2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Matematik TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen bölme işleminde A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır?

  A) 71
  B) 52
  C) 72
  D) 65
  E) 70
 • 2) 4853A doğal sayısı 2 ile kalansız bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
  A) 8
  B) 10
  C) 14
  D) 16
  E) 18
 • 3) A7563AA sayısı 2 ile tam bölünebildiğine göre A kaç farklı değer alabilir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 4) 23x6y doğal sayısı 2 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre x ve y'nin toplamının alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 15
  B) 16
  C) 17
  D) 18
  E) 19
 • 5) 231A sayısının 3 ile tam bölüne bilmesi için A yerine hangi sayı gelemez?
  A) 0
  B) 3
  C) 6
  D) 8
  E) 9
 • 6) 56A24 doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre A sayısının değerleri toplamı kaçtır?
  A) 10
  B) 12
  C) 14
  D) 16
  E) 18
 • 7) Rakamları farklı dört basamaklı 3A67 sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre A kaç farklı değer alır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
 • 8) Rakamları farklı 85A4 sayısı 4 ile tam bölüne bildiğine göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 8
  B) 12
  C) 16
  D) 20
  E) 24
 • 9) Dört basamaklı 49xy sayısı 4 ile kalansız bölüne bilmektedir. Buna göre x * y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır?
  A) 72
  B) 64
  C) 56
  D) 48
  E) 36
 • 10) Beş basamaklı 5923A sayısının 5 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
  A) 11
  B) 12
  C) 13
  D) 20
  E) 23
 • 11) Dört basamaklı 3x8y sayısı hem 3 hem de 5 tam olarak bölüne bildiğine göre x alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
  A) 27
  B) 32
  C) 29
  D) 15
  E) 19
 • 12) Dört basamaklı 2x4y sayısı hem 2 ile hem de 9 ile kalansız bölünmektedir. Buna göre x * y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır?
  A) 60
  B) 74
  C) 56
  D) 82
  E) 42
 • 13) Beş basamklı 67x9z sayısı 10 ile bölündüğünde 4 kalanını vermekte 3 ile tam bölüne bilmektedir. Buna göre x + y toplamının alabileceği en büyük değer hangisdir?
  A) 6
  B) 9
  C) 12
  D) 11
  E) 21
 • 14) Beş basamaklı 872x5 sayısı 11 ile tam bölüne bildiğine göre x kaçtır?
  A) 2
  B) 3
  C) 6
  D) 8
  E) 9
 • 15) Rakamları farklı dört basamaklı 4x5y sayısı 15 ile tam bölüne bildiğine göre x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
  A) 13
  B) 15
  C) 17
  D) 11
  E) 18
Yorum Yap
Gönder