LKS( LGS) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Soruları 1 ( 2018 Teog 2.Dönem)

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre alkol ve uyuşturucunun yasaklanma sebeplerinden biri değildir?
  A) Aklı, sağlıklı kullanmayı engellemesi
  B) Kişinin genel sağlığını bozması
  C) Aile ve topluma zarar vermesi
  D) Sağlık sektöründe kullanılması
 • 2) “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.”
  (Bakara suresi, 262. ayet)
  Zekât ile ilgili bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Zekât alan kişiyi minnet altında bırakacak ve incitecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
  B) Zekât verirken akraba ve komşulardan ihtiyaç sahibi olanlara öncelik tanınmalıdır.
  C) Bir maldan zekât verilebilmesi için o malın gelir getiren cinsten olması gereklidir.
  D) Zekâtın bir ibadet olduğu unutulmamalı ve zekâta niyet edilmelidir.
 • 3) Tay kabilesinin başkanı Adiy b.Hatim, Müslüman olmadan önce Medine’ye gelmişti. Hz.
  Peygamber’in yetişkinlere ve çocuklara davranışlarını gözlemledi. Onda diğer ülke liderlerinde bulunmayan bazı özellikler olduğunu farketti. Yolda yaşlı bir kadını uzun müddet sabırla dinlediğine şahit oldu. “Bir devlet başkanı o kadar işinin arasında nasıl olur da yaşlı birkadına bu kadar vakit ayırır?” diye düşündü. Daha sonra Hz. Peygamber’in evine gitti.Hz. Peygamber oturması için minderini ona verdi ve kendisi yere oturdu. Bu davranış karşısında çok etkilenen Adiy bin Hatim “Vallahi, bu bir kral değil.” diyerek Müslüman oldu.
  Bu metne göre Adiy b. Hatim’in Müslüman olmasında Hz. Muhammed’in (sav.) hangi
  yönü etkili olmuştur?

  A) Güvenilir olması
  B) İnsanlara değer vermesi
  C) Zamanı iyi değerlendirmesi
  D) Akrabalık ilişkilerini önemsemesi
 • 4)
  • “Rabbim! Gerçekten bana hükümranlık verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey
  gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslü-
  man olarak al ve beni iyilere kat.”
  (Yûsuf suresi, 101. ayet)

  • “...İşte böylece (Mısır’da adaletle hükmetmesini sağlamak) ve kendisine (rüyadaki) olayların yorumunu öğretmek için Yusuf’u oraya yerleştirdik...”
  (Yûsuf suresi, 21. ayet)
  Bu ayetlerde Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

  A) Söz ve rüyaları yorumlama yeteneği verildiğine
  B) Adaletle hükmetmesi için Mısır’a yerleştirildiğine
  C) Allah’a güvenip yalnızca O’na inandığına
  D) Kardeşleri tarafından kıskanılarak kuyuya atıldığına
 • 5) Arkadaşı Tarık’ın düzenli olarak kan bağışındabulunduğunu öğrenen Semih, bunun hem
  sağlıklı yaşama katkı sağladığını hem de zordurumda olan insanlara destek olduğunu
  öğrenince kendisi de kan bağışı yapmaya karar verir.
  Buna göre Semih’in aşağıdakilerin hangisine gitmesi uygun olur?

  A) Yeşilay
  B) Darülaceze
  C) Kızılay
  D) TEMA
 • 6)
 • 7) Mekkeli müşrikler, Hz. Muhammed’i (sav.) İslam’ı anlatmaktan vazgeçirmesi için amcası Ebu Talip’e başvurdular. Ebu Talip, Hz.Peygamber’e durumu bildirdi. Davasından
  vazgeçmesini, artık meselenin kendisinin de üstesinden gelemeyeceği bir noktaya ulaştığını söyledi. Çok sevdiği amcasının bu sözlerine üzülen Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: “Allah’a yemin ederim ki tebliğ görevimi terk etmem için sağ elime Güneş’i, sol elime Ay’ı verseler, sen de beni terk etsen, onların bu dediklerini asla kabul etmem. Rabb’im Allah bana yeter!”
  Hz. Muham­med’in (sav.) bu tavrı aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilemez?

