2017-2018 AÖL 2. Dönem 1. Oturum Tarih Soruları (132)

 • 1) XII. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak tanınmaya başlayan yer aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Uzak Doğu
  B) Yakın Doğu
  C) Orta Asya
  D) Anadolu
 • 2) Orta Asya’da Türklere ait en eski kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Afanesyevo
  B) Anav
  C) Andronova
  D) Karasuk
 • 3) Eski Türk toplumunun sosyal yapısını oluşturan aşağıdaki unsurlardan hangisi aile anlamına gelmektedir?
  A) Budun
  B) Oguş
  C) Boy
  D) Urug
 • 4) İlk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Uygur
  B) Asya Hun
  C) Kök Türk
  D) Türgiş
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardan değildir?
  A) Kağan
  B) Han
  C) Sultan
  D) Yabgu
 • 6)

 • 7)

 • 8) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arabistan’daki sosyal sınıflardan biri değildir?
  A) Hadariler
  B) Mevaliler
  C) Hürler
  D) Köleler
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaştır?
  A) Bedir Savaşı
  B) Mute Savaşı
  C) Hendek Savaşı
  D) Uhud Savaşı
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Dönemi’nde meydana gelen olaylardan değildir?
  A) Ecnâdeyn Savaşı
  B) Huneyn Seferi
  C) Taif Seferi
  D) Tebük Seferi
 • 11)

 • 12)

 • 13)

 • 14)

 • 15)

 • 16) İslamiyet’i ilk kabul eden Karahanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) II.Kılıç Arslan
  B) Satuk Buğra Han
  C) Yusuf Kadir Han
  D) Alp Arslan
 • 17) Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek bölgede İslamiyet’in yayılmasını sağlayan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tuğrul Bey
  B) Mete
  C) Attila
  D) Gazneli Mahmut
 • 18) Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yusuf Has Hacib
  B) Kaşgarlı Mahmut
  C) Nizamülmülk
  D) İbn-i Sina
 • 19) Malazgirt savaşı aşağıdakilerden hangisi döneminde yapılmıştır?
  A) Tuğrul Bey
  B) Alp Arslan
  C) Sencer
  D) Melikşeh
 • 20) Türkiye Selçuklu Devleti’nde mali işlerle hangi divan ilgilenirdi?
  A) Divan-ı İnşa
  B) Divan-ı İsraf
  C) Divan-ı İstifa
  D) Divan-ı Arz
Yorum Yap
Gönder