LGS (LKS) Fen Bilimleri Soruları 5 (2017 2. Dönem Teog Mazeret)

 • 1) Bir deney için özdeş metal kapaklı cam kaplar ve mumlarla hazırlanan yukarıdaki
  düzeneklerde hangi değişiklik yapılırsa, hem yanma sonucu hem de oksijenli solunum
  sonucu karbondioksit açığa çıktığı gözlenir?

  A) II.’den mum çıkarılıp, her iki kaba özdeş cam bardaklarla karbondioksitli ortamda
  bulanan kireç suyu konulursa
  B) I.’den mum çıkarılıp, her iki kaba fare konulursa
  C) Her iki kaptan mumlar çıkarılıp yerlerine özdeş cam bardaklarla karbondioksitli ortamda bulanan kireç suyu konulursa
  D) Her iki kaptan mumlar çıkarılıp, I.’ye de çimlenmekte olan fasulyeler konulursa
 • 2) Bir deneyde başlangıç sıcaklıkları aynı, kütleleri Bir deneyde başlangıç sıcaklıkları aynı, kütleleri olmaksızın özdeş ısıtıcılarla ısıtılmaktadır. Deney sırasında aşağıdaki grafikler çizilmiştir.
  Buna göre;
  I. K grafiğindeki maddenin kütlesi L’dekinden daha fazladır.
  II. Maddelerin sıcaklığını 50°C’a çıkarmak için K grafiğindeki maddeye daha fazla ısı verilmelidir.
  III. L grafiğindeki madde, 50°C sıcaklığa K’dekinden daha uzun sürede ulaşır.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I.
  B) I ve II.
  C) II ve III.
  D) I, II ve III.
 • 3) Karasal bir besin ağında yer alan canlılar sembollerle gösterilerek bu canlılara ait bilgiler
  verilmiştir.


 • 4) Bitkilerin büyümesini etkileyen faktörleri inceleyen bir öğrenci numaralanmış aşağıdaki
  düzenekleri hazırlıyor. Düzeneklerdeki saksı bitkileri, toprak özellikleri ve ortam sıcaklıkları özdeştir.
  I. bitkiyi yanmakta olan lambanın önüne koyup üç günde bir suluyor.
  II. bitkiyi güneş ışığı alan pencere kenarına koyuyor fakat hiç sulamıyor.
  III. bitkiyi ışık almayan karanlık bir ortama koyup üç günde bir suluyor.
  Bu deney düzeneklerinde öğrenci üç hafta sonra aşağıdakilerden hangisini gözlemler?


  A) Yaprak sayısındaki artışın en fazla I. bitkide olduğunu
  B) II. bitkinin, güneş ışığı alabildiği için daha iyi büyüdüğünü
  C) I. bitkinin diğerlerinden daha az karbondioksit tükettiğini
  D) III. bitkinin daha fazla karbondioksit tükettiğini
 • 5) Markete alışverişe giden bir öğrenci, raftaki domates konservelerinden birinin kapağının şekildeki gibi şiştiğini görmüştür.
  Bu öğrenci, araştırmasında havası alınarak kapatılmış konserve kapaklarının şişmesinin ve içindeki besinlerin bozulmasının konserve içinde çoğalan bakterilerin faaliyetleri sonucu olduğunu öğrenmiştir. Bu öğrenci, konservenin bozulmasına
  neden olan bakteriler ile ilgili olarak
  I. Enerji üretmek için besin kullanmıştır.
  II. Ortamda oksijen olmadığı için enerji üretememiştir.
  III. Faaliyetleri sonucunda gaz açığa çıkarmıştır.
  yargılarından hangilerine ulaşır?


  A) Yalnız I
  B) I ve III.
  C) Yalnız II
  D) II ve III.
 • 6) Bir öğrenci aşağıdaki görseli incelemektedir.

 • 7) Bitkisel yağ elde etmek amacıyla ekilen bir bitki türünü zararlı bir böcek türüne karşı dayanıklı hâle getirmek için kullanılan yöntemlerden biri olan gen aktarımı, bu bitki türüne uygulanmıştır. Bir süre sonra bu bitkinin hastalanmadığı, bitkiye zarar veren böceklerin azaldığı görülmüştür. Bunun sonucunda yakındaki başka bir ekim alanında bu bitkiye benzer yabani bir bitki türünün hızla yayıldığı ve gen aktarımı yapılmış olan bitkinin yetiştiği alanı kaplamaya başladığı tespit edilmiştir. Bu durumla ilgili
  I. Dayanıklı bitki türleri elde etmenin tek yolu gen aktarımı yapmaktır.
  II. Biyoteknolojik uygulamaların olumsuz sonuçları olabilir.
  III. Genetik çalışmalar biyoteknoloji uygulamalarında da kullanılmaktadır.
  çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
 • 8) Bazı katı atıkların doğada ayrıştırılma süreleri ve bu atıkların geri dönüşümünden elde edilen enerji tasarrufu tabloda verilmiştir:
  Bu tabloya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?


  A) Katı atıkların geri dönüşümü enerji tasarrufu sağlar.
  B) Doğada ayrıştırılma süresi uzadıkça tasarruf edilen enerji miktarı artar.
  C) Katı atıklar, sıvı atıklara göre doğaya daha fazla zarar verir.
  D) Atıkların doğada ayrıştırılma süreleri sadece miktarlarına bağlıdır.
 • 9) Şekildeki gibi su dolu cam kaba gelen bir ışık ışını, kırılarak kabı terk etmektedir. Kırılan
  ışın kabı terk ederken doğrultusu gelen ışının doğrultusuna paraleldir.
  Bu olayda gelen ışın kaç kez kırılmaya uğramıştır?