  A) “Ey iman edenler! Allah’ın ve Peygamber’inin önüne geçmeyin. Allah’a karşı gelmektensakının...” (Hucurât suresi, 1. ayet)
  B) “Nice peygamberler vardır ki... Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik
  ve zaaf göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 146. ayet)
  C) “Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allah’a ortak koşanlardan yüz çevir.” (Hicr suresi, 94. ayet)
  D) “Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma ve Allah’a tevekkül et.Vekil olarak Allah yeter.” (Ahzâb suresi, 48. ayet)
 • 8)
  “...Anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık.”
  (En’âm suresi, 98. ayet)
  “...Allah, insanlara düşünüp anlasınlar diye ayetlerini açıklar.”
  (Bakara suresi, 221. ayet)
  Bu ayetlere göre insanların Kur’an-ı Kerim’e karşı sorumluluğu aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Okuyup ezberlemek
  B) Düşünüp anlamak
  C) Okunuşunu öğretmek
  D) Farklı dillere tercüme etmek
 • 9) Şehrin sokaklarında her gece bir adam ihtiyaç sahiplerinin evlerine çuval içerisinde erzak bırakır ve kimseye de görünmezmiş. Yardım gören insanlar mutlu olur ve teşekkür etmek içinbu iyiliği yapan kişiyi ararlar ama kim olduğunu bir türlü bulamazlarmış. Aradan zaman geçmiş ve bir gece yardımlar kesilmiş. İnsanlar ertesi gün Hz. Ali’nin torunu olan ve İmam Seccâd olarak da bilinen Zeynel Abidin’in öldüğünü ve sırtında çuval taşımaktan oluşan yaralar bulunduğunu öğrenmişler.
  Bu metinden Zeynel Abidin ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Yardımı gizli yapmayı önemsemiştir.
  B) Yardım etmek için fedakârlıkta bulunmuştur.
  C) Yardımı düzenli yapmaya özen göstermiştir.
  D) Yardım etmeye ihtiyaç sahibi yakınlarından başlamıştır.
 • 10) Müslümanların büyük bir sıkıntı içinde ve baskı altında oldukları bir dönemde sahabelerden bazıları Hz. Peygamber’e gelerek bu zulmü yapanlara beddua etmesini istedi. O ise: “Ben rahmet peygamberiyim, beddua etmek için gönderilmedim.” buyurdular.
  Bu olayda Hz. Muhammed’in (sav.) hangi özelliği öne çıkmaktadır?

  A) Merhameti
  B) Adaleti
  C) Cesareti
  D) Kararlılığı
 • 11) Hz. Peygamber, Müslümanlara karşı özel bir şefkat ve muhabbet beslemiştir. Yaşadığı süre içinde Müslümanların dertleriyle ilgilenmiş, üzüntülerine ortak olmuştur. Hz.Peygamber’in metinde anlatılan bu tutumu, aşağıdaki ayetlerin hangisinde ifade
  edilmiştir?

  A) “Andolsun, Allah’ın Resulü’nde sizin için...güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb suresi, 21. ayet)
  B) “Sen öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.” (Gâşiye suresi, 21-22. ayetler)
  C) “Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çokağır gelir. Çünkü O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.”
  (Tevbe suresi, 128. ayet)
  D) “Muhammed yalnızca bir elçidir. O’ndan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi O ölür veya
  öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz?...” (Âl-i İmrân suresi, 144. ayet)
 • 12) Bir kadın, kumaş ticareti ile uğraşan Ebu Hanife’nin yanına gelir ve elindeki kumaşı ona
  yüz dirheme satmak ister. Fakat Ebu Hanife kumaşın daha değerli olduğunu söyleyerek fiyatı artırır. Bu fiyat artırma beş yüz dirheme kadar çıkar ve kumaşı bu fiyat üzerinden satın alır. Kadın bu durum karşısında şaşkınlık içinde kalır.
  Ebu Hanife’nin bu davranışı aşağıdaki hadislerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

  A) Ne aldanan ne de aldatan ol.
  B) Alışverişte çok yemin etmekten sakının.
  C) Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı bir özellik verilmemiştir.
  D) Kimse kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir.
 • 13) Numaralanmış görsellerde hac ve umrede ortak yapılan ibadetler aşağıdakilerin han-
  gisinde bir arada verilmiştir?


