Peygamberimizin Hayatı AÖL Soruları 1 ( AÖL 2017 1.Oturum Peygamberimizin Hayatı 532)

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) hicretten sonra, toplumsal barışı sağlamak amacıyla yaptığı faaliyetlerden biridir?
  A) Medine Sözleşmesi
  B) Erdemliler Birliği
  C) Rıdvan Biatı
  D) Akabe Biatı
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.), Medine Pazarı’nın kurulmasını istemesindeki temel nedenlerden biri değildir?
  A) Yahudilerin ticaretine engel olmak
  B) Ekonomik bağımsızlığı temin etmek
  C) İslam’ın ticari hükümlerini göstermek
  D) Alışverişin adap ve kurallarını öğretmek
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebi’nin işlevleri arasında yer almaz?
  A) Kervanların konakladığı ticaret merkezidir.
  B) Dışarıdan gelen kabile ve elçilerin kabul edildiği yerdir.
  C) Vakit ve cuma namazlarının cemaat ile kılındığı ibadet mekânıdır.
  D) Ashab-ı Suffe’nin ilmî faaliyetlerde bulunduğu eğitim kurumudur.
 • 4) Hz. Muhammed’in (sav.) eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talip’in vefat ettikleri yıla ne denir?
  A) Hicret yılı
  B) Hüzün yılı
  C) Vefat yılı
  D) Veda yılı
 • 5) Hz. Muhammed’in (sav.) Medine’ye hicreti sırasındaki yol arkadaşı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Ömer
  B) Hz. Hamza
  C) Hz. Ebu Bekir
  D) Hz. Osman
 • 6) Hz. Muhammed (sav.), evinin inşası sürecinde aşağıdaki sahabelerden hangisinde misafir olmuştur?
  A) Hz. Ebu Eyyüb el-Ensari
  B) Hz. Mut’im bin Adiy
  C) Hz. Selman-ı Farisi
  D) Hz. Ebu Bekir
 • 7) ‘‘Yaratan Rabbinin adıyla oku! O insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku! Rabb’in en büyük kerem sahibidir. O, kalemle yazmayı ve insana bilmediğini öğretti.’’
  Bu ayetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Fatiha suresinde yer alır.
  B) 615 yılında indirilmiştir.
  C) Allah’ın birliğinden bahseder.
  D) Hz. Muhammed’e (sav.) gelen ilk ayetlerdir.
 • 8) “Bir işe başlamadan önce güvenilir, bilgi ve tecrübe sahibi kimselere danışmak, onlarla görüş alışverişinde bulunmak” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Münazara
  B) İstişare
  C) Muhakeme
  D) İnziva
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin fethinin sonuçlarından biri değildir?
  A) Kâbe putlardan temizlenmiştir.
  B) Müslümanların sayısı artmıştır.
  C) Hz. Peygamber, o günden sonra Mekke’de yaşamıştır.
  D) Mekkeliler Müslümanların otoritesini kabul etmişlerdir.
 • 10) Mekke’deki müşriklerin baskıları artınca Müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir?
  A) Habeşistan
  B) Medine
  C) Şam
  D) Taif
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi münafıkların özellikleri arasında yer almaz?
  A) Çıkarlarını korumak için yalan söylerler.
  B) Dostlarını yarı yolda bırakmazlar.
  C) Sözlerinde durmazlar.
  D) İkiyüzlü insanlardır.
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi hicretten önce gerçekleşmiştir?
  A) Ramazan orucunun farz kılınması
  B) Kıble yönünün değişmesi
  C) Mescid-i Nebi’nin inşası
  D) İsrâ ve Miraç olayı
 • 13)
  • 628 yılında yapılmıştır.
  • İslam’ın yayılmasına katkı sağlamıştır.
  • Barış ortamı kurulmasına sebep olmuştur.
  • Müşrikler Müslümanları resmen tanımışlardır.
  Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

  A) Hudeybiye Antlaşması
  B) Medine Sözleşmesi
  C) Kardeşleştirme
  D) I. Akabe Biatı
 • 14) Gördüğü rüya üzerine namaza çağrının ezan ile yapılmasını teklif eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bilal-i Habeşi
  B) Selman-i Farisi
  C) Abdullah bin Zeyd
  D) Haris bin Ümeyye
 • 15) “... Hani üzerinize düşman orduları gelmiş, biz de onların üzerine rüzgâr ve göremediğiniz ordular göndermiştik...” (Ahzâb suresi, 9. ayet)
  Bu ayet aşağıdaki savaşlardan hangisi ile ilgilidir?

  A) Bedir
  B) Uhud
  C) Mute
  D) Hendek
Yorum Yap
Gönder