  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 10) Neşe, bir parça gazete kâğıdını alıp üzerine bir miktar tuz döküyor. Bu kâğıdı hoparlörün üzerine koyarak müziğin sesini arttırıyor. Ses arttıkça tuz taneciklerinin bu gazete kâğıdı üzerinde hareket ettiğini gözlemliyor.
  Neşe, yalnızca bu gözleminden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir?

  A) Ses boşlukta yayılmaz.
  B) Ses başka bir enerji türüne dönüşebilir.
  C) Sesin yayılma sürati sıvı ortamlarda gaz ortamlara göre daha fazladır.
  D) Sesin yayılma sürati katı ortamlarda sıvı ortamlara göre daha fazladır.
 • 11) Öğretmen üzerinde pozitif (+) ve negatif (‒) elektrik yük sembolleri yazılı etiketleri sınıfa
  getirir. Öğrencilerden bunları kullanarak sembolik nötr bir cismin yük dağılımını göstermelerini ister. Öğrenciler de aşağıda verilen kartları hazırlarlar:
  Buna göre hangi öğrencilerin hazırlamış olduğu kart, nötr cismi temsil etmiştir?


  A) Yalnız Ali
  B) Ali ve Ayşe
  C) Yalnız Mehmet
  D) Ali ve Mehmet
 • 12) Özdeş nötr K, L, M plastik küreleri yünlü kumaşa, nötr N cam küresi ise ipek kumaşa sürtülerek elektrikleniyor. Daha sonra aşağıdaki gibi birbirlerini etkileyecek bir konumda naylon iplerle tavana asılıyorlar.
  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


  A) K ve L birbirini iter.
  B) M ve N birbirini çeker.
  C) M ve N küreleri farklı cins yükle yüklenmiştir.
  D) K, L, M, N küreleri aynı cins yükle yüklenmiştir.
 • 13) Elektrik yüklü K levhası, birbirine dokunan iletken, nötr L ve M levhalarına şekildeki gibi
  yaklaştırılıyor.
  K levhası uzaklaştırılmadan L ve M levhaları birbirinden ayrıldığında başlangıçta nötr olan L ve M levhaları elektrikle yükleniyor. Buna göre I. K pozitif yüklü ise L negatif, M ise pozitif yüklüdür.
  II. K negatif yüklü ise L pozitif, M ise negatif yüklüdür.
  III. K pozitif yüklü ise L ve M yüksüzdür.
  yargılarından hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II.
  D) II ve III.
 • 14) Şekilde periyodik tablonun bir bölümü verilmiştir.

 • 15) Şekilde iki tepkime modeli verilmiştir.
  Aşağıda verilenlerden hangisi bu tepkimelerin ortak özelliklerinden değildir?


  A) Tepkime sonucu yeni atomlar oluşmuştur.
  B) Bağlar kırılıp, yeni bağlar oluşmuştur.
  C) Toplam atom sayısı korunmuştur.
  D) Yanma tepkimesi örnekleridir.
 • 16) Öğrencinin, etiketleri kaplara doğru bir şekilde yapıştırması için aşağıdakilerden hangilerini yapmasına gerek yoktur?
  I. Kırmızı turnusol kâğıdını kullanarak hangisinde mavi renge dönüştüğünü tespit etmeli
  II. Kaplara mermer parçasını ayrı ayrı atarak etkileşimleri gözlemeli
  III. Termometre ile kaplardaki sıvıların sıcaklık değerlerini ölçmeli


  A) Yalnız II
  B) I ve II.
  C) Yalnız III
  D) I ve III.
 • 17) şağıdaki tabloda birbirine temas eden K ve L metal bloklarına ait sıcaklık-zaman değerleri
  verilmiştir:
  Buna göre
  I. K ve L bloklarının denge sıcaklığı 50 °C’tur.
  II. K ve L bloklarının kütleleri aynıdır.
  III. K bloğundan L bloğuna ısı akışı olmuştur.
  yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
  (Isı alışverişinin sadece K ve L blokları arasında olduğu kabul edilecektir.)


  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
 • 18) Ahmet aynı ortamda bulunan özdeş kaplara, belirtilen sıcaklık ve miktarlarda su koyuyor.
  Suların sıcaklığını 70 °C’a çıkarmak isteyen Ahmet, en fazla ısıyı aşağıdakilerden hangisine vermelidir?


 • 19) İki farklı maddeye ilişkin erime ısısı değerleri tabloda verilmiştir:

 • 20) Özdeş kaplarda bulunan ilk sıcaklıkları aynı, eşit miktarlardaki su, etil alkol ve aseton sıvıları özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başlanıyor. 10 dakika sonra etil alkolün kaynamaya başladığı, asetonun kaynayarak bittiği, suyun ise kaynamaya başlamadığı gözlemleniyor.
  Buna göre
  I. Bu sıvılardan kaynama noktası en yüksek olan sudur.
  II. Bu sıvılardan kaynama noktası en düşük olan asetondur.
  III. Etil alkol kaynamaya devam ederken suyun tamamı buharlaşır.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II.
  C) II ve III.
  D) I, II ve III.
Yorum Yap
Gönder