdaki medeniyetlerden hangisi tarafından oluşturulmuştur?
  A) Romalılar
  B) Babiller
  C) Hititler
  D) Sümerler
Yorum Yap
Gönder