2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1)
  I. İyi anlamak
  II. Derinlemesine kavramak.
  III. Bir şeyi bilmek.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri fıkıh kavramının kelime anlamlarından biridir?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız I
 • 2)
  I. İbadat
  II. Muamelat
  III. Ukubat
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri füruat alanlarından biridir?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız I
 • 3) Kişiler ve kurumlar arası ilişkileri düzenleyen füruat alanı hangisidir?
  A) İbadat
  B) Muamelat
  C) Ukubat
  D) İbadetler
  E) Adalet
 • 4) Toplumdaki suçlara karşı verilebilecek cezayı ayarlayan füruat alanı hangisidir?
  A) İbadat
  B) Muamelat
  C) Ukubat
  D) İbadetler
  E) Adalet
 • 5) Hangi ikisi İslam hukukunun temel kaynakları arasındadır?
  A) Kuran ve Sünnet
  B) Akıl yürütme ve Kuran
  C) Kuran ve Mantık
  D) Mantık ve Fetva
  E) Akıl yürütme ve Sünnet
 • 6) * Tekliflerde kolaylık
  * Adaletin gözetilmesi
  * Cezalarda bireysellik
  * Suç ve ceza arasındaki denge
  * Kamu yararının gözetilmesi
  Bir fakih hüküm çıkarırken yukarıdakilerden kaç tanesini dikkate almak zorundadır?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
 • 7) İslam hukukunda, Allah (c.c.) hakkı olarak yerine getirilmesi gereken hususların aşılması durumunda uygulanan anlamına gelen kelime hangisidir?
  A) Şeriat
  B) Hudud
  C) Hud
  D) Hak
  E) Hakik
 • 8) Bir suça ceza verilirken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamalıdır?
  A) İşlenilen suçun boyutuyla orantılı olmalıdır.
  B) İşlenilen suçun niteliği ile aynı olmalı.
  C) Suçun işleniş şartları değerlendirilmeli.
  D) Suçun işleniş sebebi göz ardı edilmeli.
  E) Ceza suçu işleyen kişiye orantılı olarak verilmelidir.
 • 9) Dinimiz gereği canlıya zarar vermek haramdır. Ancak kişinin hayatı risk içerisinde ise yapılan saldırıya aynı orantıda cevap vermesine .......................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Hudud
  B) Hud
  C) Nefsi müdafaa
  D) Nefsi muafiyet
  E) Meşru muafiyet
 • 10) İslam dininin dayandığı kaynaklara ................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Hakkniyet
  B) Hudud
  C Kuran
  D) Edille-i şer'iyye
  E) Sünnet
Yorum Yap
Gönder