AÖL Matematik Soruları 3 (AÖL 1.Oturum Matematik 999)

 • 1) Bir aritmetik dizinin 7. terimi 26 ve 3. terimi 6 olduğuna göre ortak farkı kaçtır?
  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 7
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi olabilir?
  A) -6, 1, 8
  B) 4, 8, 12
  C) 3, 9, 27
  D) 2, 8, 14
 • 3) Bir üniversite öğrencisi 1000 lira olan aylık harçlığının yüzde 6'sı ile yol parasını, yüzde 20'si ile yurt kirasını, yüzde 30'u ile yemek parasını ödüyor.
  Buna göre bu öğrencinin harçlığından geriye kaç lira kalır?

  A) 560
  B) 540
  C) 460
  D) 440
 • 4) Aşağıdaki sayılardan hangisi hem 3 hem de 5 ile bölünebilir?
  A) 9350
  B) 8016
  C) 7125
  D) 6340
 • 5) Altı basamaklı 368 734 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 7
 • 6) Boyutları 4 cm, 8 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizmasından en az kaç tanesi yan yana, arka arkaya ve üst üste getirilirse bir küp oluşturulabilir?
  A) 120
  B) 160
  C) 200
  D) 320
 • 7) Bugün salı olduğuna göre 15 gün sonra hangi gündür?
  A) Pazar
  B) Pazartesi
  C) Salı
  D) Çarşamba
 • 8) Buna göre m (EFB) kaç derecedir?

  A) 120
  B) 125
  C) 130
  D) 140
 • 9) Buna göre x'in bulunduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir?

  A) (5, 11)
  B) (3, 9)
  C) (4, 10)
  D) (2, 8)
 • 10) Buna göre |DC| kaç santimetredir?

  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 7
 • 11) Buna göre |DC| kaç santimetredir?

  A) 8
  B) 10
  C) 12
  D) 14
 • 12) Buna göre |HC| kaç santimetredir?

  A) 5
  B) 6
  C) 8
  D) 9
 • 13) Buna göre |DC| kaç santimetredir?

  A) 18
  B) 15
  C) 12
  D) 10
 • 14)

 • 15)

 • 16) Buna göre |AD| kaç santimetredir?

  A) 5
  B) 6
  C) 7
  D) 8
 • 17) Buna göre A (ADC) kaç santimetrekaredir?

  A) 18
  B) 27
  C) 36
  D) 45
 • 18)

 • 19) 14, 5, 41, 23, 16, 9, 54 sayılarından oluşan veri grubunun ortancası kaçtır?
  A) 9
  B) 14
  C) 16
  D) 23
 • 20) Aşağıdaki grafik bir şehrin beş günlük sıcaklık değerlerinin değişimini göstermektedir.
  Buna göre bu şehrin bu beş günlük sıcaklık değerlerinin ortalaması kaç °C'dir?


  A) 30
  B) 31
  C) 32
  D) 33
Yorum Yap
Gönder