AÖL Trafik ve İlk Yardım Soruları 1 ( 2017-2018 AÖL 1.Dönem 1.Oturum 491)

 • 1) Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

  A) Tek yönlü kara yolu
  B) Bölünmüş kara yolu
  C) Bağlantı yolu
  D) Tali yol
 • 2)
  I. Olaylara aşırı tepki verilmesi
  II. Gereğinden uzun klakson çalınması
  III. Seyir hâlindeyken cep telefonu kullanılması
  Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumsuz yönde etkilenir?

  A) Yalnız III
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
  A) Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
  B) Dizel araçlara partikül tutucu konulması
  C) Araç içinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi
  D) Araçta orijinal olmayan parçaların kullanılması
 • 4)
  • Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
  • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin nedenlerindendir?

  A) Trafik kazasının
  B) Güvenli sürüşün
  C) Yakıt tasarrufunun
  D) Konforlu yolculuğun
 • 5)
  I. Uykusunun düzenli olması
  II. Yaşama arzusunun azalması
  III. Ruhi olarak düşüklüğe uğraması
  Yukarıda verilenlerden hangileri trafik kazası sonrası kişide meydana gelen psikolojik problemlerdendir?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
 • 6) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

  A) Yaya yolu
  B) Okul geçidi
  C) Yaya geçebilir
  D) Yaya giremez
 • 7) Şekildeki kara yolu bölümünde, taşıt yolu üzerine çizilen “devamlı yol çizgisi” sürücüye neyi bildirir?

  A) Soldaki şeride girilemeyeceğini
  B) Sağ bankette durulamayacağını
  C) Öndeki araçların geçilebileceğini
  D) Hiçbir sebeple durulamayacağını
 • 8) Sürücünün hangi davranışı seyir emniyetini tehlikeye düşürür?
  A) Hız kurallarına uyması
  B) 1,5 - 2 saatte bir mola vermesi
  C) Trafik yoğunluğu az olan güzergâhları seçmesi
  D) Araç kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu alması
 • 9) Trafik işaret ve levhaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Trafik ortamını paylaşanların ortak dilidir.
  B) Bu işaretler sayesinde birçok belirsizlikler meydana gelir.
  C) Trafikte herkesin istediği gibi hareket etmesini önler, trafiğe düzen getirir.
  D) Sürücü ve yayaların, tehlikeli durumlar için daha önceden önlem almasını sağlar.
 • 10)
  I. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları azaltır.
  II. Özel pozisyonlarda bulunduklarında acil servis görevlilerinin kullanması zorunlu değildir.
  Emniyet kemeri kullanımıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

  A) I. doğru, II. yanlış
  B) I. yanlış, II. doğru
  C) Her ikisi de doğru
  D) Her ikisi de yanlış
 • 11) Kavşaklara yaklaşırken; yerleşim yerlerinde - - - - , yerleşim yerleri dışında - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmek yasaktır.
  Verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırayla yazılmalıdır?

  A) 10 - 50
  B) 30 - 150
  C) 20 - 100
  D) 40 - 200
 • 12) Aşağıdaki tabloda hangi aracın azami hız sınırlamaları yanlış verilmiştir?

  A) Otobüs
  B) Kamyon
  C) Otomobil
  D) Panelvan
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi hızını dikkate almadan, öndeki araçla arasında en az 50 metre takip mesafesi bırakmak zorundadır?
  A) Şehir içi yolcu taşıyan otobüsler
  B) Tehlikeli madde taşıyan araçlar
  C) Sivil savunma araçları
  D) İtfaiye araçları
 • 14) Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
  A) Bütün araçların geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara yol vermesi
  B) Tali yoldan çıkan araçların ana yoldan gelen araçlara yol vermesi
  C) Dönüş yapan sürücülerin, karşıya geçen yayaların geçişini beklemesi
  D) Dönel kavşak içindeki sürücülerin dönel kavşağa gelen araçları beklemesi
 • 15) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
  A) 15
  B) 30
  C) 50
  D) 100
 • 16) Sis lambası, aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılmalıdır?
  A) Yeterince aydınlatılmamış tünellere girildiğinde
  B) Kara yolları yeterince aydınlatılmadığında
  C) Duman ve tozun görüşü kısalttığında
  D) Öndeki aracı geçerken uyarı amacıyla
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi yayaların yapmaları gereken davranışlardandır?
  A) Otoyolda yolun sol tarafından yürümek
  B) İlerisi görülmeyen tepe üstü ve dönemeçli yol kesimlerinden karşıya geçmek
  C) Duran veya park hâlindeki araçların önünden veya arasından karşıya geçmek
  D) Karşıya geçerken yaklaşan araçların hızını ve uzaklığını göz önünde bulundurmak
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi kazaya karışan veya olay yerinden geçen kişilerin yükümlülüklerinden biri değildir?
  A) Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
  B) Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak
  C) Yaralanmalı ve ölümlü kazalarda kaza tespit tutanağı düzenlemek
  D) Yetkililerin istemesi hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
 • 19) Aşağıdakilerden hangisinde hız sınırlayıcı cihazın bulundurulması ve her zaman kullanılır durumda olması mecburidir?
  A) Otomobil
  B) Çekici
  C) Panelvan
  D) Minibüs
Yorum Yap
Gönder