AÖL Sağlık Bilgisi Soruları 1 ( 2017-2018 AÖL 1.Dönem 1.Oturum 484)

 • 1) Münazaralarda dilin işlevlerinden hangisinin kullanımı diğerlerine göre daha azdır?
  A) Şiirsel
  B) Kanalı kontrol
  C) Alıcıyı harekete geçirme
  D) Göndergesel
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi makale türünün özelliklerinden biridir?
  A) Betimleyici anlatıma yer verilir.
  B) Birinci tekil kişinin ağzından yazılır.
  C) Nesnel verilerden yararlanılır.
  D) Sohbet havasında kaleme alınır.
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi münazaranın amaçlarından değildir?
  A) Toplum önünde konuşma becerisini geliştirmek
  B) Karşı fikre saygı duyma düşüncesini aşılamak
  C) Doğru düşünme alışkanlığı kazandırmak
  D) Dinleyicilerin düşüncelerini değiştirmek
 • 4) Aşağıdaki türlerin hangisinde tartışma söz konusu değildir?
  A) Münazara
  B) Konferans
  C) Panel
  D) Açık oturum
 • 5)
  I. Geleceğe dair ortak idealleri vardır.
  II. Birbirlerini oldukları gibi kabul etmeyi bilirler.
  III. Evliliklerine ait gerçekçi olmayan beklentiler taşırlar.
  Yukarıdakilerden hangileri sağlıklı bir evlilikte karı kocanın sahip olması gereken özelliklerdendir?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile olabilmek için kişi ya da ailelerin taşımaları gereken koşullardan biri değildir?
  A) Düzenli gelire sahip olmak
  B) En az ilkokul mezunu olmak
  C) 15 - 49 yaş aralığında bulunmak
  D) Türkiye’de sürekli ikamet etmek
 • 7) Artık çocuk istemeyen çiftlerde, erkeklerin tohum kanallarının bağlanmasına - - - - adı verilir.
  Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  A) diyafram
  B) spermisit
  C) vazektomi
  D) tüp ligasyonu
 • 8) Normal gebelik süresi ortalama kaç haftadır?
  A) 20
  B) 30
  C) 40
  D) 50
 • 9)
  I. Ultrason
  II. İdrar testleri
  III. Kan testi (Beta HCG)
  Yukarıdakilerden hangileri gebelik tanısı için kullanılır?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi gebelik zehirlenmesinin nedenlerinden biri değildir?
  A) Diyabet
  B) Kalp hastalığı
  C) 35 yaşın altında olmak
  D) Sık aralıklı ve çok doğum yapmak
 • 11) Anne sütünün özellikleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
  A) Bebekte bağırsak enfeksiyonlarına neden olur.
  B) Anne ile bebek arasındaki duygusal bağı engeller.
  C) Doğumdan sonra gelen ilk süt antikor bakımından fakirdir.
  D) Elzem yağ asitleri bakımından anne sütü, inek sütünden 5 kat daha zengindir.
 • 12) Türkiye’de çocuklara uygulanan zorunlu aşı takvimine göre “BCG aşısı” ne zaman uygulanır?
  A) Doğumda
  B) 1. ayın sonunda
  C) 2. ayın sonunda
  D) 4. ayın sonunda
 • 13) Kanserde kişisel risk faktörleri hangisine bağlı olarak değişiklik göstermez?
  A) Yaş
  B) Cinsiyet
  C) Aile öyküleri
  D) Çevresel nedenler
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi kalp ve damar hastalıklarının oluşumunda roloynayan başlıca nedenlerdendir?
  A) Aşırı tuz tüketiminden kaçınılması
  B) Hareketli yaşam biçimine sahip olunması
  C) Beslenmede doymuş yağların fazla tüketilmesi
  D) Antioksidan ögelerin tüketiminin yeterli olması
 • 15) “Çeşitli organlarda ve eklemlerde tekrarlayan iltihabı ataklara neden olan genetik bir hastalıktır. Ataklar genellikle 24-48 saat sürer. Hastalarda ataklar dışında hiçbir be-
  lirti yoktur.”
  Yukarıdaki açıklama hangi kan hastalığına aittir?

  A) Hemofili
  B) Akdeniz ateşi
  C) Akdeniz anemisi
  D) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
 • 16)
  • Hırıltı
  • Öksürük
  • Nefes darlığı
  • Göğüste sıkışma hissi
  Yukarıdaki belirtiler kronik akciğer hastalıklarından hangisine aittir?

  A) Astım
  B) Kolera
  C) Veba
  D) Dizanteri
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardan korunmak için sağlam kişiye yönelik olarak alınan önlemlerdendir?
  A) Kesin tanı konulması
  B) İhbarı zorunlu hastalıkların bildi rilmesi
  C) Portörlerin saptanması ve tedavi edilmesi
  D) Temiz içme ve kullanma suyunun temin edilmesi
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi vektörlerle bulaşan hastalıklardandır?
  A) Sıtma
  B) Verem
  C) Frengi
  D) Kabakulak
 • 19) Vücut sıcaklığının kaç °C’nin üstüne çıkması hayati tehlikeyi işaret eder?
  A) 25
  B) 30
  C) 35
  D) 40
 • 20)
  I. Hoşa gitmeyen kokulardan arındırılmalıdır.
  II. Fiziksel tehlike ve yaralanma riskinden uzak olmalıdır.
  Hasta odasının sahip olması gereken özelliklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir?

  A) I. doğru, II. yanlış
  B) I. yanlış, II. doğru
  C) Her ikisi de doğru
  D) Her ikisi de yanlış
Yorum Yap
Gönder