LKS ( LGS) Matematik Soruları 4 ( 2015 Teog 2.Dönem)

 • 1)

 • 2)

 • 3) Aşağıda verilen sayılardan hangileri rasyonel sayıdır?

  A) I ve II
  B) II ve IV
  C) II ve III
  D) III ve IV
 • 4)

  A) - 12
  B) - 2
  C) 2
  D) 12
 • 5)

 • 6) Kenarlarından ikisinin uzunluğu 8 cm ve 5 cm olan bir üçgenin diğer kenarının uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) 2 cm
  B) 3 cm
  C) 12 cm
  D) 13 cm
 • 7) Çeşitkenar üçgensel bölge şeklindeki bir kağıdın AB kenarı BC kenarı ile çakışacak şekilde katlanıyor.
  Kağıt tekrar açıldığında elde edilen BD katlama çizgisi, ABC üçgeninin hangi yardımcı elemanı olur?


  A) Kenarortay
  B) Açıortay
  C) Kenar orta dikme
  D) Yükseklik
 • 8) Uzunluğu 15 cm olan AB ’na, B noktasından dik olarak çizilen BC’nın uzunluğu 8 cm’dir.
  Buna göre, AC kaç santimetredir?

  A) 15
  B) 17
  C) 19
  D) 21
 • 9) Birbirine eş 4 tane eşkenar üçgen ve bir kareden oluşan aşağıdaki şekillerden hangisi,
  bir kare dik piramidin açınımı olamaz?


 • 10)

  A) 9
  B) 8
  C) 6
  D) 5
 • 11) Aşağıdaki grafiklerde farklı mağazalara ait yılın ilk üç ayındaki televizyon satış sayıları gösterilmiştir.
  Bu grafiklerin hangisinde, satış sayılarının standart sapması diğerlerinden daha küçüktür?


 • 12) Şekilde B, C, D, E noktaları d doğrusunun üze rinde, A noktası ise d doğrusunun dışındadır.
  Köşeleri bu noktalardan herhangi üçü olan kaç farklı üçgen çizilebilir?


  A) 5
  B) 6
  C) 10
  D) 12
 • 13) A şehrinden B şehrine hava, kara, deniz ve demir yolu ile gidilebilmektedir.
  A şehrinden B şehrine gidecek olan Ali ve Ayşe’nin aynı ulaşım yolu ile gitme olasılığı nedir?

  A) 1 / 16
  B) 1/ 8
  C) 1 / 4
  D) 1 / 2
 • 14)

 • 15) Aşağıda isimleri verilen geometrik cisimlerden hangisi tabanına dik bir düzlem ile
  kesildiğinde ara kesit bir kare olamaz?

  A) Düzgün altıgen dik prizma
  B) Dik dairesel silindir
  C) Kare dik piramit
  D) Küp
 • 16) 23, 29, a, 41 sayıları aritmetik bir dizinin ardışık dört terimi olduğuna göre, a kaçtır?

  A) 31
  B) 33
  C) 35
  D) 37
 • 17) Verilen rampanın yüksekliği için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa, rampanın eğimi yüzde 20 olur?

  A) 10 m azaltılırsa
  B) 10 m artırılırsa
  C) 20 m azaltılırsa
  D) 20 m artırılırsa
 • 18)

 • 19) Denklemi 6x - ay + 5 = 0 olan doğrunun eğimi 2 / 3 olduğuna göre, a kaçtır?
  A) - 9
  B) - 4
  C) 4
  D) 9
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi bir özdeşlik değildir?

Yorum Yap
Gönder