KPSS Türkçe Soruları 1 ( 2013 Türkçe Kpss)

 • 1) Hemen her anne babanın, çocuk kanallarını yer yer bebek bakıcısı gibi ---- göz önüne aldığımızda çocukları televizyon izleme ---- uzaklaştırmanın zorluğu daha iyi
  anlaşılır.
  Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

  A) önemsediğini – bağımlılığından
  B) kullandığını – alışkanlığından
  C) bulduğunu – sorunundan
  D) düşündüğünü – amacından
  E) benimsediğini – eğiliminden
 • 2)
  I. Ayrıca, sinema salonunda bulunan kişilerin reklam başlayınca televizyonda olduğu gibi kanal değiştirme, başka işlerle meşgul olma gibi şansları bulunmamaktadır.
  II. Sinema, bir reklam ortamı olarak televizyonla benzeşmektedir.
  III. Bu durum, izleyicilerin beyaz perdedeki reklamları başından sonuna değin izlemesini zorunlu kılmakta ve reklamın etkisini daha da yükseltmektedir.
  IV. Çünkü sinema salonlarının sahip oldukları dev ekranlar, gelişmiş ses donanımları, izleyiciler üzerinde reklamları oldukça etkili kılmaktadır.
  V. Ancak, sinemada yayımlanan reklamlar, izleyicilerin ilgisini çekmede televizyondan daha başarılıdır.
  Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı birbütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi sonuncu cümle olur?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
 • 3)
  I. Sözcükleri ustalıkla kullanma yeteneğiyle ün salmış arkadaşlarımız olmuştur.
  II. Kullandıkları dille çok sıkıcı konuları bile özel bir renge büründürebildikleri için onların e-postalarını veya telefon mesajlarını da keyifle okuruz.
  III. Örneğin, ünlü Çek yazar Franz Kafka, gündüzleri sigorta memuru olarak çalışan biriymiş.
  IV. Her gün aramızda gördüğümüz bu insanların önemli bir yazar olabileceğini aklımıza getirmeyiz.
  V. Onun arkadaşları da içerdiği ince mizah ve zarif üslubu nedeniyle, yazdığı rapor ve tutanakları sabırsızlıkla beklermiş.
  Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangileri yer değiştirmelidir?

  A) I ile II
  B) I ile V
  C) II ile III
  D) III ile IV
  E) IV ile V
 • 4) Venüs ve Dünya, Güneş sisteminde birbirine en çok benzeyen iki gezegendir.
  Bu cümleden, aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

  A) Güneş sisteminde Venüs ve Dünya’dan başka gezegen incelenmemiştir.
  B) Venüs, Dünya’ya yakın mesafede olan gezegenlerden biridir.
  C) Güneş sisteminde birbirine benzeyen başka gezegenler de vardır.
  D) Birbirine en çok benzeyen gezegenler, Güneş sisteminde bulunmaktadır.
  E) Dünya’ya Venüs kadar benzeyen gezegenler, Güneş sisteminin dışındadır.
 • 5) Tam tahıl ürünü tüketen bireylerin kalp-damar sorunları yaşama riskinin, tahıl miktarı düşük ürünler tüketenlere göre yaklaşık oranında daha az olduğu tespit
  edilmiştir.
  Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

