2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih TESTİ

 • 1) Müslümanlarla Bizans arasındaki ilk savaş hangisidir?
  A) Hayber Savaşı
  B) Mute Savaşı
  C) Uhud Savaşı
  D) Huneyn Severi
  E) Ta'if Savaşı
 • 2) Hayber Fethi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Yahudilerin Şam ticaret yolunu tehdit etmesi ile kıvılcımlanmıştır.
  B) Yahudiler Müslüman ticaret kervanlarına zarar vermesi fethi hızlandırmıştır.
  C) Yahudilerin Mekkeli müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtması sebepleri arasındadır.
  D) Savaşı Müslümanlar kaybetmiştir.
  E) Şam ticaret güvenliği sağlanmıştır.
 • 3) Aşağıdakilerden hangisinde Yahudilerden ilk kez haraç vergisi Müslümanlar tarafından alınmıştır?
  A) Mute savaşı
  B) Hayber'in Fethi
  C) Mekke'nin Fethi
  D) Uhud savaşı
  E) Bedir savaşı
 • 4)
  I. Kimsenin malına dokunulmamıştır.
  II. Genel af ilan edilmiştir.
  III. Esirler serbest bırakılmıştır.
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Mekke Fetinden sonra Peygamber efendimizin yaptığı davranışlardandır?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  E) II ve III
 • 5)
  * Hicaz bölgesinde İslamın yayılışının önündeki engeller ortadan kalktı.
  * Müşriklerin Müslümanlara karşı olan düşmanlığı sona ermiştir.
  Yukarıdaki verilenler hangisinin sonucudur?

  A) Mekke'nin Fethi
  B) Hudeybiye Antlaşması
  C) Uhud Savaşı
  D) Ta'if Seferi
  E) Huneyn Seferi
 • 6) Cahiliye döneminden beri süregelen ve Mekke'nin fethinden sonrada Peygamberimizin izni ile Kabe'nin anahtarını korumakla görevli olan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Ebubekir
  B) Hz. Osman
  C) Osman bin Talha
  D) Hz. Ali
  E) Bilal Habeşi
 • 7) Arap yarımadasındaki son putperest tehditin ortadan kaldırıldığı savaş hangisidir?
  A) Ta'if Seferi
  B) Huneyn Seferi
  C) Mute Savaşı
  D) Mekke'nin Fethi
  E) Hayberin Fethi
 • 8)
  * Arabistan dışına yapılan ilk seferdir.
  * Yolculuk sırasında bür çok kavim müslüman olmuştur.
  Yukarıda verilenler hangisinin sonucudur?

  A) Ta'if Seferi
  B) Huneyn Seferi
  C) Mute Savaşı
  D) Tebük Seferi
  E) Hayberin Feth
 • 9) Ta'if sefi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) 630 yılında yapılmıştır.
  B) Taiflilere karşı yapılmıştır.
  C) Taif halkı kısa sürede teslim olmuştur.
  D) Müslümanlar tarafından müşriklere karşı düzenlenmiştir.
  E) Taiflilerin Huneyn'e yardı etmesinden dolayı düzenlenmiştir.
 • 10) Günümüzde Ravza-i Mutahhara olarak adlandırılan Peygamber efendimizin kabri hangi şehirdedir?
  A) Medine
  B) Mekke
  C) Şam
  D) Taif
  E) Tebük
 • 11) Kelime anlamı olarak birinin yerine geçmek anlamına gelen, İslam devlet başkanına verilen isim hangisidir?
  A) Kağan
  B) Hükümdar
  C) Kral
  D) Halife
  E) Hilafet
 • 12) İlk halife aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Osman
  B) Hz. Ebubekir
  C) Hz. Ali
  D) Hz. Ömer
  E) Hz. Talip
 • 13)
  I. İslamın yayılışına engel olan bölgelere askeri seferler yapılmıştır.
  II. İbadet hürriyeti tanınmıştır.
  III. Kültür ve medeniyet ile İslama yarar sağlayacak yerler fethedilmiştir.
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dört halife döneminde gerçekleşmiştir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) Yalnız II
 • 14) Hz. Ebu Bekir'in halifelik döneminde aşağıdaki olaylardan hangisi yaşanmamıştır?
  A) İslam devleti içerisinde karışıklıklar olmuştur.
  B) Ridde Savaşları yapılmıştır.
  C) Bizansla savaşılmıştır.
  D) Suriye fethine çıkılmıştır.
  E) Yermük savaşı yapılmıştır.
 • 15) Müslümanlar hangi halife döneminde Türklere komşu olmuştur?
  A) Hz. Osman
  B) Hz. Ömer
  C) Hz. Ebubekir
  D) Hz. Ali
  E) Ebu Talip
Yorum Yap
Gönder