2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1)
  I. Yasama
  II. Yürütme
  III. Yargı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri güçler ayrılığı ilkesi erkleri arasında gösterilir?

  A) I ve II
  B) I, II ve III
  C) I ve III
  D) I ve III
 • 2) Aşağıda verilenlerden hangisi güçler ayrılığının yürütüme kurumlarından biridir?
  A) TBMM
  B) Danıştay mahkemesi
  C) Tarım ve Hayvancılık bakanlığı
  D) Anayasa mahkemesi.
 • 3) Hayvancılığın yapılması uygun olan Doğu Anadolu gibi bölgelerde hangi ekonomik faaliyetin yapılması daha kazançlı olur?
  A) Balıkçılık
  B) Turizm
  C) Et ve süt ürünleri
  D) Tahıl tarımı
 • 4) İç Anadolu bölgesi ikliminden dolayı tahıl üretiminde Türkiye'nin diğer bölgelerinden daha öndedir.
  Buna göre aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangisi İç Anadolu'da yapılması daha kazançlı olur?

  A) Balıkçılık
  B) Turizm
  C) Et ve süt ürünleri
  D) Un ve makarna ticareti
 • 5) Devletin diğer dış devletlerle olan ilişkilerini ayarlayan ve devletin dış politikasını düzenleyen bakanlık hangisidir?
  A) Adalet bakanlığı
  B) Turizm bakanlığı
  C) İçişleri bakanlığı
  D) Dış işleri bakanlığı
 • 6) Tiyatro, sanat, müze gibi alanları düzenleyerek devletin soyut mirasını devam ettiren kurum hangisidir?
  A) Kültür bakanlığı
  B) Turizm bakanlığı
  C) İçişleri bakanlığı
  D) Dış işleri bakanlığı
 • 7) Bilim insanlarının olmazsa olmaz prensipleri vardır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu prensipler arasında gösterilemez?

  A) Kararlıdır.
  B) Taraflıdır.
  C) Tutarlıdır.
  D) Planlıdır.
 • 8) 5.sınıf öğrencisi Mert Fen bilimleri dersinde fasulyenin nasıl çimlendiğini, tohumdan nasıl büyüdüğünü merak etmektedir. Bu merakını gidermek için kendine fasulyenin ekiminden çimlenmesine kadar geçen zaman için bir plan oluşturmuştur. Bu süre uzun olmasına rağmen kararlılığından vazgeçmemiş ve sonunda fasulyenin çimlenme aşamalarını öğrenmiştir.
  Yukarıdaki metne göre Mert'in bir bilim insanı olduğunu kabul edersek Mert'te aşağıdakilerden özelliklerden hangisi bulunmaz?

  A) Meraklıdır.
  B) Kararlıdır.
  C) Taraflıdır.
  D) Planlıdır.
 • 9) Ortaokul 5.sınıf öğrencisi İsra "Ben demokrasiye güveniyorum ve onu savunuyorum" demektedir.
  Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisini İsra yapmış olamaz?

  A) Düşünce ve ifade özgürlüğüne inanır.
  B) Herkesin sınırsız özgürlüğü olduğunu savunur.
  C) İnsan haklarına saygısı vardır.
  D) Adalete inanır.
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallar arasında gösterilemez?
  A) Kanun
  B) Yönetmelik
  C) Töre
  D) Anayasa
 • 11) Toplum hayatını düzenleyen ........................... ve ....................... olmak üzere iki ayrı başlık altında kurallar vardır.
  Yukarıdaki boşluklara hangisi gelmelidir?

  A) yazılı kanun - yazısız kanun
  B) yazılı kanun - sözlü kanun
  C) sözlü kanun - yazısız kanun.
  D) yazılı kanun - betimlenmemiş kanun
 • 12)
  * İnsanların bir araya gelerek oluşturdukları kanunlardır.
  * Kağıt üzerine yazılarak resmileştirilir.
  Yukarıda verilenler hangi kanun içindir?

  A) Yazısız kanun
  B) Görgü kanunu
  C) Yazılı kanun
  D) Sözlü kanun
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi yazılı kanundur?
  A) Görgü kuralları
  B) Ahlak kuralları
  C) Trafik kuralları
  D) Töreler
 • 14) Her ülkenin özgürlüğünü simgeleyen semboller vardır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin egemenliğini ve özgürlüğünü simgeleyen semboller arasında değildir?

  A) İstiklal Marşı
  B) Bayrağımız.
  C) Başkentimiz.
  D) Yiyeceklerimiz.
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi seçimle görev başına gelmemiştir?
  A) Muhtar
  B) Vali
  C) Milletvekili
  D) Cumhurbaşkanı
Yorum Yap
Gönder