  A) Kalp-damar sorunu olanların, tam tahıllı ürünleri tüketmemesi gerekir.
  B) Tam tahıllı ürünlerin sağlık üzerindeki etkisi, diğer besinlere göre düşüktür.
  C) Kalp-damar sorunu yaşama riski olanlar, tahıl oranı düşük ürünler tüketmelidir.
  D) Tahıl tüketiminin yarattığı en önemli sorun, kalp-damar sağlığında görülmektedir.
  E) Kalp-damar rahatsızlıkları, tüketilen ürünlerdeki tahıl miktarıyla
 • 6) (I) Ergenlik döneminde kişilerin geçirdiği bunalım veya bocalamalar, meslek seçimini de olumsuz yönde etkiler. (II) Öğretmen olmak isteyen genç, başka bir gün futbolcu olmaya karar verebilir veya çoktan beri doktor olmayı hayal ettiği hâlde aniden vazgeçip mühendisliğe heveslenebilir. (III) Kişilerin yaşadığı bu kararsızlık, bunalımlı bir dönemde olmalarının yanında, bu dönemde meslekleri ve kendilerini tam olarak tanıyamamalarından da kaynaklanabilir. (IV) Bu nedenle anne ve babalar, küçük yaştan itibaren çocuklarının ilgi duyduğu, zevk aldığı veya başarılı olduğu alanları belirlemeli; çocuklarını bu alanlara yönlendirmelidir. (V) Güçlü ve zayıf yönleri bilinerek yetiştirilen gençler, yeteneklerine göre meslek seçimi yapabilecek ve daha mutlu olabileceklerdir.
  Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) I. cümlede, bir sorunun tespiti yapılmıştır.
  B) II. cümlede, soruna ilişkin örneklere yer verilmiştir.
  C) III. cümlede, sorunun sebepleri verilmiştir.
  D) IV. cümlede, sorunun çözüm yolları sıralanmıştır.
  E) V. cümlede, soruna ilişkin bir ayrıntı dile getirilmiştir.
 • 7) (I) Akıllı kartın kimlik kartı olarak kullanıldığı ilk ülkelerden biri Malezya’dır. (II) 1980’li yıllarda bu tür kartların ilk denemeleri ülkedeki haberleşme alanında yapılmıştır. (III) Elde edilen başarının ardından diğer ülkeler de bu konuda çalışmalara başlamıştır. (IV) İtalya, Almanya, Portekiz gibi ülkelerde elektronik kimlik uygulamasına geçme, başarıyla sonuçlanmıştır. (V) Ulaşılan yüksek güvenlikle kredi kartı hırsızlıklarına son verilecek ve kişilerin banka hesaplarının korunması sağlanacaktır. (VI) Yakın bir gelecekte Türkiye’de de nüfus cüzdanları yerine bu kartlar kullanılmaya başlanacak.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, düşüncenin akışını bozmaktadır?

  A) V
  B) IV
  C) III
  D) II
  E) I
 • 8)
  Ben geldim geleli açmadı gökler;
  Ya ben bulutları anlamıyorum,
  Ya bulutlar benden bir şey bekler.
  Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum;
  Ben geldim geleli açmadı gökler.
  Bu parçada, aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?

  A) Ünlü daralması
  B) Ünsüz türemesi
  C) Ünlü düşmesi
  D) Ünsüz düşmesi
  E) Ünsüz yumuşaması
 • 9) Eski otel odalarındaki not defterlerinde en içten sırları açığa çıkaran düşünceler bulunabiliyordu.
  Bu cümlenin ögelerinin dizilişi, aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?

  A) Babam bu üç katlı, daireleri seksen metrekarelik küçük apartmanı yaptırmaya başladığında 1953 yılıydı.
  B) O çardakla barakanın yanında, içinde kocaman kırmızı balıkların yüzdüğü derin bir kuyu vardı.
  C) Kapısında güvenlik görevlilerinin bulunduğu yeni moda sitelerin birinde; sessiz sakin, huzur içinde yaşamaktayım.
  D) Sobalarda yakılan odun kokusu; insana, sığınacağı bir evi olmanın mutluluğunu hissettirirdi.
  E) Sabaha karşı ağaçlı ve dolambaçlı bir yolda arabayla ilerlerken farlarımız, önümüzdeki çayırı olduğu gibi aydınlatıyordu.
 • 10) North Carolina Üniversitesinde 'yapılan' (I) bir araştırma, çocukların yeni besinlerle 'tanışmayı' (II) 'reddetmesinde' (III) tabaklarında hangi yemeğin olduğundan çok, 'kalıtsal' (IV) özelliklerinin etkili olduğunu 'ortaya koyuyor' (V).
  Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

