LGS (LKS) Türkçe Soruları 5 ( 2017 Teog Mazeret 2.Dönem)

 • 1) Aladağlar bir sonbahar fırtınasında yaptığı şalı boynuna dolamış. Hasat yapılmış elma ve vişne bahçeleri kışı bekliyor. Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
  A) Konuşturma
  B) Abartma
  C) Benzetme
  D) Kişileştirme
 • 2) Aşağıdaki metinlerden hangisi sonunda yay ayraç içinde verilen türe örnek gösterilemez?
  A) Cemil Kavukçu’nun 2009’da yayımlanan “Selo’nun Kuşları” adlı kitabı oldukça içten
  ve yalın öykülerden oluşuyor. Hayvanlarla insanlar arasındaki iletişimi ortaya koyarak
  hayvanlar dünyasına başarıyla eğiliyor. (Eleştiri)
  B) İzmir’den yola erken çıktığımız için şehirde hayat canlanmadan Manisa’ya vardık. İlk
  bakışta Manisa’dan çok etkilendiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Şehzadeler şehri olan
  bu diyarda birçok tarihî yapıya rastlamak mümkün. (Gezi yazısı)
  C) Saç dökülmesinin nedenleri kalıtsal ve geçici olarak iki ana grupta toplanmaktadır.
  Saç dökülmelerine karşı alınan önlemler, daha çok çevresel faktörlere karşı etkili
  olmaktadır. Genetik faktörlere karşı henüz bir çözüm bulunamamıştır. (Deneme)
  D) O gece İstanbul’da üçüncü gecesiydi. Ertesi gün bu dünya güzeli şehirden ayrılacak
  olmanın hüznü yüreğine çöreklenmişti. Bu yüzden bütün gece uyuyamadı. (Öykü)
 • 3) Genç bir ressam adayının, 'etrafına kendi gözleriyle bakmayı' öğrendikten sonra ruhundan bir şeyler katarak dünyayı tuvale aktarması ressam olma yolunda önemli bir adımdır.
  Bu cümledeki tırnak içindeki söz ile sanatçının taşıması gereken hangi özellik anlatılmak istenmiştir?

  A) Öğreticilik
  B) Özgünlük
  C) Tutarlılık
  D) Kalıcılık
 • 4) Masumane işlenmiş bazı hatalar vardır. Hani birine iyilik yapayım derken zararı okunmak, iltifat edeyim derken karşısındakini gülünç duruma sokmak, saygı göstereyim derken aşağılamak gibi... Bu tür durumları - - - - deyimi oldukça öz bir şekilde yansıtır.
  Bu metinde boş bırakılan yere anlam bütünlüğüne göre aşağıdaki deyimlerden
  hangisi getirilmelidir?

  A) kaş yapayım derken göz çıkarmak
  B) hatır gönül saymak
  C) can yakmak
  D) kalıptan kalıba girmek
 • 5) Zaman zaman kendi yazılarıma baktığımda bazı sözleri değiştirme gereği duyarım. O sözün yerine yeni ifadeler bulurum. Sonra nedense hangisini kullanacağımı bilemem bir türlü. 'Düşüncem bir o yana, bir bu yana yalpalar.'
  Bu metindeki tırnak içindeki cümlenin taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öneri
  B) Varsayım
  C) Kararsızlık
  D) İhtimal
 • 6) (I) Panorama 1453 Tarih Müzesi İstanbul’da, Topkapı Kültür Parkı’nda bulunuyor. (II) Müzede İstanbul’un Fethi’ni anlatan bir resim, ses efektleriyle ziyaretçilere sunuluyor. (III) Bu resim, sekiz sanatçının üç yıl aralıksız çalışması sonunda ortaya çıkmış. (IV) Haftanın her günü ziyaret etmenin mümkün olduğu Müze, özellikle çocuklara unutulmaz bir tarih deneyimi yaşatıyor.
  Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir ifadeye yer verilmiştir?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
 • 7) Az sözle çok şey anlatabilenler yetenekli kimselerdir.
  Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

