2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Peygamberimizin Hayatı TESTİ

 • 1) Peygamber efendimiz, çocuk doğruyu yanlışı ayırt ettikten sonra anne babanın çocuğa ilk öğretmeleri gereken ibadetin hangisi olmasını istemiştir?
  A) Oruç
  B) Namaz
  C) Zekat
  D) Hac
 • 2) Aşağıdaki hadislerden hangisi anne babanın çocukların dini eğitiminden sorumlu olduklarını bize bildirmektedir?
  A) “Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin.”
  B) “Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz.”
  C) “Her doğan çocuk muhakkak İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra annesiyle babası onu Yahudi yahut Hristiyan ya da Mecusi yaparlar.”
  D) “İlim öğrenmek her Müslüman’a farzdır.”
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin yeni doğan çocuklar için yapılmasını tavsiye etmemektedir?
  A) Akika kurbanı kesmek.
  B) Çocuğun kulağına ezan okumak.
  C) Çocuğu hemen sünnet ettirmek.
  D) Çocuğun ağzına tatlı bir yiyecek sürmek.
 • 4) İslam dininde “emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker” olarak adlandırılan kavram hangisidir?
  A) İyiliği emredip kötülükten sakındırmak.
  B) Namazı emredip kıldırmak.
  C) Farzları kaçırmadan yerine getirmek.
  D) İyiliği ve doğruyu birbirinden ayırt etmek.
 • 5) Peygamber efendimiz görevi kendisine verildiğinde ona ilk iman edenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Hz. Ali
  B) Hz. Hatice
  C) Zeyd bin Harise
  D) Hz. Ömer
 • 6) "Sizden herhangi biriniz bir kötülük görürse eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğzetsin (O kötülükten hoşlanmasın). İmanın en zayıfı da budur.”
  Peygamber efendimizin bu hadisinden çıkarılabilecek en genel yargı hangisidir?

  A) Müminler iyiliği emredip kötülükten sakınmalıdır.
  B) Kötülükler müminler tarafından durdurulmalıdır.
  C) Kötülüklerin iyilikleri geçmesi Müslüman toplumların sorunudur.
  D) Müminler sürekli iyilik yapmalıdır.
 • 7) “Mümin müminin aynasıdır. Onda bir ayıp gördüğü zaman onu ...................”
  Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) kınar
  B) tekfir eder
  C) düzeltir
  D) ayıplar
 • 8) “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen, iyiliği emredip kötü-
  lükten sakındırmayan bizden değildir.”
  Verilen hadisten hangisi çıkarılamaz?

  A) İnsanları iyiliğe yönlendirmeliyiz.
  B) Küçüklerimize karşı merhametli olmalıdır.
  C) Namazımızı aksatmadan kılmalıyız.
  D) İyliği emredip kötülükten sakındırmayan mümin olamaz.
 • 9) “Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz... Erkek ailesinden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır.”
  Hadisinden yola çıkarak kişi ilk olarak kime karşı sorumludur?

  A) Arkadaşına
  B) Ailesine
  C) Kendisine
  D) Akrabalarına
 • 10) “Evlat kokusu ......................... kokusundandır.”
  Hadisinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) Cennet
  B) Mis
  C) Misvak
  D) Çiçek
 • 11) “Beni seven, bu ikisini de sevsin!”
  Peygamber efendimiz bu hadisinde bahsettiği bu ikisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hz. Ali ve Hz. Hüseyin
  B) Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan
  C) Hz. Ali ve Hz. Hasan
  D) Hz. Fatıma ve Hz. Ali
 • 12) Peygamber efendimizin çocuk sevgisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamber efendimiz torunlarını çok severdi.
  B) Peygamber efendimiz vefat eden çocuğu için çok üzülmüştü.
  C) Peygamber efendimiz kız ve erkek çocuklarını ayırmazdı.
  D) Peygamber efendimiz sadece kendi çocuklarını çok severdi.
 • 13) “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun...”
  Ayetinden yola çıkarak anne-babanın çocuklarına karşı vermeleri gereken ilk eğitim hangisidir?

  A) İslam inancını öğretmek.
  B) Tecvid ilmini öğretmek.
  C) Kuranı hatim ettirmek.
  D) Fen bilimlerini öğretmenk.
 • 14) “Namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız. (Evlerinizi) Kabirlere çevirmeyiniz.”
  Hadisinde peygamber efendimiz neden namazın bir kısmının evde kılınmasını tavsiye etmiştir?

  A) Daha rahat olduğu için.
  B) Çocukların görüp örnek alması için.
  C) Evin bereketi artması için.
  D) Kişi için farklılık olması için.
 • 15) “...Siz babalarınıza karşı iyi davranınız ki evlatlarınız da size iyi davransın...”
  Hadisinden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilinir?

  A) Anne baba rol model olmalı.
  B) Çocuklar anne babalarından gördükleri gibi davranmaktadır.
  C) Çocukların büyüyünce ne yapacaklarını kestirmek zordur.
  D) Anne babalar çocuklarına namaz kılmayı tembihlemelidir.
Yorum Yap
Gönder