DGS Matematik Soruları 1 ( 2010 DGS Matematik)

 • 1) işleminin sonucu kaçtır?

  A) 0,2
  B) 0,5
  C) 1
  D) 2
  E) 3
 • 2)

 • 3) Bir sayının 3 / 5 ’inin yarısına 18 eklendiğinde 72 sayısı elde ediliyor. Bu sayı kaçtır?
  A) 120
  B) 134
  C) 145
  D) 178
  E) 180
 • 4) olduğuna göre, x kaçtır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 5) Dört basamaklı 5ABC sayısı 9 ile bölündüğünde 1, 10 ile bölündüğünde 3 kalanını vermektedir. Buna göre A + B toplamı en az kaçtır?
  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
 • 6) p bir asal sayı iken 2p + 1 sayısı da asal ise p’ye Sophie Germen asal sayısı denir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sophie Germen asal sayısı değildir?

  A) 3
  B) 5
  C) 7
  D) 11
  E) 23
 • 7) İki basamaklı bir sayının rakamlarının toplamı 11’dir.
  Rakamların yerleri değiştirildiğinde elde edilen sayı ilk sayıdan 9 eksik olduğuna göre, ilk sayı kaçtır?

  A) 29
  B) 38
  C) 47
  D) 56
  E) 65
 • 8) İki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesinin 12 ile çarpımından elde edilen sayının birler basamağı sıfırdır?
  A) 13
  B) 14
  C) 15
  D) 16
  E) 18
 • 9) Aşağıdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi a ve b’ye eşit uzaklıkta olan reel sayılardır?
  A) |x − a| = b
  B) |x + a| = b
  C) |x + a| = |x + b|
  D) |x − a| = |x − b|
  E) |x + a| = x + b
 • 10) a, b, c birbirinden farklı pozitif tam sayılar ve
  a < 2b
  b < 5c
  olduğuna göre, a + b + c toplamının en küçük değeri kaçtır?

  A) 6
  B) 7
  C) 8
  D) 9
  E) 10
 • 11)
  y < x < z
  x = a + b
  y = b + c
  z = a + c
  Yukarıdaki verilere göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

  A) a < b < c
  B) a < c < b
  C) b < a < c
  D) b < c < a
  E) c < a < b
 • 12) Olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

  A) a < b < c
  B) a < c < b
  C) b < a < c
  D) c < a < b
  E) c < b < a
 • 13)

 • 14)

 • 15) Olduğuna göre, a + b + c toplamının en küçük değeri kaçtır?

  A) 8
  B) 9
  C) 10
  D) 11
  E) 12
 • 16)
  x + 3y = 15
  denklemini sağlayan kaç tane (x, y) doğal sayı ikilisi vardır?

  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
  E) 7
 • 17) Ali, Can ve Nuri’nin almak istediği kitap Ali’nin parasından 10 TL, Can’ın parasından 8 TL ve Nuri’nin parasından 12 TL fazladır.
  Ali’nin parası 20 TL ise, üçünün toplam parası kaç TL’dir?

  A) 40
  B) 50
  C) 60
  D) 70
  E) 80
 • 18) Ali, Can ve Nuri’nin almak istediği kitap Ali’nin parasından 10 TL, Can’ın parasından 8 TL ve Nuri’nin parasından 12 TL fazladır. Üçü paralarını birleştirdiklerinde kitabı almaktadır ve 6 TL paraları artmaktadır.

  Buna göre, kitabın fiyatı kaç TL’dir?

  A) 16
  B) 18
  C) 20
  D) 22
  E) 24
 • 19) Aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi bir fazlasının 2 katı en çok 10 olan sayıların çözüm kümesini ifade eder?

  A) 8
  B) 9
  C) 10
  D) 11
  E) 12
 • 20) 0, 2, 4, 5 rakamları istenildiği kadar kullanılarak oluşturulabilecek üç basamaklı sayıların tümü farklı kâğıtlara yazılarak bir torbaya atılıyor.
  Buna göre, torbada toplam kaç kâğıt vardır?

  A) 24
  B) 28
  C) 36
  D) 48
  E) 60
Yorum Yap
Gönder