AÖL Dil ve Anlatım Soruları 1 ( AÖL 2017-2018 1.Dönem 1.Oturum 408)

 • 1) Türkçenin bilinen en eski örnekleri (8. yy.) - - - - kalmıştır.
  Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Eski Türkçe Çağı’ndan
  B) Modern Türkçe Dönemi’nden
  C) Yeni Türkçe Dönemi’nden
  D) Orta Türkçe Çağı’ndan
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin gelişimine katkı sağlayan eserlerden biridir?
  A) İlyada ve Odysseia
  B) Şinto
  C) Kalavela
  D) Kutadgu Bilig
 • 3) Aşağıdaki sözcüklerin hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?
  A) Seslendi
  B) Yorgunluk
  C) Televizyon
  D) Özlemek
 • 4) Hoyrattır bu akşamüstüler daima Gün saltanatıyla gitti mi bir defa Yalnızlığımızla doldurup her yeri Bir renk çığlığı içinde bahçemizden Bu dörtlükteki altı çizili sözcükte
  görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ünsüz benzeşmesi
  B) Ünlü türemesi
  C) Ünsüz türemesi
  D) Ünsüz yumuşaması
 • 5) Konferans ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Sözlü anlatım olduğu için ön hazırlık yapılması gerekmez.
  B) Alanında uzman kişiler düşüncelerini açıklar.
  C) Amaç seyircileri coşturmak değil bilgilendirmektir.
  D) Genellikle bilim, sanat ve ekonomi alanında verilir.
 • 6) Konferansla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Özgün düşünceler dile getirilir.
  B) Konu izleyicilerin ilgisini çekecek şekilde düzenlenir.
  C) İzleyicilerin soru sormasına izin verilir.
  D) Düşünceler bir bütünlük içinde verilir.
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi konferans sırasında dikkat edilmesi gerekenlerden
  A) Dinleyicilerin kültür düzeyi dikkate alınmalıdır.
  B) Konuyla ilgili geniş bir kaynak taraması yapılmalıdır.
  C) Ses tonu konuşmaya göre ayarlanmalıdır.
  D) Kısa, kolay ve anlaşılır cümleler kullanılmalıdır.
 • 8) Sempozyumun diğer sözlü anlatım türlerinden farkı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bir başkan tarafından yönetilir.
  B) Alınan kararlar bildiri hâlinde yayımlanır.
  C) Konuşmacılar sıra ile düşüncelerini açıklarlar.
  D) Konuşmalardan çıkarılan sonuçlar başkan tarafından özetlenir.
 • 9) Sempozyumlarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi daha az kullanılır?
  A) Tartışmacı
  B) Öğretici
  C) Kanıtlayıcı
  D) Öyküleyici
 • 10)
  ― Bir konunun farklı yönleri tartışılır.
  ― Dil göndergesel işlevde kullanılır.
  ― Dinleyiciler konuşmaya aktif şekilde katılır.
  Verilen özellikler sözlü anlatım türlerinin hangisine aittir?

  A) Münazara
  B) Açık oturum
  C) Forum
  D) Sempozyum
 • 11) Pek yakında tüm dünyada tek bir dilin konuşulacağı gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hâlihazırda uluslararası hukuk, ticaret, ulaşım, bilim ve sanat alanlarında İngilizce ön
  plandadır. Bunun doğal sonucu olarak tüm ülkelerde aileler çocuklarının İngilizce öğrenmeleri için bir servet harcıyor. Ulus devlet kuramamış toplulukların konuştuğu yerel dillerin hızla eriyip gittiğini, ulus devletlerde konuşulan dillerin ise gerilediğini ve
  yozlaştığını görüyoruz.
  Bir sempozyum bildirisinden alınan bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtıdır?

