LKS ( LGS) Fen Bilimleri Deneme Soruları 1 ( Teog 2017 2. Dönem)

 • 1) Fotosentez yapan su yosunlarının yer aldığı bir ekosistemde, somon balıkları su yosunlarıyla beslenen sinek larvalarını yemektedir. Bu ortamdaki canlıların atıkları ve ölü organizmaları bakteriler tarafından parçalanmaktadır.
  Bu ekosistemdeki beslenme ilişkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Somon balıkları, ikincil tüketicidir.
  B) Su yosunları, üretici basamağında yer alır.
  C) Bakteriler, yalnızca su yosunlarıyla beslenmektedir.
  D) Somon balıklarının artması, sinek larvalarının azalmasına neden olabilir.
 • 2) Bir öğrenci cam fanus, bitki, fare ve besinler kullanarak karanlık ortamda hazırladığı aşağıdaki özdeş düzeneklerden birini lamba ile aydınlatıyor.
  Aydınlık ortamdaki farenin daha uzun süre yaşadığını gözlemliyor.
  Öğrenci bu deneyle ilgili olarak
  I. Bitkiler karanlık ortamda solunum yapamaz.
  II. Bitkiler yapay ışıkta fotosentez yapabilir.
  III. Fotosentez sonucunda oksijen gazı oluşur.
  çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir?


  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
 • 3) Bu gazete haberine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Evsel atıkların tamamı kullanılarak daha dayanıklı ürünler elde edilmiştir.
  B) Çevre kirliliği engellenerek kaynaklar tasarruflu kullanılmıştır.
  C) Geri dönüşüm ile daha ucuz inşaat malzemeleri üretilmiştir.
  D) Plastik atıklar toplanarak geri dönüşüm yapılmıştır.
 • 4) Birçok canlı türünde uygulanan biyoteknolojik yöntemlerle genetiği değiştirilmiş mısır tohumları elde edilmiştir. Bu tohumların yetiştirildiği yere yakın ortamlarda, bu uygulamanın yapılmadığı başka mısır bitkilerinden oluşan tohumların da genetiğinin değiştiği gözlenmiştir.
  Bu açıklama doğrultusunda,
  I. Biyoteknoloji çalışmaları yalnızca mısır bitkisi üzerinde gerçekleştirilmektedir.
  II. Genetiği değiştirilmiş mısır bitkileri ile etrafındaki diğer mısır bitkileri arasında biyoteknolojik yöntem kullanılmadan da genetik madde aktarımı gerçekleşebilir.
  III. Genetiği değiştirilmiş canlılar, çevrelerindeki diğer canlı türlerinin genetik yapısını yalnızca beslenme yoluyla etkiler.
  çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız II
  B) I ve III.
  C) Yalnız III
  D) II ve III.
 • 5) Bilim insanları, Güneş’te oluşan patlamaların ışığını gözleyebilirken patlamalarda ortaya
  çıkan sesleri duyamamaktadırlar.
  Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ses bütün katılarda yayılırken ışık bazı katılarda yayılır.
  B) Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır.
  C) Işık, sesten daha süratli yayılır.
  D) Ses bir enerji türüdür.
 • 6) Fen bilimleri dersinde öğretmen şu haberi okur: “Ormanlık alana atılan cam kırıkları, saydam maddeden yapılmış kaplar, su dolu cam ve pet şişelerin neden olduğu yangınlar çıktı.”
  Öğretmen, öğrencilerine bu atıkların neden yangın çıkardığını sorar.
  Mert : Bu atıklar saydam maddeden yapıldığı için güneş ışınlarını kırdıktan sonra
  dağıtmıştır.
  Fatma : Bu atıklar, ince kenarlı mercek görevi görmüştür.
  Selma : Bu atıklar, üzerine düşen güneş ışınlarını kırarak bir noktada toplamıştır.
  Buna göre hangi öğrencilerin cevabı doğrudur?

