2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji TESTİ

 • 1) Yapı ve işlev bakımından benzer olan, ortak atadan gelen ve çiftleştiklerinde verimli döller verebilen topluluk hangisidir?
  A) Alem
  B) Tür
  C) Cins
  D) Aile
  E) Sınıf
 • 2) Canlıların sınıflandırmasında Tür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) İlk ortaya atan bilim insanı JOhn Ray'dır.
  B) Yapı ve işlev bakımından ortak özellikler taşıyan canlılar topluluğudur.
  C) Kromozom sayısı diğer türlerden farklıdır, aynı olamaz.
  D) Çiftleşmede kısır olmayan canlılar oluşur.
  E) Ortak atadan gelen canlılar topluluğudur.
 • 3) Filogenetik sınıflandırmada türden aleme doğru gidildikçe aşağıdakilerden hangisi olmaz?
  A) Birey sayısı azalır.
  B) Canlı çeşitliliği artar.
  C) Protein benzerliği azalır.
  D) Gen çeşitliliği artar.
  E) Ortak özellik azalır.
 • 4) Diğer ismi binomial olan ve Linnaeus tarafından önerilen, canlıları sınıflandırırken ortaya çıkan karışıklığı önlemek için kullanılan adlandırma sistemi hangisidir?
  A) Cins adlandırma
  B) Familya adlandırma
  C) İkili adlandırma
  D) Üçlü adlandırma
  E) Filogenetik adlandırma
 • 5)
  I. Birey sayısı
  II. Gen çeşitliliği
  III. Protein benzerliği
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Alem'den Tür'e doğru gidildikçe artar?

  A) I, II ve III
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III
 • 6) Binomial isimlendirilmesinde ilk sözcüğe .......... ikinci sözcüğe ise ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Cins -- Tür
  B) Tanımlayıcı -- Cins
  C) Tamamlayıcı -- Tür
  D) Cins -- Tanımlayıcı
  E) Tür -- Cins
 • 7) Binomial adlandırmada bir türün özelliğini belirten sıfat olun ve o türü tanımlamak için kullanılan kelime hangisidir?
  A) Tamamlayıcı ad
  B) Tanımlayıcı ad
  C) Cins adı
  D) Tür adı
  E) Belirtme ad
 • 8)
  I. Cins adın ilk harfi büyük geri kalan harfler küçük yazılır.
  II. Tanımlayıcı adın bütün harfleri küçük yazılır.
  III. Tür ve cins isimleri eğik yazılır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri binomial adlandırma kuralları arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
 • 9) Günümüzde canlılar karakterlerine göre kaç grupta sınıflandırılmıştır?
  A) 3
  B) 5
  C) 6
  D) 18
  E) 20
 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi gruplandırılmış canlı alemleri arasında değildir?
  A) Bakteriler
  B) Mantarlar
  C) Bitkiler
  D) İnsanlar
  E) Hayvanlar
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi ökoryot hücreli canlılardan değildir?
  A) Protistler
  B) Arkeler
  C) Mantarlar
  D) Hayvanlar
  E) Bitkiler
 • 12) Aşağıdaki canlılardan hangisi prokaryot hücrelidir?
  A) Protistler
  B) Hayvanlar
  C) Mantarlar
  D) Bitkiler
  E) Bakteriler
 • 13) Bakterilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Tek hücreli canlılardır.
  B) Birçok ortamda bulunur.
  C) Tümü zararlı canlılardır.
  D) Dna'ları halka şeklindedir.
  E) Prokoryot hücreli canlılar arasındadır.
 • 14) Mantarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Tek veya çok hücreli olabilirler.
  B) Sporla veya tohumla ürerler.
  C) Selülozdan yapılmış hücre duvarları vardır.
  D) Nişasta depolar.
  E) Ototrof canlılardır.
 • 15)
  * Çok hücrelidirler.
  * Glikojen depolarlar.
  * Heterotrof beslenirler.
  * Hücre çevresinde duvar yoktur.
  Yukarıda verilenler hangi canlıların özelliğidir?

  A) Arkeler
  B) Hayvanlar
  C) Mantarlar
  D) Bitkiler
  E) Protistler
Yorum Yap
Gönder