AÖL Coğrafya Deneme Soruları 1 (151 1.Dönem 1.Oturum)

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’da coğrafya bilimin kurulmasına ve gelişmesine katkı yapan bilim insanlarından biri değildir?
  A) Hekatayus
  B) Platon
  C) Tales
  D) C. Ritter
 • 2) Amazon ormanlarında kaybolan bir araştırma grubu telsizden yardım istemiştir.
  Grubun yerini hızlı ve tam olarak tespit edilebilmek için yardım ekibi aşağıdaki bilgilerden hangisine sahip olmalıdır?

  A) Grubun hangi yönde hareket ettiğine
  B) Grubun bulunduğu yerin ortalama yükselti değerine
  C) Grubun bulunduğu yerin matematik konumuna
  D) Grubun bulunduğu yerin çevresindeki belirgin yer şekline
 • 3)

 • 4) Haritalarda ölçek paydası büyüdükçe aşağıdakilerden hangisi değişmez?
  A) Ayrıntıyı gösterme gücü
  B) Bir dağın yükseklik değeri
  C) Kâğıt üzerinde kapladığı alan
  D) Gösterdiği alanın büyüklüğü
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yıllık hareketinin sonuçlarından biridir?
  A) Mevsimlerin oluşması
  B) Yerel saat farklarının oluşması
  C) Meltem rüzgârlarının oluşması
  D) Okyanus akıntılarında sapmaların oluşması
 • 6) Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz ne zaman yaşanır?
  A) 21 Mart
  B) 23 Eylül
  C) 21 Haziran
  D) 21 Aralık
 • 7) Ekvatordan kutuplara gidildikçe bir cismin gölge boyu uzamaktadır.
  Buna göre Küre’de numaralandırılarak gösterilen yerlere dikilen eşit boydaki çubuklardan hangisinin aynı anda oluşturduğu gölge daha kısadır?


  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi atmosferde her zaman bulunan ancak oranı yere ve zamana göre değişen gazlardan biridir?
  A) Azot
  B) Su buharı
  C) Oksijen
  D) Asal gazlar
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi atmosfer katmanlarından biri değildir?
  A) Mezosfer
  B) Stratosfer
  C) Termosfer
  D) Litosfer
 • 10) İklim faktörünün, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi diğerlerinden daha azdır?
  A) Madencilik faaliyetlerinde
  B) İnsanların coğrafi dağılışında
  C) Yeryüzü şekillerinin oluşumunda
  D) Doğal bitki örtüsünün dağılışında
 • 11) Yeryüzünde sıcaklık dağılışıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Güneş’ten Dünya’mıza gelen enerji miktarı her zaman sabittir.
  B) Güneş ışınlarını dar açıyla alan yerler daha çok ısınır.
  C) Dünya’nın şekli sıcaklık dağılışı üzerinde etkili olur.
  D) Bir yerde yükselti arttıkça hava sıcaklığı da artar.
 • 12) Anemometre aşağıdakilerden hangisiyle ilgili ölçüm yapan cihazdır?
  A) Yağış
  B) Yükselti
  C) Sıcaklık
  D) Rüzgâr
 • 13)
  • Güneydoğu Asya başta olmak üzere Hint okyanusu çevresindegörülür.
  • Yaz mevsimi yağışlı, kış kuraktır. Sıcaklıklar fazla değişmez.
  • Bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ormanlardır.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen iklimin adı nedir?

  A) Muson
  B) Tundra
  C) Ekvatoral
  D) Akdeniz
 • 14) Batı Anadolu kıyılarında deniz meltemine ne ad verilir?
  A) Fön
  B) İmbat
  C) Samyeli
  D) Poyraz
 • 15) Türkiye’de sıcaklıkların genelde güneyden kuzeye azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Güneş ışınlarını dik açıyla almaması
  B) Ortalama yükseltisinin fazla olması
  C) Dağlarının doğu-batı yönlü uzanması
  D) Kuzey Yarım Küre’de yer alması
Yorum Yap
Gönder