2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi değerlere dayanak oluşturmaz?
  A) Din
  B) Ahlaki ilkeler
  C) Kanunlar
  D) Felsefi görüşler
  E) İnançlar
 • 2) Değerlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Zamanla kural haline gelirler.
  B) Sadece bir millete özgü niteliktedir.
  C) Maddi veya manevi olabilirler.
  D) Din, inanç ve felsefe gibi dayanakları vardır.
  E) Toplum tarafından benimsenmiş olması gerekmektedir.
 • 3)
  * Vatan
  * Bayrak
  * İstiklal Marşı
  * Devlet
  * Kur'an
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi değerlerimiz arasında gösterilir?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
 • 4) Dinin değerler üzerindeki etkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Kültürün başlıca öğesi dindir.
  B) Din mimari, musiki edebiyat gibi alanları kapsar.
  C) Örf ve adetlerle birlikte değerlerin oluşmasında etkilidir.
  D) Ahlaki değerlerin birleşmesinde önemli bir yere sahiptir.
  E) Değerlerimiz din kurallarından önce gelir.
 • 5) Kanunla belirlenmemiş, yazılı olmayan toplumun kendilerince uyduğu davranış biçimine ne denir?
  A) Adet
  B) Yasa
  C) Anayasa
  D) Örf
  E) Din
 • 6) İslam hukukunda yazılı olarak bir duruma karşı verilebilecek bir kanun olmadığı zamanlarda aşağıdakilerden hangisi delil olarak kullanılır?
  A) Adet
  B) Yasa
  C) Anayasa
  D) Örf
  E) Köy heyeti
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin önem verdiği örflerimiz arasında gösterilemez?
  A) Komşularla iyi geçinmek.
  B) Anne ve babaya iyi davranmak
  C) Yaşlılara saygı göstermek.
  D) Komşularla iyi geçinmek.
  E) Kan davası gütmek.
 • 8) Toplum içinde önemsenen öncekilerden süregelmiş uygulanan töre, kural, davranış biçimi olarak tanımlanan kavram hangisidir?
  A) Töre
  B) Örf
  C) Adet
  D) Kanun
  E) Ceza
 • 9)
  I. Su içerken Besmele çekilmesi.
  II. Biriyle karşılaşıldığında selamlaşılması.
  III. Dini ve milli bayramlarda tebrikleşme
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinde dinin örfü etkilediği gözlemlenmektedir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi dinimizle uyuşmayan adetlerimizdendir?
  A) Kız istemeye gidildiğine Allah'ın Emri ile söze başlanması.
  B) Türbelerde mum yakılması.
  C) Muharrem ayının on dördünde aşure pişirilmesi.
  D) Bir işe başlarken Besmele çekilmesi.
  E) Yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan okunması.
 • 11)
  I. Vatan
  II Hürriyet.
  III. Ülkü birliği
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri toplumu birleştiren değerler arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D Yalnız I
  E) Yalnız II
 • 12) Bir milletin üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu uluslar arası antlaşmalarla sınırlarını kabul ettirdiği toprak parçasına ne denir?
  A) Devlet
  B) Vatan
  C) Bölge
  D) Kıta
  E) Toplum
 • 13) Türk milletini diğer milletlerden ayıran temel değerler bütününe ne denir?
  A) Fıtrat
  B) Seciye
  C) Milli seciye
  D) Adet
  E) Örf
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi dinimizin korunmasını amaç olarak belirlediği beş esastan biri değildir?
  A) Yaşam hakkı
  B) İnanç hakkı
  C) Neslin ve iffetin korunması hakkı
  D) Çalışma hakkı
  E) Aklın ve insan onurunun korunması hakkı.
 • 15) Aşağıda verilenlerden hangisi İslam dininin korunmasını amaç kıldığı beş temel unsurdan olan nesil hakkıyla ilgilidir?
  A) Yaşam hakkı
  B) İnanç hakkı
  C) Neslin ve iffetin korunması hakkı
  D) Çalışma hakkı
  E) Aklın ve insan onurunun korunması hakkı.
Yorum Yap
Gönder