  A) Bir konu hakkında bilgisi olmayanlar susmayı tercih etmelidir.
  B) Güzel konuşmak kişinin saygı kazanmasını sağlar.
  C) Duygularını doğru dile getirenler iyi iletişim kurabilir.
  D) Düşünceleri, birkaç kelimeyle ifade edebilmek bir sanattır.
 • 8) Alanında uzmanlaşmış kişilerce yazıldığından makalede bilimsel bir anlatım ağır basar.
  Kelimeler gerçek anlamıyla kullanılır. Terimlere yer verilir. Açıklayıcı, tartışmacı anlatım ağırlık kazanır. Yazar, söylediklerini olabildiğince öznellikten kurtarmaya çalışır.
  Bu metinde makalenin hangi yönü üzerinde durulmuştur?

  A) Kalıcılığı
  B) Amacı
  C) Üslubu
  D) İçeriği
 • 9) Bizim değer vermediğimiz, üstünde durmadığımız, çiğneyip geçtiğimiz, unutup gittiğimiz, bayağı dediğimiz ufak tefek şeyler, olaylar, kişiler, işler, renkler, kokular, sesler... Bütün bunlar sanatçı için değerlidir, eserinin temel taşıdır.
  Bu metinde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sanat eserleri sanatçının kişiliğini, kültürünü yansıtır.
  B) Her sanat dalının kendine özgü konuları vardır.
  C) Sanatçı, kimsenin önemsemediği ayrıntıları esere dönüştürür.
  D) Herkes sanat eserinde farklı yön bulur, eserden farklı zevk alır.
 • 10) Yazın giydiğimiz kıyafetler, oldukça ince kumaşlardan yapılmıştır. Bunun için çabuk yıpranabilir. Bu gibi giyim eşyalarının yıkanırken yıpranmamasına dikkat edilmelidir. İpeklilerden ince yünlülere, naylonlardan daha başka suni kumaşlara kadar her
  türlü yazlık elbisenin kendisine göre birer yıkanma usulü vardır ve bu usullere uyulması şarttır. Ayrıca bu eşyalar saklanmak üzere dolaba, sandığa konmadan önce iyice temizlenmelidir.
  Bu metinde ‘‘yazlık kıyafetler’’ ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

  A) Niçin yıprandığına
  B) Ne ile yıkandığına
  C) Nasıl korunması gerektiğine
  D) Hangi malzemelerden yapıldığına
 • 11)
  I. Henüz on yedi yaşında olan genç şairimiz, yeni bir şiir çağının başlangıcını haber
  veriyor.
  II. Paris’te çıkan sanat dergilerinden biri, genç şairlere sayfalarını açmıştı.
  III. Tecrübeli sanatçılardan biri, genç şairlerden birini başarılı şiiri için kutladıktan sonra
  yazısını şöyle bitiriyordu:
  IV. Her hafta dergiye gelen şiirlerden en çok beğenilen beş tanesi yayımlanıyor, derginin tanınmış sanatçıları bu şiirleri eleştiriyordu.
  Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulmak istenirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

  A) II - III - I - IV
  B) II - IV - III - I
  C) IV - III - II - I
  D) IV - II - I - III
 • 12) Fabl; hayvanlara, bitkilere veya başka varlıklara kişilik verilmesi ve onların konuşturulmasıyla meydana getirilen bir çeşit masaldır. Ancak masaldan farklı olarak fabldaki kahramanlar gerçek hayattaki bir tipi, değeri veya kişilik özelliğini sembolize eder. Tilki kurnazlığı, keçi inatçılığı, karınca çalışkanlığı temsil eder.
  Bu metnin anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmamıştır?

