LGS (LKS) Matematik Soruları 5 ( 2016 Teog 2.Dönem Mazeret)

 • 1) Doğrusal bir yol boyunca şekildeki gibi 6 tane fidan dikilmiştir. Bu fidanlar arasındaki ilk üç aralığın her biri x metre, son iki aralığın her biri y metredir.

  x sayısı, y sayısından 2 fazla ve 2. fidan ile 5. fidan arasındaki aralıkların uzunlukları
  toplamı 22 metre olduğuna göre x sayısı kaçtır?


  A) 4
  B) 5
  C) 7
  D) 8
 • 2) Şekildeki F, G, H ve T noktalarından hangisi DE’nın uç noktalarıyla birleştirilirse ABC
  üçgenine eş bir üçgen elde edilir?


  A) F
  B) G
  C) H
  D) T
 • 3) 102 litre süt, şişeler tam dolacak şekilde 2 litrelik ve 3 litrelik şişelere konuyor. Toplam şişe sayısı 42 olduğuna göre, kaç tane 2 litrelik şişe kullanılmıştır?
  A) 18
  B) 20
  C) 22
  D) 24
 • 4) BCE üçgeninin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre bu
  üçgenin çevresi en az kaç santimetredir?


  A) 13
  B) 12
  C) 11
  D) 10
 • 5) Tüm iç açılarının ölçüleri derece cinsinden birer tam sayı olan ABC üçgeninde [AC] < [AB] < [BC] ise m (ABC) en fazla kaç derece olabilir?
  A) 58
  B) 59
  C) 60
  D) 61
 • 6) ifadesi sadeleştirilebilir bir rasyonel ifade olduğuna göre m’nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

  A) 11
  B) 9
  C) - 6
  D) - 15
 • 7)

 • 8)

 • 9) Bir üçgen dik prizmanın yan yüzlerinin alanları toplamı 108 cm 2 dir.
  Bu prizmanın yüksekliği 6 cm olduğuna göre tabanlarından biri aşağıdakilerden
  hangisi olabilir?


 • 10) Şekilde verilen dokuz noktadan A, B, C, D, E noktaları d doğrusu üzerindedir.
  Köşeleri bu dokuz noktadan herhangi üçü olacak biçimde kaç farklı üçgen çizilebilir?


  A) 69
  B) 74
  C) 79
  D) 84
 • 11) Yukarıdaki şekilde, satranç turnuvasına katılan ve kazanma olasılıkları birbirine eşit olan 8 öğrencinin karşılaşma tablosu verilmiştir. Yenilenin elendiği turnuvanın finalinde
  Sevgi ile Barış’ın karşılaşma olasılığı kaçtır?


  A) 1 / 4
  B) 1 / 16
  C) 1 / 32
  D) 1 / 64
 • 12) a > 0 ve b < 0 olduğuna göre denklemi ax + by + c = 0 olan doğrunun grafiği hangisi olabilir?

 • 13) Altuğ parasının 1 / 3 ’i ile bir kalem, 2 / 5 ’si ile bir defter satın alıyor.
  DGeriye 4 lirası kaldığına göre defterin fiyatı kaç liradır?

  A) 12
  B) 9
  C) 8
  D) 6
 • 14)

  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
 • 15)

  A) 16
  B) 13
  C) 10
  D) 9
Yorum Yap
Gönder