  A) Dünyanın tek bir dilde birleşmesinin faydaları nelerdir?
  B) Kültürlerin tek bir kültür içinde erimesinin sakıncaları nelerdir?
  C) Dünya üzerinde neden farklı diller konuşuluyor?
  D) Dünya üzerinde tek dilin hâkim olması nelere yol açar?
 • 12) Benim kuşağım yurt dışına ancak iki yılda bir çıkılabilen bir dönemde yaşadı. Bizim hayat hakkında bildiğimiz her şey kendi içimizden geliyordu. Kendimizi ancak kendimizle ölçüyorduk. Bugünkü kuşaklar için dünya, hayat, bizim anladığımızdan başka. Genç kuşaklar için buralı olmakla dünya vatandaşı olmak arasında,
  geçip geçmemenin onlara kaldığı ince bir çizgi var sadece. Dolayısıyla dünyaya açılan bütün pencerelerini kapatarak kendini kandırmaya meyilli olanlardan değilseniz kendinizi diğer insanlarla çok daha derin ve dikkate değer bir bakışla kıyaslayabilirsiniz.
  Açık oturumda, bir konuşmacı tarafından dile getirilen bu düşünceyle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kuşaklar arası kültür çatışması yaşanmaktadır.
  B) Genç kuşakların hayat tecrübesi daha fazladır.
  C) Eski kuşaklar şimdiye göre daha içe dönük yaşamışlardır.
  D) Gerçeklerin görülebilmesi iletişim kanallarının açık olmasına bağlıdır.
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazı olarak değerlendirilebilir?
  A) Gezi yazısı
  B) Deneme
  C) Makale
  D) Sohbet
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılar için söylenebilir?
  A) Dil kanalı kontrol işlevinde kullanılır.
  B) Açıklayıcı ve kanıtlayıcı anlatım ağır basar.
  C) Toplumun her kesimine hitap eder.
  D) Süslü ve sanatlı bir anlatımı vardır.
 • 15) Türk edebiyatındaki ilk makale yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nazım Hikmet Ran
  B) İbrahim Şinasi
  C) Cahit Sıtkı Tarancı
  D) Necip Fazıl Kısakürek
 • 16) Dil münazaralarda bilgi vermek için - - - - sorular sormak için - - - - işlevlerinde kullanılır.
  Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki dilin işlevlerinden uygun olan hangileri getirilmelidir?

  A) göndergesel – kanalı kontrol
  B) alıcıyı harekete geçirme – göndergesel
  C) kanalı kontrol – alıcıyı harekete geçirme
  D) alıcıyı harekete geçirme – heyecan bildirme
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde makale türünün gelişmesini sağlayan etmenlerden biridir?
  A) Matbaanın ülkemize getirilmesi
  B) Gazete ve dergilerin yayımlanmaya başlaması
  C) Özel tiyatroların yaygınlaşması
  D) Cumhuriyetin ilan edilmesi
 • 18)
  ― Bir düzenleme kurulu tarafından hazırlanır.
  ― Toplantı sonunda bildiriler basılarak kamuoyu ile paylaşılır.
  ― Aynı oturumda birden fazla uzman katılımıyla gerçekleştirilir.
  Bu özellikler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisine aittir?

  A) Konferans
  B) Sempozyum
  C) Forum
  D) Açık oturum
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla ilgili terimlerden değildir?
  A) Olay örgüsü
  B) Dipnot
  C) İndeks
  D) Kaynakça
 • 20) Mağazanın uzun raflarında birbirinden çekici el yapımı ürünler teşhir edilmiş. Kumaş kaplı defterler, üzerine Anadolu’nun kadim figürlerinin işlendiği lavanta keseleri, nar çiçekli, bıttımlı, papatyalı, keçi sütlü sabunlar... En hasından ıspanaklı erişte, cennet hurması, bamya kuruları, zeytinyağı, adaçayı ve nar ekşileri raflardaki yerini almış.
  Bir gezi yazısından alınan bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?

  A) Betimleyici anlatımdan
  B) Niteleyici sözcüklerden
  C) Görme duyusundan
  D) Benzetmelerden
Yorum Yap
Gönder