2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Çevre Eğitimi TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen çevre problemlerinden hangisi sadece bulunduğu bölgeyi etkiler?
  A) Küresel ısınma
  B) İklim değişikliği
  C) Biyolojik çeşitlilik kaybı
  D) Toprak kirliliği
 • 2) Küresel çevre kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Dünya çapında çevre sorunlarını kapsar.
  B) Tüm insanlığın sorunudur.
  C) En fazla bir kıta büyüklüğündeki bölgeleri kapsar.
  D) Yerel sorunların zamanla toplanması sonucu olmuştur.
 • 3)
  I. Küresel ısınma
  II. İklim değişikliği
  III. Ozon tabakasının delinmesi
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yerel çevre kirliliğini küresel sonuçları arasındadır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 4)
  I. Hava
  II. Su
  III. Toprak
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yerel sorunken küresel sorun haline gelmektedir?

  A) I, II ve III
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) Yalnız III
 • 5) Çevre sorunlarının temelini ................ ve ..................... arasındaki olumsuz değişimler oluşturmaktadır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) insan ve hayvan
  B) hayvan ve çevre
  C) insan ve çevre
  D) çevre ve hava
 • 6) Kullandığımız eşyaların bir zaman sonra ömrünü doldurarak kullanılmaz hale gelmesine ne denir?
  A) Artık
  B) Atık
  C) Eski
  D) Kullanılmaz
 • 7) Uygun koşullarda depolanmayan veya yok edilmeyen çöpler;
  I. Kötü kokuların dağılmasına
  II. Hastalıkların yayılmasına
  III. Böceklerin çoğalmasına
  verilenlerden hangisine veya hangilerine neden olur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri hızlı nüfus artışıyla ortaya çıkan sorunlar arasında değildir?
  A) Ormanlık alanların tahrip edilmesi
  B) Doğal yaşam alanlarının azalması
  C) Şehirler geniş alanlara yayılması
  D) Teknolojinin gelişmesi
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı çevre problemidir?
  A) Heyelan
  B) Deprem
  C) Fabrika atığı
  D) Sel
 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi dünyayı etkileyen çevre sorunları arasında gösterilemez?
  A) Ozon tabakasının incelmesi
  B) Orman alanlarının azalması
  C) Biyolojik çeşitliliğin artması
  D) Sera etkisi
Yorum Yap
Gönder