2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1) Elektrik kablolarının dışının plastikle kaplanmasının sebebi hangisidir?
  A) Yalıtkan olması
  B) Kablonun kırılmasını önlemesi
  C) Kabloya genleşme özelliği vermesi
  D) Kablonun daha güzel görünmesi
 • 2) Aşağıdaki maddelerden hangisi yalıtkandır?
  A) Gümüş
  B) Demir
  C) Seramik
  D) Civa
 • 3) Maddelerin yanabilmesi için maddenin içerisinde bulunduğu ortamda hangi gaz olması gerekmektedir?
  A) Karbondioksit
  B) Oksijen
  C) Azot
  D) Kükürt
 • 4) Yanma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Yanma kimyasal bir olaydır.
  B) Yanma işlemi sonrası ortaya yeni bir madde çıkar
  C) Yanma sırasında dışarıya enerji çıkar
  D) Yanma sürecinde fiziksel değişim olmaz.
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi yakıtların kullanım alanlarından değildir?
  A) Bina ısıtmak için
  B) Araba ve uça enerjisi için
  C) Doğaya oksijen salmak için
  D) Elektrik üretmek için
 • 6)
  I. Katı
  II. Sıvı
  III. Gaz
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yakıt türleri arasında gösterilebilir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi katı yakıtlar arasında gösterilemez?
  A) Linyit
  B) Taş kömürü
  C) Benzin
  D) Antrasit
 • 8) Kömürün yer altından yer yüzüne çıkarıldığı bölgelere ...................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Taş ocağı
  B) Maden ocağı
  C) Kömür işletmesi
  D) Yeraltı işletmesi
 • 9) Çoğunlukla termik santrallerde elektrik üretmek için kullanılan katı yakıt aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Taş kömürü koku
  B) Odun
  C) Linyit
  D) Antrasit
 • 10) Petrol ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Sıvı yakıtları içerisindedir.
  B) Bulunduğu yere sondaj vurulur.
  C) Yalnızca karada bulunur.
  D) Jeologlar tarafından araştırılır.
 • 11) Rafinerlerde petrollerin ölçümü hangisi ile olur?
  A) Bidon
  B) Tanker
  C) Araç deposu
  D) Varil
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi petrolün ayrıştırılması ile elde edilen maddeler arasında değildir?
  A) Benzin
  B) Doğal gaz
  C) Gaz yağı
  D) Asfalt
 • 13) Petrol ve ürünlerinin yakılması sonucu aşağıdaki gazlardan hangisi atmosfere yayılarak çevre kirliliğine yol açar?
  A) Kükürtdioksit
  B) Oksijen
  C) Azot
  D) Fosfor
 • 14) Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi diğerlerine göre en temiz fosil yakıttır?
  A) Petrol
  B) Doğal gaz
  C) Taş kömürü
  D) LPG
 • 15) Aşağıda verilenlerden hangisi fosil yakıt değildir?
  A) Doğal gaz
  B) Odun
  C) Kömür
  D) Petrol
Yorum Yap
Gönder