2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji TESTİ

 • 1) Bakterilerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Prokoryot hücrelidirler.
  B) Çekirdekleri zarla çevrilidir.
  C) Hücre organelleri yoktur.
  D) Dünyada birey sayısı en fazla olan canlı gurubudur.
  E) Sitoplazmik olarak sadece ribozom taşır.
 • 2)
  * Hücre şekline
  * Sonum ve beslenme tipine
  * Kimyasal boyalarla boyanmasına
  * Hastalık yapma durumuna
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi bakterileri guruplandırırken kullanılır?

  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
  E) Hiçbiri
 • 3) Bakterilerde sitoplazmada dağınık halde bulunun DNA dışında, sitoplazma sayıları 1 ile 10 arasında değişen küçük halkasal yapıdaki DNA parçacıklarına ne denir?
  A) Pilus
  B) Kamçı
  C) Kuyruk
  D) Plazmit
  E) Piramit
 • 4)
  * Hücrelerin birbirine tutunmasını sağlar.
  * Haberleşme ve gen aktarımını sağlar.
  Yukarıda verilenler bakteri uzantısı hangisidir?

  A) Plazmit
  B) Kamçı
  C) Sitoplazma
  D) Ribozom
  E) Pilus
 • 5) Bazı bakterilerin hareket etmesini sağlayarak aktif olarak yer değiştirmesi işini yapan organ hangisidir?
  A) Plazmit
  B) Kamçı
  C) Sitoplazma
  D) Glikojen
  E) Pilus
 • 6)
  I. Bakterilerin uyum gücü yüksektir.
  II. Neredeyse her ortamda yaşayabilirler.
  III. Faydalı ve zararlı türleri mevcuttur.
  Bakterilerle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) Yalnız II
  C) I, II ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız III
 • 7) Bakteriler ...................... solunum ve ......................... yapabilirler.
  Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) oksijenli - oksijensiz
  B) oksijenli - fermantasyon
  C) fermantasyon - oksijensiz
  D) oksijensiz - oksijenli
  E) fermantasyon - oksijenli
 • 8) Bakterilerin olumsuz ortam şartlarında oluşturdukları yapıya ne denir?
  A) Endospor
  B) Fermospor
  C) Kamçı pozisyonu
  D) Kapsülleme
  E) Pastörizasyon
 • 9) Bakterilerle ilgili aşağıdaki verilen cümlelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.
  (....) Bakteriler eşeysiz ürerler.
  (....) Uygun kültür ortamında 60 dakikada bir ürerler.
  (....) Konjugasyon ile gen çeşitliliğini sağlarlar.
  (....) Mikroskop altında küre, çomak veya spiral şeklinde olabilir.
  (....) Oksijenli solunum yapabilirler.
  (....) Fermantasyon sonucu etil alkol, laktik asit gibi ürünler ortaya çıkar.
 • 10)
  I. Fotosentez yapabilen bakteriler atmosfere yüksek oranda oksijen salar.
  II. Bazı bakteriler atmosferdeki serbest azot gazının ve karbondioksit bileşiklerinin yapısına katılmasını sağlar.
  III. Organik atıkları inorganik bileşenlerine ayırır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bakterilerin yararları arasındadır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) II ve III
Yorum Yap
Gönder