AÖL Biyoloji Soruları 1 ( 2017 -2018 Aöl 1.Dönem 1.Oturum Biyoloji 441)

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir bilim insanında olması gereken özelliklerden değildir?
  A) Sabırlı olmalı
  B) İyi bir gözlemci olmalı
  C) Şüpheci olmamalı
  D) Alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmeli
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
  A) Fotosentez yapma
  B) Çevreye uyum
  C) Hücresel enerji üretme
  D) Atık maddeleri vücuttan uzaklaştırma
 • 3) Aşağıda verilen olaylardan hangisinin doğadaki tüm canlılar ve bir organizmayı oluşturan tüm canlı hücreler tarafından gerçekleştirildiği kesindir?
  A) Oksijenli solunum
  B) ATP sentezi
  C) Eşeysiz üreme
  D) Aktif hareket
 • 4) Aşağıda bazı minerallerin özellikleri verilmiştir.
  • Sinir ve kas sisteminin çalışmasını sağlar.
  • Hemoglobin ve bazı pigmentlerin yapısına katılır.
  • Kemik, diş, ATP ve nükleik asitlerin yapısına katılır.
  Buna göre herhangi bir özelliği verilmeyen mineral aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çinko
  B) Fosfor
  C) Demir
  D) Sodyum
 • 5) Aşağıda verilen maddeler kimyasal özelliklerine göre gruplandırıldığında hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?
  A) Su
  B) Tuz
  C) Protein
  D) Mineral
 • 6) Metabolizma sonucu oluşan atıkların seyreltilmesi ve vücuttan atılmasında suyun aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi vardır?
  A) Öz ısısının yüksek olması
  B) Su molekülleri arası çekim kuvveti
  C) Belirli bir sıcaklıkta buharlaşması
  D) Çözücülüğünün yüksek olması
 • 7) Aşağıda verilen monosakkarit çeşitlerinden hangisi beş karbonlu (5C) olup RNA’nın (Ribonükleik asit) yapısına katılır?
  A) Glikoz
  B) Fruktoz
  C) Galaktoz
  D) Riboz
 • 8) Hidroliz büyük moleküllü (polimer) maddelerin su ile parçalanmasıdır.
  Buna göre yağın hidrolizi ile ilgili çizilen grafikte dikey eksene aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?


  A) Kullanılan ATP miktarı
  B) Kullanılan su miktarı
  C) Yeni oluşan bağ sayısı
  D) Yağ miktarı
 • 9) Canlılarda bulunan polisakkaritlerden;
  I. nişasta,
  II. glikojen,
  III. kitin,
  IV. selüloz
  bitkisel ve hayvansal olanlar hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?


 • 10) Aşağıda verilen yağ çeşitlerinden hangisi insanda hücre zarının yapısına katılıp, damar sertliğine neden olabilir?
  A) Fosfolipit
  B) Kolesterol
  C) Nötral yağlar
  D) Tripeptit
 • 11) Proteinler ve yapıtaşları amino asitler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İnsanların üretemeyip dışardan hazır aldığı amino asitlere temel amino asitler denir.
  B) İki amino asitin birleşmesi sonucu oluşan yapıya dipeptit denir.
  C) Proteinler hücre yapımı ve dokuların onarımında görevalırlar.
  D) Yüksek ısılarda proteinlerin yapısı bozulmaz.
 • 12) Vitaminlerle ilgili;
  I. Bitkilerde fotosentez reaksiyonları ile doğrudan üretilebilirler.
  II. Bazı vitamin çeşitleri hayvanlarda öncül maddelerden dönüşüm reaksiyonlarıyla üretilir.
  III. Bazı vitamin çeşitleri proteinlerden sonra enerji kaynağı olarak kullanılırlar.
  ifadelerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II.
  C) Yalnız III
  D) I, II ve III.
 • 13) Aşağıda aynı reaksiyonun enzimsiz ve enzimli ilerlemesi grafiklenmiştir.
  Grafiğe göre;
  I. Enzimler aktivasyon enerjisini düşürürler.
  II. Enzimler reaksiyonları başlatırlar.
  III. Enzimli ve enzimsiz reaksiyonların son ürünleri farklıdır.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III.
  D) II ve III.
 • 14) RNA ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Çift zincirden oluşur.
  B) Protein sentezinde görevalır.
  C) Kendini eşleyemez.
  D) Özel bazı urasildir.
 • 15) Aşağıda verilen hücre yapılarından hangisi prokaryot hücrelerde bulunmaz?
  A) Ribozom
  B) Sentrozom
  C) Hücre zarı
  D) DNA
 • 16) Bir çözeltideki çözünen maddenin derişiminin fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru enerji harcanmadan yayılmasına difüzyon denir.
  Difüzyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Sıcaklık arttıkça difüzyon hızı artar.
  B) Taşınan molekülün büyüklüğü difüzyon hızını etkiler.
  C) Sadece canlı hücrelerde meydana gelir.
  D) Por sayısı artarsa difüzyon hızlanır.
 • 17) Aşağıda hücre ile konulduğu ortamların glikoz derişimleri verilmiştir.
  Buna göre numaralandırılmış durumların hangisinde hücre difüzyon ile ortamdan glikoz alabilir?


  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
 • 18) Aşağıda kofullara ait bazı özellikler verilmiştir.
  I. Hayvan hücrelerinde kofullar küçük ve az sayıdadır.
  II. Genç bitki hücrelerinde kofullar çok sayıda fakat küçüktür.
  III. Bitki hücreleri yaşlandıkça küçük kofullar birleşerek merkezi kofulları oluşturur.
  Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) I ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
 • 19) Aşağıda verilen yapılardan hangisi hücre iskeleti elemanlarından biri değildir?
  A) Mikrofilament
  B) Nükleotit ipliği
  C) Ara filament
  D) Mikrotübül
Yorum Yap
Gönder