2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) İslam hukuku kulun aşağıda verilenlerden hangisiyle olan ilişkisini düzenlemez?
  A) Allah (c.c.)
  B) İnsanla
  C) Toplumla
  D) Devletle
  E) Kendisiyle
 • 2) Fıkıh ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Dini literatürde İslam hukuku anlamına gelmektedir.
  B) Kelime anlamı olarak bir şeyi bilmek ve iyi anlamak anlamındadır.
  C) İnsanların diğer insanlar arasındaki ilişkiyi düzenler.
  D) İnsanın ibadet ile olan ilişkiyi düzenler.
  E) Müslüman hayatının sadece sosyal alanını kapsar.
 • 3) Fıkıhın insan hayatının günlük kısmı ile ilgilenen bilim alanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fıkıh
  B) Fıkıh usulü
  C) Fıkıh disiplini
  D) Füruat
  E) Fıtrat
 • 4)
  I. İbadet
  II. Muamelat
  III. Ukubat
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri fıkıh fürurat ilminin içerisinde yer alır?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız I
  E) I ve II
 • 5) Fürurat ilminin alanlarından biri olan ve suçlar ve cezalar anlamına gelen kelime hangisidir?
  A) İbadat
  B) Muamelat
  C) Ukübat
  D) Fıkıh
  E) Fıtrat
 • 6) Fürurat ilminin alanlarından biri olan ve kişiler ve kurumlar arası hukuki ilişkileri gösteren kavram hangisidir?
  A) İbadat
  B) Muamelat
  C) Ukübat
  D) Fıkıh
  E) Fıtrat
 • 7)
  I. Peygamberimizin Sünnetleri
  II. Kur'an
  III. Akıl yürütme
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri fıkıh ilminin temellerindendir?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 8)
  I. Peygamberimizin Sünnetleri
  II. Kur'an
  III. Akıl yürütme
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri İslam dininin temel kaynakları arasında gösterilir?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I ve II
 • 9) Fıkıh ilmi ile uğraşan kişiye ne denir?
  A) Fürurat
  B) Ukübat
  C) İbadat
  D) Fakih
  E) Edille
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilmi ile uğraşan kişinin hüküm çıkarırken dikkat etmesi kurallardan biri değildir?
  A) Suçun misliyle ceza verilmesi
  B) Helallerde genişlik
  C) Cezalarda bireysellik
  D) Kamu yararını gözetme
  E) Adaletin gözetilmesi
 • 11) İslam dininde Allah'ın kulunu bir işi yapması veya yapmaması hususunda yükümlü tutması anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mükellef
  B) Teklif
  C) Fürurat
  D) Farz
  E) Fakih
 • 12) Helal ve haram ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Yapılması serbest olan durumlar helaldir.
  B) Yapılması yasaklanmış olan durumlar haramdır.
  C) Haram alanı helal alanından daha geniştir.
  D) Helal ve haram hayatın tüm alanlarını kapsamaktadır.
  E) Helal ve haramın amacı iyilik, güzellik ve doğruluktur.
 • 13) Bir şeyin haram veya helal olup olmadığını anlamak için bakılması gereken ilk kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Peygamberimizin sünnetleri
  B) Fıkıh alimlerinin hükümleri
  C) Kur'an-ı Kerim
  D) Vicdanımız.
  E) İslami ansiklopediler
 • 14) İslam dininde Allah tarafından bir insanın yapabileceklerinin sınırlandırılmasına ne denmektedir?
  A) Hukuk
  B) Hud
  C) Hudud
  D) Hak
  E) Haram
 • 15) İslam dininde Allah (c.c) hakkı olarak yerine getirilmesi gereken hususların aşılması durumunda uygulanan cezaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hukuk
  B) Hud
  C) Hudud
  D) Hak
  E) Ububat
Yorum Yap
Gönder