  A) Yalnız Mert
  B) Mert ve Fatma
  C) Yalnız Selma
  D) Fatma ve Selma
 • 7) Elektriklenmiş K, L ve M cisimlerinden, önce K ve L, sonra K ve M naylon iplerle tavana
  asıldığında şekillerdeki gibi dengede duruyor:


 • 8) Bir öğrenci, kalem, oyun hamuru ve alüminyum folyo şeritlerden oluşan şekil-I’deki modeli oluşturuyor.
  Daha sonra kazağına sürttüğü şişirilmiş balonu modele yaklaştırdığında şekil-II’deki durum gözleniyor.
  Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  A) Şekil-II’de balon ve folyo şeritler, aynı cins elektrik yüküyle yüklüdür.
  B) Balon ve kazak arasında etki ile elektriklenme olmuştur.
  C) Balon ve model arasında dokunma ile elektriklenme olmuştur.
  D) Balon, kazağa sürtülerek elektriklenmiştir.
 • 9) K, L ve M iletken kürelerinin sahip oldukları elektrik yükleri sembolik olarak şekil üzerinde
  gösterilmiştir.
  Buna göre
  I. K, L ve M kürelerinde pozitif yük bulunmaktadır.
  II. M küresi negatif yüklüdür.
  III. K küresi nötrdür.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) Yalnız II
  D) I, II ve III.
 • 10) Öğretmen sınıftaki bir etkinlikte öğrencilerden elementlere ait bilgilerin yazılı olduğu kartları, bir bölümü verilen periyodik tabloda doğru yerlere yerleştirmelerini istiyor.
  Buna göre hangi öğrenci, kartı yanlış yere yerleştirmiştir?

  A) Mehmet
  B) Selçuk
  C) Ayşe
  D) Zeynep
 • 11) Aşağıda I, II, III ve IV numaralı atomlara ait elektron - katman ilişkisi verilmiştir:

 • 12) Sofra tuzu, asit, bazın sulu çözeltileri olan T, Y, Z sıvıları ile ilgili bazı deneyler yapılarak
  şu sonuçlar elde ediliyor:
  • T sıvısının içine atılan çinko parçalarında bir süre sonra aşınma gözleniyor.
  • T ve Z sıvıları kırmızı turnusol kâğıdının rengini değiştirmiyor.
  • Y sıvısı kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çeviriyor.
  Buna göre bu sıvıların pH ölçeğindeki yerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?


 • 13) Özdeş kaplarda bulunan suların sıcaklığı 20 °C’tan 80 °C’a çıkarılmak isteniyor.
  Aynı ortamda, bu özdeş kaplarda bulunan aşağıdaki sulardan hangisine en fazla ısı
  verilmelidir?


 • 14) Kaynama sıcaklığı 80 °C olan saf bir sıvının sıcaklığını, 20 °C’tan 30 °C’a çıkarmak için
  gerekli ısı miktarı hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

  A) Sıvıdaki sıcaklık değişimi
  B) Sıvının donma ısısı
  C) Sıvının öz ısısı
  D) Sıvının kütlesi
 • 15) K ve L bloklarının birbirine temas ettirilmeden önce ve temas ettirildikten sonraki sıcaklıkları grafiklerdeki gibidir:

 • 16) Bir çocuk, elinde beklettiği buz parçasının küçüldüğünü görmüş; elinin ıslandığını ve
  üşüdüğünü hissetmiştir.
  Bu durumla ilgili olarak
  I. Buz parçası, katı hâlden sıvı hâle geçerken ısı almıştır.
  II. Çocuğun eliyle buz parçası arasında ısı alışverişi olmuştur.
  III. Buz parçasının sıcaklığı azalmıştır.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
 • 17) Kütleleri eşit olan saf K, L ve M sıvılarının ilk sıcaklıkları ve özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldıktan sonraki son sıcaklıkları tabloya kaydediliyor.

 • 18) Saf bir maddeye ait sıcaklık - zaman grafiği şekildeki gibidir:
  Grafiğe göre bu saf madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A) Maddenin soğuma grafiğidir.
  B) Donma sıcaklığı ‒10 °C’tur.
  C) Kaynama sıcaklığı 30 °C’tur.
  D) Erime sıcaklığı 0 °C’tur.
 • 19) Saf bir maddeye ait sıcaklık - zaman grafiği şekildeki gibidir:
  Grafiğe göre bu saf madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A) Maddenin soğuma grafiğidir.
  B) Donma sıcaklığı ‒10 °C’tur.
  C) Kaynama sıcaklığı 30 °C’tur.
  D) Erime sıcaklığı 0 °C’tur.
Yorum Yap
Gönder