2017-2018 AÖL Aralık Kimya Soruları 1 ( AÖL Kimya 1.Oturum 432)

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi atomun yapısında bulunan temel taneciklerden biri değildir?
  A) Katyon
  B) Elektron
  C) Proton
  D) Nötron
 • 2) Aşağıda verilenlerden hangisi bileşik molekülüne örnek verilebilir?

 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi kimyasal türler arası zayıf etkileşimlerden biridir?
  A) İyonik bağ
  B) Hidrojen bağı
  C) Metalik bağ
  D) Kovalent bağ
 • 4)

 • 5) “SO3” bileşiğinin adı, aşağıdakilerin hangisinde doğru yazılmıştır?
  A) Monokükürt oksit
  B) Kükürt monoksit
  C) Kükürt trioksit
  D) Monokükürt dioksit
 • 6) Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu açıklayan araştırmaları nedeniyle 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan bilim
  insanı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

  A) Fritz London
  B) John Dalton
  C) Aziz Sancar
  D) Dimitri Mendeleyev
 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin “gaz” hâlinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Tanecikleri arasındaki boşluk çok azdır.
  B) Maddenin en düzensiz hâlidir.
  C) Belirli bir şekli ve hacmi yoktur.
  D) Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar.
 • 8) Atmosferdeki su buharına - - - - denir. Tanımda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) çözelti
  B) yağmur
  C) plazma
  D) nem
 • 9)
  I. Sıvılaştırılmış petrol gazıdır.
  II. Bütan ve propan gazlarının karışımıdır.
  III. Yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir.
  LPG ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I.
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
 • 10)
  • Cam
  • Tuz
  • İyot
  • Elmas
  Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi kristal katı örneğidir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 11) Şekilde verilen aynı miktardaki sıvılar, aynı anda, aynı eğimle başka bir kaba akıtılmak isteniyor.
  Buna göre viskozitesi en büyük olan sıvı, aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Bal
  B) Gliserin
  C) Etil alkol
  D) Su
 • 12) Buharlaşma olayı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Her maddenin buharlaşma hızı farklıdır.
  B) Maddenin yüzey alanı büyüdükçe buharlaşma hızı da artar.
  C) Buharlaşma hızı sıcaklık ve rüzgâr gibi faktörlere bağlı değildir.
  D) Havadaki nem oranı arttıkça buharlaşma hızı azalır.
 • 13) Oda sıcaklığı olarak tanımlanan 25 C, kaç Kelvin(K)’ dir?
  A) 300
  B) 298
  C) 273
  D) 237
 • 14) Atom, molekül, iyon ve serbest elektronların tamamının aynı ortamda bulunduğu maddenin hâline ne ad verilir?
  A) Katı
  B) Sıvı
  C) Gaz
  D) Plazma,
 • 15)
  I. Sodyum
  II. Kalsiyum
  III. Magnezyum
  Yukarıda verilenlerden hangileri suya sertlik veren iyonlardır?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
Yorum Yap
Gönder