2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Felsefe TESTİ

 • 1) Konusu insanın hareketlerinin toplumsal yaşamdaki eylemlerle benzerliğinin dayanağı olan ilkelerin oluşturulması ve açığa çıkarılması çabası olan felsefenin disiplin alanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Siyaset
  B) Bigli
  C) Ahlak
  D) Din
  E) Varlık
 • 2)
  I. Monizm
  II. Dualizm
  III. Pluralizm
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri varlığın mahiyetinin ne olduğuna karar verilen alanlardandır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 3) Türkçede tekçilik olarak bilinen ve varlıkların var oluşlarının tek bir gerçeklikten meydana geldiğini savunan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Monizm
  B) Düalizm
  C) Plüralizm
  D) Çokçuluk
  E) İkicilik
 • 4) Hegel varlıklar dünyasındaki her şey için tinin(geist) farklı görünümleridir görüşündedir.
  Buna göre Hegel aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmaktadır?

  A) Monizm
  B) Düalizm
  C) Plüralizm
  D) Çokçuluk
  E) İkicilik
 • 5) Düalizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Türkçede ikicilik anlamına gelir.
  B) Varlığı bakışında indirgenemezcidir.
  C) Temelde iki varlık ögesinin bir diğerine indirgenemez oluşu teorisini savunur.
  D) Hegel savunucularından biridir.
  E) Descartes düalist yaklaşımcıdır.
 • 6) Hava, su ve ateş üçlüsüne toprağı da ekleyerek dört unsurcu adı alan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Descartes
  B) Hegel
  C) Empedokles
  D) Eflatun
  E) Herekleitos
 • 7) İki varlık ögesinin bir diğerine indirgenemez oluşu üzerine varlık teorisi geliştiren görüştür.
  Yukarıda verilen önerme hangi yaklaşım ile ilgilidir?

  A) Monizm
  B) Tekçilik
  C) Düalizm
  D) Çokçuluk
  E) Plüralizm
 • 8) Herakleitos'un varlığın oluşu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Evrenin ana maddesi ateştir.
  B) Varlıklar madde değil oluştur.
  C) Evrende hiç bir şey değişmez
  D) Evren bir yönüyle ateşe diğer yönüyle nehire benzer.
  E) "Aynı nehirde iki kez" sözünü söylemiştir.
 • 9) Evreni bir nehre benzeterek evrende olan her şeyin değişim içinde olduğu görüşünü savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Herakleitos
  B) Whitehead
  C) Eflatun
  D) Hegel
  E) Descartes
 • 10) Öğretisinin adı süreç felsefesi olan, ve evrendeki her şeyin bir oluş halinde olduğunu savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Herakleitos
  B) Whitehead
  C) Eflatun
  D) Hegel
  E) Descartes
Yorum Yap
Gönder