2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji TESTİ

 • 1) Doğadaki canlıların akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasına ......................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Gruplandırma
  B) Sınıflandırma
  C) Ayrıma
  D) Eşleştirme
  E) Bölümleştirme
 • 2) Canlıların sınıflandırılması için gerekli kriterleri ve kuralları belirleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir
  A) Taksis
  B) Taksonomi
  C) Ekoloji
  D) Biyoloji
  E) Sismoloji
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi canlıları sınıflandırmanın amaçları arasında değildir?
  A) Doğayı daha kolay anlaşılır hale getirmek.
  B) Canlıları bir birinden ayırt edebilecek sistem oluşturmak.
  C) Biyolojinin çeşitliliğini anlamak ve dünya üzerindeki dağılımını görmek.
  D) Ekolojik ve ekonomik kaynaklar üretmek.
  E) Zaman kaybını en aza indirmek.
 • 4) Canlıların sınıflandırılması insanlığın varlığından beri süre gelen bir olgudur. Bu konuda ilk bilimsel anlamda sınıflandırma yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aristo
  B) Eflatun
  C) Leukippos
  D) Platon
  E) Thomas Hobbes
 • 5) Aristonun canlıları sınıflandırması ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) İlk başta canlıları insanlar ve bitkiler diye ayırmıştır.
  B) Daha sonra bitkileri otlar, çalılar ve ağaçlar olarak ayırmıştır.
  C) Hayvanları suda ve karada yaşayanlar ve uçanlar olarak sınıflandırmıştır.
  D) Canlıları morfolojik ve analojik benzerliklerine göre sınıflandırmıştır.
  E) Canlıları renk, desen gibi dış görünüşleri ile doku ve organ gibi görev benzerliklerine göre de sınıflandırmıştır.
 • 6) Canlıları analojik özellikleri (doku - organ) göz önüne alınarak yapılan sınıflandırma biçimi hangisidir?
  A) Doğal sınıflandırma
  B) Yapay sınıflandırma
  C) Fiogenetik sınıflandırma
  D) Yapısal sınıflandırma
  E) Görevsel sınıflandırma
 • 7) Yapay sınıflandırma ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Suni veya ampirik olarak ta isimlendirilir.
  B) Canlının doku ve organlarına göre yapılır.
  C) Analog organlar dikkate alınır.
  D) Embriyolojik ve filogenetik kökenleri aynı canlılar olarak ayrılır.
  E) Kol, kanat, kök , yaprak gibi organlar bu kategoride bulunur.
 • 8) John Ray'e göre sınıflandırmanın temel değişmez birimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cins
  B) Tür
  C) Takım
  D) Sınıf
  E) Familya
 • 9)
  I. Hayvanlar
  II. İnsanlar
  III. Bitkiler
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri 1735 yılında Linnaeus'un Doğa Sistemi adlı eserindeki üç alem arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) Yalnız III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 10) Canlıların sınıflandırılmasında ilk defa ikili adlandırmayı kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aristo
  B) Carolus Linnaeus
  C) John Ray
  D) Eflatun
  E) Thomas
 • 11) Günümüzde canlıların akrabalık dereceleri göz önüne alınarak yapılan sınıflandırmaya ne denir?
  A) Suni sınıflandırma
  B) Yapay sınıflandırma
  C) Doğal sınıflandırma
  D) Ampirik sınıflandırma
  E) Gelişmiş sınıflandırma
 • 12)
  I. Doku benzerliği dikkate alınmaz.
  II. Organ benzerliği dikkate alınmaz.
  III. Türleri ayırmak için taksonomik karekterler dikkate alınır.
  Doğal sınıflandırma ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 13) Doğal sınıflandırmada canlıların akrabalık derecelerini belirlemek için aşağıda verilen taksonomik kriterlerden hangisi yanlıştır?
  A) DNA ve protein benzerliği
  B) Vücut simetrisinin benzerliği
  C) Fizyolojik benzerlikler
  D) Homoloji benzerliği
  E) Analog benzerlikler
 • 14) Görevleri farklı olmasına rağmen kökenleri aynı olan organlara homolog organ denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farlı bir homolog organdır?

  A) İnsan kolu
  B) Köpek ayağı
  C) Balina yüzgeci
  D) Yarasa kanadı
  E) Yılan kuyruğu
 • 15) Fiogenetik sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi en büyük kategoridir?
  A) Şube
  B) Alem
  C) Sınıf
  D) Cins
  E) Tür
Yorum Yap
Gönder