2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) Kişinin bilmediği konularda bilenlere danışarak iş yapmasına ne denir?
  a) İstihare
  b) İstişare
  c) Tetkik
  d) Sorgu-Sual
 • 2)
  I. Ailesi dağılma tehlikesiyle karşılaşır.
  II. Arkadaşlarıyla ilişkileri bozulur
  III. Ülke ekonomisi bozulur.
  Yukarıda verilenlerin hangisi veya hangileri alkol alan birisinin verdiği ve aldığı zararlar arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I ve III
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi alkolün vücut üzerindeki sistemlere verdiği zararlar arasında gösterilemez?
  A) Merkezi sinir sistemini bozar.
  B) Solunum sistemini ektiler.
  C) Sindirimi kolaylaştırır.
  D) Dolaşım sistemini etkiler.
 • 4)
  * Ağız kanseri
  * Yemek borusu iltihabı
  * Mide iltihabı
  * Yemek borusu kanseri
  * Karaciğer kanseri
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi sürekli alkol alan bireylerde görülebilecek hastalıklar arasındadır?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
 • 5) Uyuşturucu kullananların tedavi edilmediğinde alışkanlıklarının sonucu hangisi ile sonuçlanır?
  A) Rehebilitasyon merkezi
  B) Hastahane
 • 6) Uyuşturucu kullananların tedavi edilmediğinde alışkanlıklarının sonucu hangisi ile sonuçlanır?
  A) Rehebilitasyon merkezi
  B) Hastahane
  C) Ölüm
  D) Hapishane
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu kullanımının toplum maaliyeti arasında gösterilemez?
  A) Toplum iş gücünün azalması
  B) toplumda suç oranının azalması
  C) Ölüm
  d) Toplumda sağlıksız bireylerin artması
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi uyuşturucu kullanımının bireye olan maaliyetleri arasında değildir?
  A) Hastane giderleri
  B) İşsizlik
  C) Çeşitli kazalar
  D) Yasal düzenlemeler
 • 9) "... Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın..." Ayetiyle aşağıdakilerden hangisini hakkında uyarmaktadır?
  A) Uyuşturucu
  B) Ölüm
  C) Zekat
  D) Günah
 • 10) Sigara bağımlılığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Sigara alışkanlığı daha zararlı alışkanlıklara yol açabilir.
  B) Diğer alışkanlıklara göre daha az zarar verir.
  C) Birey ve toplum açısından zararlıdır.
  D) Bir kitle zehirlenmesi olarak görülür.
 • 11) Aşağıda verilenlerden hangisi sigaranın toplum maaliyeti arasında gösterilemez?
  A) Sigara ithalatı için yapılan harcamalar.
  B) Sigaranın çevreye ve toplum sağlığına zararları.
  C) Sakat kalma
  D) Tedavi için devlet bütçesinden ayrılan harcamalar.
 • 12)
  * Sigaraya ödenen para
  * Hastahane giderleri
  * İş gücü kaybı
  * Ölüm
  * Hastalık
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi sigaranın bireye maliyeti arasındadır?

  A) 1
  B) 5
  C) 3
  D) 4
 • 13) Sigaranın dinimizdeki yeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Kişinin kendisine zarar vermesinden dolayı hoş karşılanmaz.
  B) Kul hakkında girmiş sayılır.
  C) Vücuda zarar verdiği için günahtır.
  D) Sigara hakkında net hüküm Kur'an'da verilmiştir.
 • 14)
  I. Kişinin üretkenliğini elinden alır.
  II. Ruh ve beden sağlığını bozar.
  III. Kişiyi suça iter.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kumarın kişi üzerindeki olumsuz etkileri arasında gösterilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) Yalnız III
  D) I, II ve III
 • 15) Kumar alışkanlığı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Ailelerinin geçimlerini karşılayamazlar.
  B) Zamanlarının çoğunu kumarla geçirirler
  C) Ailenin dirlik ve düzeni bozulur.
  D) Kişinin düşünme yetisini geliştirir.
Yorum Yap
Gönder