2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) 4. sınıfa giden Erdem yaşadığı olayları kronolojik olarak sıralamıştır.
  Buna göre Erdem'in kronolojisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  A) Doğum yılı
  B) Konuşmaya başladığı tarih
  C) Askere gittiği tarih
  D) Okula yazıldığı tarih
 • 2) 15 yaşındaki Murat'ın hayat kronolojisinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?
  A) Askere gittiği tarih
  B) Ehliyet aldığı tarih
  C) Evlilik tarihi
  D) Liseye başladığı tarih
 • 3) Ortaokul 5.sınıfa giden Mert aşağıdakilerden hangisini yaparsa aile bütçesine katkıda bulunmuş olur?
  A) Okul çıkışı bir işte çalışarak
  B) Hafta sonları bir işte çalışarak
  C) Ticaret yaparak
  D) Tutumlu davranarak
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi 4.sınıf öğrencisi Aylin'in yapması doğru değildir?
  A) Babasına iş yerinde okul çıkışı yardım etmesi.
  B) Eşyalarını özenli kullanarak israfa yol açmaması
  C) Annesine ev işlerinde yardımcı olması.
  D) Harçlıklarını biriktirerek kendi ihtiyaçlarını karşılaması
 • 5) Kullanılmış eşyaların bazı işlemlerden geçirilerek tekrar kullanıma getirilmesine ne denir?
  A) Kullan at
  B) Geri dönüşüm
  C) Kullanılabilirlik
  D) Çöp
 • 6)
  I. Pil
  II. Plastik
  III. Kağıt
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri geri dönüştürülebilir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi en yeni haberleşme teknolojisidir?
  A) Telgraf
  B) Telefon
  C) İnternet
  D) Mektup
 • 8) Üretilen ürünlerin önceden belirlenmiş standartlara ait olup olmadığını kontrol eden ve kontrol sonucuna göre onaylayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) TSE
  B) İçişleri bakanlığı
  C) TSK
  D) MSB
 • 9) Dünyanın her tarafını bir örümcek ağı gibi saran ve günümüzde en çok kullanılan haberleşme ve iletişim teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mektup
  B) İnternet
  C) Telefon
  D) Telgraf
 • 10) Ben bir şeyler üretebiliyorum diyen bir insan için aşağıdakilerden hangisi üretim olmaz?
  A) Tarlada soğan yetiştirmek.
  B) Ahırda koyun beslemek.
  C) Bakkaldan makarna almak.
  D) Tandırda ekmek yapmak.
 • 11) Miladi takvim için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Hz. İsa'nın doğumu başlangıçtır.
  B) Güneş yılına göre hazırlanmıştır.
  C) 1926'dan beri ülkemizde kullanılmaktadır.
  D) On iki hayvanı temsil eder.
 • 12) Uzaydaki gezegenleri, yıldızları incelemek için yaptığı teleskopla dünya bilimine büyük katkı sağlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Graham Bell
  B) Galileo
  C) Thomas Edison
  D) Tesla
 • 13) Teknoloji ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Teknoloji her geçen gün gelişmektedir.
  B) Teknoloji insan hayatını kolaylaştırır.
  C) Teknolojik gelişmeler dünya sonunu hızlandırır.
  D) Teknoloji insanlığın varlığından beri süre gelmiştir.
 • 14) İnsan yaşamını en asgari düzeyde devam ettirebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlara temel ihtiyaçlar denmektedir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımız arasında gösterilemez?

  A) Barınma
  B) Beslenme
  C) Korunma
  D) Eğlenme
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in askeri alandaki ilk başarısıdır?
  A) Çanakkale zaferi
  B) Trablusgarp savaşı
  C) Sakarya Meydan Muharebesi
  D) Büyük taaruz
Yorum Yap
Gönder