DGS Matematik Soruları 3 (2010 DGS Sayısal - Geometri, problem ve mantık soruları)

 • 1) Taban yarıçapı 1 m olan dik dairesel silindir biçimindeki bir su tankerinin içinde 20π m
  su bulunmaktadır. Tankere bir musluktan su akıtıldığında tankerin içindeki suyun yüksekliği, zamana göre doğrusal olarak artmaktadır.
  Tankerdeki suyun üzerine su konmaya başladıktan 3 dakika sonra suyun yüksekliği 26 metre olduğuna göre, 5 dakika sonra kaç metre olur?

  A) 26
  B) 30
  C) 32
  D) 36
  E) 38
 • 2) m bir aracın frene basıldıktan sonraki durma mesafesi, h aracın frene basıldığı andaki hızı, k bir sabit sayı olmak üzere,
  m = kh2
  bağıntısı vardır.
  Aşağıdaki grafiklerden hangisi bu aracın durma mesafesi ile hızı arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik olabilir?


 • 3) Bir dalgıç deniz yüzeyine dik olarak dalışa başlıyor. Dalgıç her bir kulacında 2 metre yol almaktadır. Attığı her 4. kulaçta düşeyle 60° lik bir sapma yapmaktadır ve daha sonra tekrar deniz yüzeyine dik olarak kulaç atmaya devam etmektedir.
  Aşağıdaki şekilde bu dalgıcın dalışı modellenmiştir.

  Denizin derinliği 56 metre ise dalgıcın dibe ulaşması için kaç kulaç atması gerekir?


  A) 28
  B) 32
  C) 36
  D) 40
  E) 44
 • 4) A, B ve C takımlarının katıldığı bir futbol turnuvasında her takım diğer takımlarla birer maç yapmıştır. Bu turnuvada galip gelen takıma 3, mağlup olan takıma 0 puan verilmektedir. Beraberlik durumunda ise her iki takıma 1’er puan verilmektedir.

  Buna göre, A takımının turnuva sonundaki puanı aşağıdakilerden hangisi

  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  E) 6
 • 5) A, B ve C takımlarının katıldığı bir futbol turnuvasında her takım diğer takımlarla birer maç yapmıştır. Bu turnuvada galip gelen takıma 3, mağlup olan takıma 0 puan verilmektedir. Beraberlik durumunda ise her iki takıma 1’er puan verilmektedir.

  Turnuva sonunda üç takımın puanlarının toplamı en az kaç olabilir?

  A) 5
  B) 6
  C) 7
  D) 8
  E) 9
 • 6) İki masa saatinden birincisi normal çalışmakta, ikincisi ise her saat 12 dakika geri kalmaktadır. Her iki masa saati de saat 19:00’da çalışmaya başlıyor.
  Birinci masa saati ilk kez 21:00’i gösterdiğinde ikinci masa saati kaçı gösterir?

  A) 20:12
  B) 20:24
  C) 20:30
  D) 20:36
  E) 20:48
 • 7) İki masa saatinden birincisi normal çalışmakta, ikincisi ise her saat 12 dakika geri kalmaktadır. Her iki masa saati de saat 19:00’da çalışmaya başlıyor.
  Bu saatlerin her ikisi birden ilk kez kaç saat sonra tekrar 19:00’u gösterir?

  A) 90
  B) 108
  C) 120
  D) 132
  E) 144
 • 8) X şehrinden Y şehrine 4 farklı yol, Y şehrinden Z şehrine 3 farklı yol ile ulaşılabilmektedir. X ile Z şehirleri arasında yolculuk yapılırken Y şehrinden mutlaka geçilmelidir.

  X’den Z’ye kaç farklı şekilde ulaşılabilir?

  A) 9
  B) 12
  C) 16
  D) 20
  E) 27
 • 9) X şehrinden Y şehrine 4 farklı yol, Y şehrinden Z şehrine 3 farklı yol ile ulaşılabilmektedir. X ile Z şehirleri arasında yolculuk yapılırken Y şehrinden mutlaka geçilmelidir.

  Bir sürücü X’den Z’ye gidip tekrar X’e dönmüştür.
  Sürücü aynı yoldan 2 kez geçmediğine göre, bu yolculuğu kaç farklı şekilde yapmış olabilir?

  A) 64
  B) 68
  C) 72
  D) 76
  E) 80
 • 10) Dikdörtgen biçimindeki bir arsanın uzun kenarı kısa kenarının 2 katıdır. Bu arsanın 0’una ev, ’sine havuz ve geriye kalan 400 metre karesine de bahçe yapılıyor.
  Buna göre, arsanın alanı kaç metre karedir?

  A) 500
  B) 800
  C) 900
  D) 1000
  E) 1200
 • 11) Dikdörtgen biçimindeki bir arsanın uzun kenarı kısa kenarının 2 katıdır. Bu arsanın 0’una ev, ’sine havuz ve geriye kalan 400 metre karesine de bahçe yapılıyor.
  Arsanın kısa kenarı kaç metredir?

  A) 10
  B) 15
  C) 20
  D) 25
  E) 30
 • 12) Bir tüccar bir malı liste fiyatının yüzde 40 eksiğine almış ve aldığı bu fiyat üzerinden yüzde 30 kâr elde ederek satmıştır. Tüccarın bu maldan elde ettiği kâr 72 TL’dir.
  Tüccar bu malı kaç TL’ye almıştır?

  A) 200
  B) 210
  C) 220
  D) 240
  E) 300
 • 13) Aşağıdaki tablo, beş farklı türdeki yarışmaya 2008 ve 2009 yıllarında katılan kişi sayılarını göstermektedir.

  2008 yılında fotoğraf yarışmasına katılan kişi sayısı aynı yılda tüm yarışmalara katılanların yüzde kaçıdır?


  A) 20
  B) 25
  C) 30
  D) 35
  E) 40
 • 14)

  A) 12
  B) 15
  C) 18
  D) 20
  E) 24
 • 15) [AB] doğru parçasının orta noktası M’dir. A’nın koordinatları (−4, 6) ve M’nin koordinatları (2, − 2) dir. Buna göre, B’nin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
  A) ( −2, 4)
  B) ( −1, 2)
  C) (10, − 12)
  D) (8, 10)
  E) (8, − 10)
 • 16) Üç iç açısının ölçüleri toplamı 280 ° olan dörtgenin dördüncü iç açısı kaç derecedir?
  A) 40
  B) 50
  C) 60
  D) 70
  E) 80
 • 17) Bir üçgenin kenar uzunluklarının ikişer ikişer toplamları 12, 13 ve 15 birimdir.
  Bu üçgenin en uzun kenarı kaç birimdir?

  A) 8
  B) 7
  C) 6
  D) 5
  E) 4
 • 18) Aşağıdaki verilen şekil üç eşkenar üçgenden oluşmuştur. Bu eşkenar üçgenlerin çevrelerinin uzunlukları toplamı 48 cm’dir.
  Buna göre XY uzunluğu kaç cm’dir?


  A) 8
  B) 12
  C) 16
  D) 18
  E) 22
 • 19) Bir çemberin çevresi çapının kaç katıdır?
  A) π / 3
  B) π / 2
  C) π
  D) 2π
  E) 3π
 • 20) Alanı 32 cm olan bir dikdörtgenin içine, dikdörtgenin üçer kenarına içten ve birbirine dıştan teğet iki eş çember şekildeki gibi çiziliyor.
  Buna göre, çemberlerin yarıçapı kaç cm’dir?


  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 1 / 2
  E) 3 / 2
Yorum Yap
Gönder