  A) I. sözcük, sıfat-fiil eki almıştır.
  B) II. sözcük, hem yapım hem de çekim eki almıştır.
  C) III. sözcük, ses türemesi olmuş bir sözcüktür.
  D) IV. sözcük, isimden fiil yapma eki almıştır.
  E) V. sözcük, birleşik fiildir.
 • 11) Aşağıdakilerin hangisinde bir isim tamlaması, bir sıfat-fiil grubunun içinde yer almamıştır?
  A) Taşların kovuklarında bitmiş sarı çiçekleri koparıp ayaklarımın altından geçen suya atıyor, dalgın dalgın düşünüyordum.
  B) Kocaman bir ekin yığınının yanında çalışan ihtiyar kadınla uzun uzun konuştum.
  C) Kilo vermenin yolunu bıkmadan usanmadan arayanlar gibi ben de zaman zaman bu uğurda sağlığımı tehlikeye attım.
  D) Sabah odaya girdiğimde yatağın yanına düşmüş bir kâğıt parçası dikkatimi çekti.
  E) Bir çengelli iğne ile iliştirilmiş kırmızı yün atkıyı çıkardı, askıya asıp içeri geçti.
 • 12) Film, öyküyü göstermenin farklı yollarını ararken yeni imajlar oluşturur. 'Başlangıçta' (I) bir yüzü aydınlatır, sonra bir 'çalılığı' (II) , sonra 'arka planı' (III) ve sonra tekrar yüzü
  aydınlatır; âdeta bir otomatik dikkat söz konusudur. Film 'bir kaç' (IV) saniyeliğine 'bir şeye' (V) göz diker, sonra başka imgelere odaklanır.
  Bu parçadaki numaralandırılmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
 • 13) (I) Demir kapıdan içeri girdik; ağaçlarla çevrili apartmanın girişinde küçük, beyaz perdeli bir dükkâna yaklaştık. (II) Dışarıdan bir resim atölyesi, üstelik Türk sanatının en eski ustalarından birinin atölyesi gibi görünmüyordu. (III) Acaba doğru yere mi geldik diye
  düşündük? (IV) İçeri girince mütevazı, sevimli, dört bir yanı rengârenk tablolarla çevrilmiş bir atölye ile karşılaştık. (V) Duvarda asılı Afrika maskı, ilk dikkatimizi
  çeken görüntü oldu.
  Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
 • 14) Okyanusların dibi, çok soğuk ve karanlık olduğundan canlıların yaşamı için uygun değildir. Ancak okyanusların tabanındaki bazı yerlerde sıcak su bacaları
  bulunur. Büyük Okyanus’ta 2.400 metre derinlikte yapılan ölçümler, su bacalarının çıkış noktasında sıcaklığın 382 dereceye kadar çıkabildiğini gösteriyor. Çıkış noktasından uzaklaştıkça sıcaklığın canlı yaşamına elverişli hâle geldiği biliniyor. Sıcak su
  bacaları, yararlı kimyasal maddelerin salınmasını sağlayarak bazı canlı türleri için eşsiz bir yaşam alanı oluşturuyor. Nitekim son yıllarda yapılan araştırmalar, sıcak su bacalarının bulunduğu bölgelerde çok sayıda yeni canlı türünün var olduğunu gösteriyor.
  Bu parçanın konusu, aşağıdakilerin hangisinde en doğru biçimde verilmiştir?

  A) Sıcak su bacalarındaki sıcaklık düzeyi
  B) Okyanuslardaki özel yaşam alanları
  C) Sıcak su bacalarının, ekosisteme etkisi
  D) Okyanuslarda yeni canlıların keşfi
  E) Sıcaklığın, canlıların yaşam koşullarına etkisi
 • 15) Yazarın bu eseri, daha sonraki kitaplarının çekirdeğini oluşturuyor bence. Soluk soluğa yazılmış gibi özlü hatta şifreli bir mektup. Bir ders kitabı kadar net, bir günlük
  kadar gizemli.
  Bu parçada, sözü edilen eserle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) Çok kısa sürede ve kolaylıkla yazıldığına
  B) Günlük dilden uzak, ağır bir dili olduğuna
  C) Konularında tekrara düşüldüğüne
  D) Yazarın diğer eserlerine kaynaklık ettiğine
  E) Öğreticiliğin ön plana
Yorum Yap
Gönder