2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi zararlı mikropların yaptığı olaylardan biri değildir?
  A) Ekmeğin küflenmesi
  B) Sütün bozulması
  C) Sütün yoğurt olması
  D) Yemeklerin küflenmesi
 • 2)
  * Mikroskobik canlıları görmemizi sağlar.
  * Küçük canlıları binlerce kez büyüterek görmemizi sağlar.
  Yukarıda açıklamaları araç hangisidir?

  A) Teleskop
  B) Mikroskop
  C) Gözlük
  D) Kamera
 • 3) Aşağıdaki mevsimlerden hangisinde gündüz saati uzunluğu en kısa olur?
  A) Sonbahar
  B) İlkbahar
  C) Yaz
  D) Kış
 • 4)
  I. Hastalığa yol açar.
  II. Yiyeceklerin küflenmesine yol açar.
  III. Sütten peynir elde edilmesine yol açar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri zararlı mikropların özellikleri arasında gösterilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 5) Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle ................. , güneşin etrafında dönmesiyle de ................. oluşur.
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) mevsimler -- günler
  B) günler -- mevsimler
  C) aylar -- mevsimler
  D) yıllar -- günler
 • 6) Dünya kendi etrafında dönme süresi .................. 'dir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) 1 yıl
  B) 6 ay
  C) 40 saat
  D) 24 saat
 • 7) Bir elektrik devresinde devrenin açılıp-kapanmasını sağlayan devre elemanı hangisidir?
  A) Pil
  B) Kablo
  C) Anahtar
  D) Ampül
 • 8) Devrenin elektrik kaynağını sağlayan eleman hangisidir?
  A) Pil
  B) Kablo
  C) Anahtar
  D) Ampül
 • 9) Bir elektrik devresinde elektrik enerjisini verdiği dirençle ışık enerjisine dönüştüren eleman hangisidir?
  A) Pil
  B) Kablo
  C) Anahtar
  D) Ampül
 • 10) Aşağıda verilen olaylardan hangisinde mikroskobik canlılar görev yapmaz?
  A) Yoğurt yapımı
  B) Turşu yapımı
  C) Peynir yapımı
  D) Et üretimi
 • 11) Aşağıda verilen aydınlatma araçlarından hangisi diğerlerine göre daha eski bir teknolojidir?
  A) Mum
  B) Armut lamba
  C) Florasan
  D) Meşale
 • 12) Aşağıdaki canlılardan hangisini mikroskop olmadan gözle görülemez?
  A) Pire
  B) Arı
  C) Karınca
  D) Mikroskobik canlılar
 • 13)
  I. Hastahanelerde
  II. Okullarda
  III. Kimya işletmelerinde
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mikroskobun kullanım alanları arasında gösterilebilir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
 • 14) Basit bir elektrik devresi hazırlamak isteyen Ahmet aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duymaz?
  A) Pil
  B) Kablo
  C) Sigorta
  D) Ampül
 • 15) Çevre kirliliğini azaltmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
  A) Çöpleri çöp kutusuna atmak.
  B) Bitmiş pilleri toprağa gömmek.
  C) Evsel kimyasal atıkları uygun çöplere atmak.
  D) Geri dönüşüme katkıda bulunma.
Yorum Yap
Gönder