  A) Örnekleme
  B) Karşılaştırma
  C) Tanımlama
  D) Betimleme
 • 13) Ormanın ortasında bir yer... Boğazımıza kadar yeşile gömülmüştük. Orman, baharı son
  damlasına kadar içmiş; tepeden tırnağa kadar yeşile bürünmüştü. Bir tek yeşil ama yeşillerin en belalısı... Binbir tonda yeşil...
  Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Betimleyici anlatımdan yararlanılmıştır.
  B) Benzetme yapılmıştır.
  C) Yüklemi olmayan cümleler kullanılmıştır.
  D) Öznel ifadelere yer verilmiştir.
 • 14) Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmıştır?
  A) Hurma ağaçlarını gözden yitirmeden bir süre amaçsızca yürüdü. Rüzgârı dinliyor,
  ayaklarının altındaki kumların yumuşaklığını hissediyordu.
  B) Genç adam, alanı çevreleyen beyaz evlerin arkasından uzun süre güneşe baktı. Güneş batarken kendisinin bir başka ülkede bulunduğunu düşünüyor gibiydi.
  C) Ayaklarım kaldırım taşlarına takıla takıla eve dönüyoruz. Göz kapaklarımı binbir
  güçlükle açık tutabiliyorum.
  D) Çölün ortasında böyle bir çadırın olabileceğini hiç düşünmemişti. Yer, şimdiye kadar
  üzerinde yürümediği güzellikteki halılarla kaplıydı.
 • 15) “Mal, canın yongasıdır.” sözünü duymuşsunuzdur. İngilizcede bu kadar derli toplu bir
  söz yoktur. İngilizcede iki satırla anlatılan bir gerçek, Türkçede üç kelimeye rahat rahat
  sığdırılabiliyor. Her sözcüğün yabancı dilde karşıladığı bir anlam olmayabilir. Mesela “can” temasını ele alan bir şiiri yabancı dillerden birine çevirmeye çalışanların işi çok zor olacaktır. Bir deneyin de görün, insanı nasıl terletiyor!
  Bu metin aşağıdaki türlerin hangisine örnektir?

  A) Denemeye
  B) Biyografiye
  C) Anıya
  D) Eleştiriye
 • 16) (I) Tepeden inerken dikenli çalılar, koşusunu yavaşlatmıştı. (II) Onu yakalamak isteyenlerin elinden kurtulmasına içgüdüsü yardımcı oluyordu. (III) Fahri, adamların bağrışlarını açık seçik duyunca telaşlandı. (IV) Aralarındaki mesafe her an, adım adım azalıyordu.
  Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi yapıca farklıdır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
 • 17)
  I. Yolculuk sırasında trenin yemekli vagonunda sessizce oturdum.
  II. Sahip olduğumuz yeteneklere her zaman inanmalıyız.
  III. Gittiğimiz otelde ilgi çekici etkinlikler düzenlendi.
  IV. Biz her durumda dostlarımıza güvenmeliyiz.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı öge vurgulanmıştır?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve IV.
  D) III ve IV.
 • 18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, nesnesine göre farklı çatıdadır?
  A) Led ampuller düğün salonunun içini ışıl ışıl aydınlatıyordu.
  B) Bu şehirde her yıl dünyanın en ünlü buz ve kar festivali yapılıyor.
  C) Sabahın erken saatlerinde göz gözü görmeyecek kadar yoğun bir sis inmişti dağlardan.
  D) Yayladaki tüm oteller bulunduğumuz yerden karınca gibi görünüyor.
 • 19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
  A) Bilim insanlarının en merak ettiği konu Ay’ın arka yüzüdür.
  B) Sitemizin köpeği Pati, herkes tarafından sevilir.
  C) Bozcaada Nisan ayında ilkbaharı coşkuyla karşılar.
  D) Toros Boğazı Avustralya’nın kuzeyinde yer alır.
 • 20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır?
  A) Ankara-Sivas yüksek hızlı tren çalışmaları başladı.
  B) Ülkemiz için -her vatandaş- görevini iyi yapmalıdır.
  C) “Gör-, yap-, al-; okut-, yazdır-” kök ve gövde hâlindeki sözcüklerdir.
  D) Bu meyveleri -elmalar hariç- bahçedeki ağaçlardan topladık.
Yorum Yap
Gönder