2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Çevre Eğitimi TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.
  (...) Hava, su ve besin insan hayatı için zorunlu temel ihtiyaçtır.
  (...) Tahrip edilmemiş ve kirlenmemiş doğal kaynaklarımızı temiz hava ve temiz su oluşturur.
  (...) Besinlerimizin büyük bir kısmını hayvancılıktan sağlarız.
  (...) Temel ihtiyaçlarımızın ana kaynakları bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroorganizmalar oluşturur.
  (...) Teknolojik uygulamaların büyük bir çoğunluğu temel ihtiyaçlarımı artırmak için geliştirilmiştir.
  (...) Küreselleşme süreci sonucu çevresel sorunlar da küresel sorunlar haline gelmiştir.
  (...) Yerel düzeydeki çevresel sorunlar tüm insanlığı etkilemektedir.
  (...) Ormansızlaşma yerel bir sorunken küresel sorun haline gelmiştir.
  (...) Biyolojik çeşitliliğin azalması çevre sorunu değildir.
  (...) Teknolojinin gelişmesi orantılı olarak çevre sorunlarının artmasına yol açmıştır.
 • 2) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  * küresel
  * Hızlı nüfus artışı
  * dünyayı
  * çevre
  * insan
  * sera
  * ormanlık
  * atık

  a. İlk başta kirlenme olarak bilinen çevre sorunları zamanla .......................... bir sorun haline gelmiştir.
  b. Etrafımızı saran tüm nesnelere .................... denir.
  c. Çevre sorunlarının temelini ....................... - çevre arasındaki olumsuz etkileşim oluşturur.
  d. Bulunduğu çevreyi koruyan bir insan ..................... korumuş olur.
  e. Kullanılan bir malzemenin bir süre sonra kullanılamayacak duruma gelmesine ............... denir.
  f. ............................... şehirler genişlemekte, doğal yaşam alanları azalmakta, ormanlık alanlar tahrip edilmektedir.
  g. En büyük oksijen kaynağımız ......................... alanlardır.
  h. Atmosferde bulunan karbondioksit gazı bir ................. gazıdır.
 • 3) Aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
  A) Çevremizdeki her nesnenin bir ömrü vardır ve ömürlerini dolduran nesneler kullanılmaz hale geldiğinde çöp durumuna düşer.
  B) Uygun koşullarda depolanmayan çöpler böceklerin oluşmasına, hastalıkların yayılmasına yol açar.
  C) Çevre sorunlarının bir biri ile bağlantısı yoktur. Hepsi ayrı olarak incelenmelidir.
  D) Araçların egzozlarından çıkan gazlar yerel sorunken küresel hale gelir.
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi çevre sorunlarında insan etkisini göstermez?
  A) Fabrika bacaları
  B) Heyelan
  C) Kömür yakılması
  D) Tarımda bilinçsiz ilaçlama
 • 5) Nüfusun hızla artışı sonucu;
  I. Ormanlık alanların tahribi,
  II. Göllerin kurutulması,
  III Şehirlerin genişlemesi
  durumlarından hangisi veya hangileri yaşanır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız III
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenleri arasında gösterilemez?
  A) Gübre ve ilaçlama
  B) Atıklar ve çöpler
  C) İzinsiz avlanma
  D) Ormanlaştırma
 • 7)
  * Hava kirliliği
  * Su kirliliği
  * Toprak kirliliği
  * Işık kirliliği
  * Gürültü kirliliği
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi çevre kirliliği arasında gösterilir?

  A) 5
  B) 3
  C) 2
  D) 1
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi ormanlık alanların tahribi sonucu görülebilecek çevresel sorunlardan biri değildir?
  A) Erozyon
  B) İklim değişikliği
  C) Radyasyon
  D) Küresel ısınma
 • 9)
  * Saç spreyleri
  * Deodorantlar
  * Parfümler
  * Araçların egzoz dumanları
  * Bacalardan çıkan gazlar
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ozon tabakasının incelmesine sebep olur?

  A) 1
  B) 3
  C) 4
  D) 5
 • 10) Asit yağmurlarıyla ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Fosil yakıtların yakılması sonucu açığa çıkan gazların kar, yağmur gibi durumlarla geri dönmesiyle oluşur.
  B) Toprağın kimyasını bozar.
  C) Yerel çevre sorunudur.
  D) Asit yağmurları ciddi derecede güneş yanıklarına yol açabilir.
Yorum Yap
Gönder