AÖL Matematik 1.Oturum Deneme Soruları 1 (2017 -2018 1.Dönem 1.Oturum 1 165)

 • 1) Bir geometrik dizinin ilk terimi -32 ve ortak çarpanı 1 / 2 olduğuna göre 2 altıncı terimi kaçtır?
  A) -8
  B) -4
  C) -2
  D) -1
 • 2) 6 basamaklı 424 242 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
  A) 0
  B) 2
  C) 4
  D) 6
 • 3) Aşağıdaki sayılardan hangisi 5 ile tam bölünür?
  A) 5013
  B) 4162
  C) 3241
  D) 2630
 • 4) Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı 9A 46B sayısı 6 ile tam bölünmektedir.
  Buna göre A + B en çok kaçtır?

  A) 9
  B) 10
  C) 11
  D) 12
 • 5) 12! sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünür?
  A) 34
  B) 46
  C) 52
  D) 55
 • 6) A ve B doğal sayılardır.
  A : B = 3380 ve EBOB(A, B) = 13
  olduğuna göre EKOK(A, B) kaçtır?

  A) 280
  B) 260
  C) 240
  D) 220
 • 7) Kenarlarının uzunlukları 56 m ve 72 m olan dikdörtgen biçimindeki bahçenin etrafına tüm köşelerine dikilmek şartıyla eşit aralıklarla en az kaç ağaç dikilebilir?
  A) 32
  B) 33
  C) 34
  D)35
 • 8) Bugün cumartesi olduğuna göre 43 gün sonra hangi gündür?
  A) Pazar
  B) Pazartesi
  C) Salı
  D) Çarşamba
 • 9) Yüzde 20 zararla satılan bir ürüne satış fiyatı üzerinden yüzde 50 zam yapılırsa kâr yüzdesi kaç olur?
  A) 10
  B) 15
  C) 20
  D) 25
 • 10) Ali 80 lira olan elektrik faturasını gecikme zammıyla 84 lira olarak ödemiştir.
  Buna göre bu elektrik faturasına uygulanan gecikme zammı yüzde kaçtır?

  A) 4
  B) 5
  C) 8
  D) 10
 • 11) Eşit iş gücündeki 4 makinenin 18 günde ürettiği kumaşı, bu makinelerin yarı iş gücündeki 6 makine kaç günde üretebilir?
  A) 24
  B) 22
  C) 20
  D) 18
 • 12) 4500 m2 lik arazi, yaşları 16, 24 ve 32 olan üç kardeş arasında yaşlarıyla doğru orantılı olacak biçimde paylaştırılıyor.
  Buna göre ortanca kardeşin payına düşen arazi kaç metrekaredir?

  A) 1750
  B) 1250
  C) 1500
  D) 1000
 • 13) 30 litre ayran elde etmek için 12 kg yoğurt kullanılmaktadır.
  Buna göre 12 litre ayran elde edebilmek için kaç kg yoğurt kullanılır?

  A) 5,4
  B) 5
  C) 4,8
  D) 4
 • 14) Şeker oranı yüzde 40 olan 50 litre şekerli suya, şeker oranı yüzde 60 olan 150 litre şekerli su ilave edildiğinde yeni oluşan karışımın şeker oranı yüzde kaç olur?
  A) 45
  B) 48
  C) 52
  D) 55
 • 15) Aralarında 800 km mesafe bulunan iki şehirden, aynı anda birbirlerine doğru saatte 90 km ve 70 km sabit hızlarla hareket eden iki araç hareketlerinden kaç saat sonra karşılaşırlar?
  A) 7
  B) 6
  C) 5
  D) 4
Yorum Yap
Gönder