2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Kimya TESTİ

 • 1) Katıların ısıtıldığında farklı davranışlar sergilemesinin nedeni katıları bir arada tutan kuvvetlerdir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri bu kimyasal türler arasındadır?
  I. Atom
  II. İyon
  III. Molekül

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız III
 • 2) Katı maddeler ...................... ve ............................. katılar olmak üzere ikiye ayrılırlar.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) amorf ve çinko
  B) çinko ve kristaller
  C) kristal ve amorf
  D) sert ve amort
  E) kristal ve sert
 • 3) Amorf katılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Serttirler
  B) Şıkıştırılamazlar
  C) Geometrik şekilleri yoktur.
  D) Tereyağı bir amorf katıdır.
  E) Elmas bir amorf katıdır.
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi kristal katılara örnek gösterilemez?
  A) Tuz
  B) Plastik
  C) İyot
  D) Elmas
  E) Çinko
 • 5) Kristal katılar kimyasal türleri bakımından dörde ayrılır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu dört türden biri değildir?

  A) İyonik katılar
  B) Moleküler katılar
  C) Amorf katılar
  D) Kovalent katılar
  E) Metalik katılar
 • 6) İyonik katıları oluşturan zıt yüklü iyonları bir arada tutan kuvvetlere ......................... kuvveti denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Elektrostatik çekme
  B) Nötron çekme
  C) Atomik çekme
  D) Kovalent çekme
  E) Moleküler çekme
 • 7) İyonik katılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Genellikle anyonlar katyonlardan daha büyüktür.
  B) Anyonların oluşturduğu boşluklara katyonlar yerleşmiştir.
  C) İyonik bileşikler serttir.
  D) Moleküller arasındaki çekim kuvveti dipol-dipol'dur.
  E) Örgü yapıları ve birim hücreleri birbirinden farklı olabilir.
 • 8)
  * Normal şartlarda elektriği iletmezler.
  * Kaynama noktaları yüksektir.
  * İyonları bir arada elektrostatik çekme kuvveti tutar.
  Yukarıda verilenler hangi kristal katı maddenin özelliğidir?

  A) Moleküler katılar
  B) Kovalent katılar
  C) Metalik katılar
  D) İyonik katılar
  E) Amorf katılar
 • 9)
  I. Dipol-dipol bağlar
  II. London bağlar
  III. Hidrojen bağlar
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri molekül katılarada moleküller arasındaki çekim kuvveti arasından oluşan bağlardandır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 10) Moleküler katılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Yumaşk olanları vardır.
  B) Isıyı iletmezler.
  C) Elektriği iletirler.
  D) Kaynama noktaları düşüktür.
  E) Erime noktaları düşüktür.
 • 11) Ametal atomların elektronlarını ortaklaşa kullanması sonucunda oluşan katılara ................. katılar denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Metalik
  B) Ametalik
  C) Kovalent
  D) İyonik
  E) Moleküler
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi kovalent katılara örnek gösterilemez?
  A) Silisyum
  B) Karbür
  C) Kuartz
  D) Silisyum nitrür
  E) Parafin
 • 13) Pozitif iyonların belirli bir düzene göre yerleşmesi ile oluşan ve aralarında metalik bağ bulunan kristal katı hangisidir?
  A) İyonik
  B) Metalik
  C) Kovalent
  D) Moleküler
  E) Amorf
 • 14) Metalik metallerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Pozitif iyonlar serbest hareketli elektron denizliyle çevrilmiş olarak durur.
  B) Elektriği iletirler.
  C) Tel ve levha haline gelebilirler.
  D) Parlaklık özellikleri vardır.
  E) Kaynama noktaları her metalik metalde sabittir.
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi metalik katı değildir?
  A) Zn
  B) Au
  C) Cu
  D) KF
  E) Fe
Yorum Yap
Gönder