2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Türkçe TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen boşluklardan hangisine "ama" getirilirse cümlenin anlamı bozulmaz?
  A) Ben onu aradım ............ o telefona cevap vermedi.
  B) Akşam yatmadan .................. dişlerimi fırçalarım.
  C) Yarın matematik ................... hayat bilgisi sınavı var.
 • 2) Verilen boşlukların hangisine "veya" getirilmelidir?
  A) Ona gelmesini söyledim ............... o gelmedi.
  B) Sana kalem ................ silgi verebilirim.
  C) Akşama kadar sokaktaydı .............. annesi ona kızdı.
 • 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep-sonuç cümlesidir?
  A) Ne yaptıysa arkadaşı için yaptı.
  B) Hava soğuk olduğu için hasta oldu.
  C) Bir saat için ayrıldı.
 • 4) "için" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisine sebep sonuç ilişkisi vermemiştir?
  A) Ders çalışmadığı için başarısız oldu.
  B) Spor yapmadığı için hemen yoruldu.
  C) Annesi için için düşünüyordu.
 • 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı anlamı vardır?
  A) Dağ gibi adam ne hale geldi.
  B) Arkadaşı yaralanınca çok üzüldü.
  C) Emre çok uzun boylu.
 • 6) "Sesi gök gürültüsü kadar gürültülü çıkıyordu." verilen cümlenin türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Duygusal
  B) Abartı
  C) Gerçek
 • 7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı anlamı yoktur?
  A) Sesi öyle gürdü ki, aslan kükremesi sandım.
  B) Başım o kadar ağrıdı ki patlayacak gibi oldu.
  C) Ödevlerim öyle çoktu ki bitirdikten sonra hemen uyudum.
 • 8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal anlam vardır?
  A) Örümceği görünce çok korkmuştu.
  B) Akşam televizyonda en sevdiği film var.
  C) Yemekten önce ellerini yıkamamız lazım.
 • 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisi duygusal değildir?
  A) Birden gelen sesle korktum.
  B) Matematik dersi çarşamba günüymüş.
  C) Akşam teyzemler gelince çok sevindim.
 • 10) "Soğuk" sözcüğü aşağıdakilerden sıfat olarak kullanılmıştır?
  A) Soğuk çoktan gelmişti.
  B) Arkadaşı ona çok soğuktu.
  C) Soğuk su boğazlarına zarar verdi.
 • 11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismi niteleyen kelime kullanılmamıştır?
  A) Adam sessizce yerinde oturuyordu.
  B) Öğretmen çok sevindi.
  C) Okul gezisinde bir yılan gördüm.
 • 12) "Küçük" sözcüğü aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bir varlığı nitelendirmemeiştir?
  A) Küçük adam odadan çıktı.
  B) Küçük, kenarda oynuyordu.
  C) Küçük elma bana kaldı.
 • 13) Aşağıdaki cümlelerin hangisin sonuna soru işareti (?) getirilmesi uygundur?
  A) Yine mi geç kalmış ( )
  B) Sabah erken kalktım ( )
  C) Öğretmen konuşmaya şöyle başladı ( )
 • 14) Aşağıda verilen zıt kelime eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Çalışkan - Tembel
  B) Barış - Anlaşma
  C) Uzak - Yakın
 • 15) Aşağıdaki eylemlerden hangisi işin henüz yapılmadığı anlamını taşımaktadır?
  A) Gelmiş
  B) Yorulacak
  C) Uyuyor
Yorum Yap
Gönder