LKS(LGS) Fen Bilimleri Soruları 2 (2017 1.Dönem Teog Fen biliimleri)

 • 1)

 • 2) Öğretmen, öğrencilerden anlattığı konuya örnek vermelerini istemiştir.
  Öğrencilerin bu konuyla ilgili verdikleri örnekler doğru olduğuna göre öğretmenin
  anlattığı konu aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Mitozun büyüme ve gelişmeyle ilişkisi
  B) Mayozun üremeyle ilişkisi
  C) Canlıların üremesi
  D) Eşeyli üreme
 • 3) Bir öğretmen sınıfa hücre bölünmelerinin dört farklı evresine ait posterler getirmiş ve öğrencilerden mitoza ait olanları seçmelerini istemiştir.
  Buna göre öğrencilerin numaralanmış posterlerden hangisini seçmeleri beklenmez?


  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
 • 4) Canlılardaki hücre bölünmesinin iki farklı tipi numaralanmış modellerle gösterilmiştir.
  Bu bölünme tipleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A) I’deki bölünmeyle bazı canlılar üreyebilir.
  B) I’deki bölünmeyle vücutta onarım sağlanabilir.
  C) II’deki bölünme tipi eşeyli üreyen canlılarda görülür.
  D) II’deki bölünme sonunda oluşan hücrelerin genetik yapısı birbirinin aynısıdır.
 • 5) İnsanda sperm ana hücresinde ve zigottaki kromozom sayısı aşağıdakilerin hangisinde
  doğru verilmiştir?


 • 6) Bir grup öğrenci ergenlik döneminde bireylerde görülen değişimlerle ilgili aşağıdaki numaralanmış afişleri hazırlıyor.
  Numaralanmış afişlerin hangileri hem kız hem de erkek bireylerde görülen değişim-
  lerle ilgilidir?


  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) Yalnız IV
  D) III ve IV.
 • 7) Ergenlik döneminde yapılması gerekenlerle ilgili olarak öğrenciler önerilerini aşağıdaki gibi
  ifade etmişlerdir:
  Bu öğrencilerden hangilerinin önerileri doğrudur?


  A) Yalnız Gönül
  B) Gönül ve Mert
  C) Mert ve Ali
  D) Ayşe ve Ali
 • 8) Anne adayı olduğunu öğrenen Nilgün Hanım, karnındaki embriyonun sağlıklı gelişmesi için alınması gereken tedbirleri doktoruna danışmaya karar verir.
  Aşağıdakilerin hangisi doktorun Nilgün Hanım’a vereceği tavsiyelerden biri olamaz?

  A) Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi maddelerden kesinlikle uzak durmalısın.
  B) Her türlü sağlık probleminde ilaç kullanmalısın.
  C) Fiziksel aktivitelerine dikkat etmelisin.
  D) Sağlıklı ve dengeli beslenmelisin.
 • 9) Aşağıda bazı kaldıraç örnekleri verilmiştir.
  Bu kaldıraçların hangilerinde kuvvetten kazanç vardır? (Kaldıraç çubukları özdeş ve eşit
  bölmeli olup ağırlıkları önemsenmeyecektir.)


  A) Yalnız I
  B) I ve II.
  C) Yalnız III
  D) II ve III.
 • 10) Ahmet Ayşe’yi taşımak için el arabasını şekildeki gibi kaldırıyor.
  Ayşe el arabasında aşağıdaki durumların hangisindeki gibi oturursa, Ahmet Ayşe’yi
  diğer durumlardakine göre daha az kuvvet uygulayarak kaldırabilir?


  A) Mümkün olduğu kadar tekere yakın
  B) Ahmet’in tuttuğu yer ile tekerin tam ortasına
  C) Mümkün olduğu kadar Ahmet’in tuttuğu yere yakın
  D) Arabanın herhangi bir yerine oturması uygulanan kuvveti değiştirmez.
 • 11) Bir fındık kıracağı kullanarak fındıkların kırılmasını isteyen öğretmen öğrencilerine “Siz olsaydınız fındık kıracağını aynı yerden tutarak K ve L şekillerinden hangisindeki gibi kırardınız?” diye sorar.
  Öğrenciler,
  I. K’yi tercih ederdim. Çünkü kuvvetten kazanç L’ye göre daha fazladır.
  II. L’yi tercih ederdim. Çünkü yük kolu K’ye göre daha kısadır.
  III. L’yi tercih ederdim. Çünkü işten kazanç K’ye göre daha fazladır.
  cevaplarını veririrler.
  Buna göre öğrencilerin cevaplarından hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) Yalnız II
  D) II ve III.
 • 12) Birer basit makine olan; hareketli makara, torna vida ve el arabası şekillerde verilmiştir.
  Bu basit makineler amaçlarına uygun kullanıldıklarında,
  I. Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirmek
  II. Yoldan kazanç sağlamak
  III. Kuvvetten kazanç sağlamak faydalarından hangileri ortaktır?
  (Makara ve ipin ağırlığı ile sürtünmeler önemsenmeyecektir.)


  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II.
 • 13) Öğrenciler kutuyu belli bir yüksekliğe çıkarmak için şekildeki gibi düzenek tasarlamışlardır.
  Bu düzenekte kuvvet kazancını arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  (Kaldıraç çubuğu eşit bölmeli olup ağırlığı önemsenmeyecektir.)


  A) Destek K noktasına yerleştirilmelidir.
  B) İp, L noktasından alınıp K noktasına bağlanmalıdır.
  C) Silindirin döndürme kolunun uzunluğu azaltılmalıdır.
  D) İp, L noktasından alınıp M noktasına bağlanmalıdır.
 • 14) Bir öğrenci, aynı sandığı şekildeki gibi havada asılı tutup dinamometrenin gösterdiği değerleri okuyor.
  Makaralar ve iplerin ağırlıkları ile sürtünmeler
  önemsenmediğine göre;
  I. K düzeneğinde dinamometreden okunan değer, L düzeneğindeki dinamometreden
  okunan değerden daha küçüktür.
  II. L düzeneğinde kuvvetten kazanç yoktur.
  III. L düzeneğinde dinamometreden okunan değer sandığın ağırlığından küçüktür.
  yargılarından hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
 • 15) Mehmet, kaldırarak kamyona yüklemeye kuvvetinin yetmediği kutuyu şekildeki gibi eğik düzlem üzerinde iterek yüklemiştir.
  Mehmet’in kullanmış olduğu bu düzenekle ilgili olarak,
  I. Kuvvetten kazanç sağlanmıştır.
  II. Yoldan kazanç sağlanmıştır.
  III. İş kolaylığı sağlanmıştır.
  yargılarından hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I
  B) I ve III.
  C) Yalnız II
  D) I, II ve III.
Yorum Yap
Gönder