LKS (LGS) Matematik Soruları 2 ( 2017 1.Dönem Teog)

 • 1) Aşağıda verilen doğrulardan hangilerinin eğimi negatiftir?

  A) k ve l
  B) k ve m
  C) l ve m
  D) l, m ve n
 • 2) Kareli kâğıt üzerinde verilen K noktasının, O noktası etrafında döndürülmesiyle olu-
  şan görüntülerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?


  A) P
  B) R
  C) S
  D) T
 • 3) Yukarıdaki kareli zeminde verilen K, L, M, N noktalarından biri ile P, R, S, T notalarından
  birinin bir doğru parçası ile birleştirilmesi sonunda bir köşesi C olan üçgen elde ediliyor.
  Aşağıdakilerin hangisinde verilen iki nokta birleştirildiğinde elde edilen üçgen ile ABC
  üçgeninin benzerlik oranı 2 / 3 olur?


  A) K ile P
  B) M ile S
  C) L ile R
  D) N ile T
 • 4) 12 . 12 . 12. 12 çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 5)

 • 6) Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları 2, 3 ve 5’tir?
  A) 110
  B) 100
  C) 90
  D) 72
 • 7) Altuğ’un aklından tuttuğu sayının asal çarpanlarının en küçüğü 5, en büyüğü 11’dir.
  Buna göre Altuğ’un aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) 110
  B) 165
  C) 180
  D) 275
 • 8) Bir merdivenin basamakları üçer üçer veya dörder dörder inildiğinde her seferinde 1 basamak artıyor.
  Buna göre bu merdiven en az kaç basamaklıdır?

  A) 11
  B) 13
  C) 23
  D) 25
 • 9) Yukarıda üslü biçimde ifade edilen A ve B sayılarının en küçük ortak katının, en büyük
  ortak bölenine oranı kaçtır?


  A) 7
  B) 21
  C) 42
  D) 210
 • 10)

 • 11) Aralarında asal iki doğal sayının toplamı 15’tir.
  Buna göre bu sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) 26
  B) 44
  C) 54
  D) 56
 • 12)

 • 13) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

 • 14) Bir basamaklı en büyük tam kare sayı ile üç basamaklı en küçük tam kare sayının toplamı kaçtır?
  A) 130
  B) 125
  C) 116
  D) 109
 • 15)

  A) 13
  B) 19
  C) 103
  D) 109
 • 16)

  A) 2 ile 3
  B) 3 ile 4
  C) 4 ile 5
  D) 5 ile 6
 • 17)

 • 18)

  A) - 18
  B) - 16
  C) 16
  D) 18
 • 19)

 • 20)

Yorum Yap
Gönder