AÖL Türk Dili ve Edebiyatı Soruları 3 (2017-2018 AÖL 1.Dönem 1.Oturum 628)

 • 1)
  • Beş Hececiler, yayımladıkları bir kitapla memleketçi edebiyata tepki göstermiştir.
  • Yaygınlaşan günlük türünün öncüleri Nurullah Ataç ve Salâh Birsel’dir.
  • Köy romanının en tanınmış örneklerinden biri de Yılanların Öcü’dür.
  Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

  A) Y – D – D
  B) D – D – Y
  C) Y – Y – D
  D) D – Y – D
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir makalenin özelliklerinden değildir?
  A) Okuyucu kitlesinin eğitim düzeyine dikkat edilmelidir.
  B) Öne sürülen düşünce inandırıcı bir biçimde savunularak kanıtlanmalıdır.
  C) Makaleden çıkarılacak sonuç özellikle belirtilmemelidir.
  D) Anlatım yalın ve yoğun olmalı, söz oyunlarına başvurulmamalıdır.
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi bilinen fıkra kahramanlarından değildir?
  A) Kâtip Çelebi
  B) İncili Çavuş
  C) Bekri Mustafa
  D) Nasrettin Hoca
 • 4) Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Anayurt Oteli – Yusuf Atılgan
  B) Kara Kitap – Orhan Pamuk
  C) Tutunamayanlar – Oğuz Atay
  D) Vazgeçemediğim – Orhan Asena
 • 5) Peyami Safa’nın birey ruhuna ayna tuttuğu başarılı psikolojik romanıdır. Olaylar, gönül ilişkileri, hastalık, muayeneler, tartışmalar, ümitler, acılar, sevinçler, kararsızlıklar, duraksamalar ve bunalımlar okura anlatıcı tarafından ayrıntılarıyla aktarılır. Egemen tema kahramanın hastalığıdır.
  Kahraman, roman boyunca hastane, hastalık ve hastalardan oluşan bir dünyanın içinde yer alır.
  Bu parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kara Kitap
  B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
  C) Bir İlkbahar Hikâyesi
  D) Anayurt Oteli
 • 6)
  I. Küçük Paşa
  II. Memleket Hikâyeleri
  III. Karabibik
  Bu eserlerin ilkinden başlayarak ortaya kondukları tarihlere göre sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

  A) I – II – III
  B) II – III – I
  C) III – I – II
  D) III – II – I
 • 7) Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Hüküm Gecesi – Memduh Şevket Esendal
  B) Sinekli Bakkal – Halide Edip Adıvar
  C) Sodom ve Gomore – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  D) Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin
 • 8)
  DALGACI MAHMUT
  İşim gücüm budur benim,
  Gökyüzünü boyarım her sabah,
  Hepiniz uykudayken.
  Uyanır bakarsınız ki mavi.
  Deniz yırtılır kimi zaman,
  Bilmezsiniz kim diker;
  Ben dikerim.
  Dalga geçerim kimi zaman da,
  O da benim vazifem;
  Bir baş düşünürüm başımda,
  Bir mide düşünürüm midemde,
  Bir ayak düşünürüm ayağımda,
  Ne halt edeceğim bilemem.
  Orhan Veli Kanık’a ait bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  B) Yalın bir anlatıma sahiptir.
  C) Düşsel ögelerden yararlanılmıştır.
  D) Belli bir kafiye düzeni yoktur.
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi şairler için söylenemez?
  A) Duygu, düşünce ve hayallerini sözcükler aracılığıyla ifade ederler.
  B) Dikkatle seçtikleri sözcüklere yeni anlamlar yükleyerek şiirlerinde kullanırlar.
  C) Somutlaştırma ve soyutlaştırmadan yararlanarak duygu ve düşüncelerini daha iyi aktarırlar.
  D) Şiirlerini yazarken mümkün olduğunca hayallerini gerçeğe uydurmaya çalışırlar.
 • 10) 1920’li yıllarda yazdığı şiirlerle edebî gelenekten kopuşu getirdi. Nazım Hikmet havasında şiirler yazdı. Zamanın Batı’da moda olan fütürist, kübik ve gerçeküstücü şiir akımlarını denedi. 20. yüzyılın sanat akımlarının etkisi altında yazılmış şiirleriyle yenileşme sürecinde kendinden sonraki şairlere yol gösterdi.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Necip Fazıl Kısakürek
  B) Tevfik Fikret
  C) Ercüment Behzat Lav
  D) Ahmet Haşim
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi eserlerinde “yurdu sevme, tanıtma ve kalkındırmaya yönelik memleketçi bir
  çaba”yı konu edinmez?

  A) Zeki Ömer Defne
  B) Ömer Bedrettin Uşaklı
  C) Cemal Süreya
  D) Halide Nusret Zorlutuna
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni anlayışıyla yazan şairlerden değildir?
  A) Ece Ayhan
  B) Yahya Kemal Beyatlı
  C) Edip Cansever
  D) Sezai Karakoç
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni sonrası toplumcu şiiri benimseyen şairlerden değildir?
  A) İsmet Özel
  B) Necati Cumalı
  C) Refik Durbaş
  D) Ataol Behramoğlu
 • 14) Millî Edebiyat Dönemi’nde - - - - hikâye türünün gelişip yaygınlaşmasını sağladı. Cumhuriyet Dönemi’nde ise başta - - - - olmak üzere bu alanda büyük yazarlar yetişti.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

  A) Orhan Pamuk – Ömer Seyfettin
  B) Sabahattin Ali – Orhan Pamuk
  C) Sabahattin Ali – Sait Faik Abasıyanık
  D) Ömer Seyfettin – Sait Faik Abasıyanık
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan sanatçılardan değildir?
  A) Yusuf Atılgan
  B) Oğuz Atay
  C) Reşat Nuri Güntekin
  D) Orhan Pamuk
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi tiyatro eserini oluşturan ögelerden değildir?
  A) Oyun metninin canlandırılmadan önce yayımlanarak ön hazırlığın sağlanması
  B) Yazılı bir oyunun, bir yönetmenin yorumuyla sahneye konması
  C) Oyuncuların, farklı kişileri canlandırması
  D) Oyunun dekor, giysi ve ışık gibi yardımcı ögelerle seyircilere sunulması
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebî metindir?
  A) Kaşağı
  B) Ateşten Gömlek
  C) Kocaoğlan
  D) Aşk-ı Memnu
 • 18)
  Elâ gözlerine kurban olduğum
  Ecelim gelmeden öldürme beni
  Gizlice uğrunda severim seni
  Sırrımı kimseye bildirme beni
  Bu dörtlükten şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A) Ölçüsü
  B) Konusu
  C) Redif ve Kafiyesi
  D) Şairi
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi köy gerçeğini eserlerine konu edinen yazarlardan biridir?
  A) Peyami Safa
  B) Fakir Baykurt
  C) Bilge Karasu
  D) Latife Tekin
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi eserlerinde Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk toplumunun geçirdiği tarihsel aşamaları işlemiştir?
  A) Orhan Pamuk
  B) Oğuz Atay
  C) Selim İleri
  D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Yorum Yap
Gönder