  A) I ve III.
  B) II ve III.
  C) I ve IV.
  D) II ve IV.
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi sigaranın zararları arasında gösterilemez?
  A) Sağlık harcamalarının artmasına neden olması
  B) Çalışarak kazanmak yerine, tembelliğe teşvik etmesi
  C) Bireyde birçok sağlık problemine yol açması
  D) Hem içene hem de çevreye zarar vermesi
 • 15) Hz. Peygamber arkadaşlarıyla yolda yürürken karşı­larından gelen bir adam yere tükürdü. Hz. Muham­med’in (sav.) yüzü birdenbire kızardı ve olduğu yerde kalakaldı. Yanındakiler koşuşarak tükürüğün üstünü toprakla örttü. O da bundan sonra yoluna devam etti.
  Bu metinde Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangi-
  sidir?

  A) Kendisine yapılan kötülükleri affederdi.
  B) İnsanlarla beraber hareket ederdi.
  C) Çevrenin kirletilmesinden rahatsız olurdu.
  D) İnsanlara yardımcı olmayı severdi.
 • 16) İslam dini, insan haklarına saygı göstermeyi, kul hakkını gözetmeyi emreder. Kul hakkını ihlal etmek, Allah’ın bağışlamadığı davranışlardandır. Hak ihlali yapan kimsenin öncelikle hak sahibini razı etmesi, daha sonra da Allah’tan af dilemesi gerekir.
  Bu metinle aşağıdakilerden hangisi anlamca aynı doğrultudadır?

  A) “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder...” (Teğâbün suresi, 1. ayet)
  B) “Birisinin hakkını alan kimse, ölmeden önce onunla helalleşsin.” (Hadis-i Şerif)
  C) “Sizden iyiliğe çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan alıkoyan bir topluluk bulunsun...” (Âl-i İmrân suresi, 104. ayet)
  D) “Kişi, kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder.” (Hadis-i Şerif)
 • 17) Siyahi bir düşünür olan Malcolm X, hac ile ilgili anısında şöyle der: “Dünyanın her yerinden on binlerce hacı vardı. Mavi gözlüsünden siyahilerine kadar her renkten insan bulunmaktaydı. Beyaz tenli Müslümanların sözleri ve davranışlarında Gana, Sudan ve Nijerya Müslümanlarında hissettiğim samimiyeti gördüm.
  Müslüman kardeşlerimle birlikte ben de aynı ibadetleri yaptım ve aynı yerde bulundum...”
  Bu metinden haccın insan üzerindeki etkilerinden hangisine ulaşılamaz?

  A) İnanca dayalı kardeşlik bağı kurulmasını sağlar.
  B) İnsanların eşit olduğu bilincini oluşturur.
  C) “Ben” duygusu yerine “biz” duygusunu kazandırır.
  D) Zorluklar karşısında sabırlı olmayı öğretir.
 • 18) Kötü alışkanlıklar konusunda duyarsız kalınmaması gerektiğini düşünen Zeynep sigara
  içen, fal baktıran ve şans oyunları oynayan arkadaşlarını her fırsatta uyarmakta, bu davranışlarından vazgeçirmeye çalışmaktadır. Kimi zaman arkadaşları tarafından incitilmiş ancak bu sorumluluğunu yerine getirmeye devam etmiştir.
  Zeynep’in bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilidir?

  A) “Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız...” (Âl-i İmrân suresi, 110. ayet)
  B) “Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapanlara ceza
  vardır. İşte acıklı azap bunlaradır.” (Şûrâ suresi, 42. ayet)
  C) “İnkâr edenlerin malları da çocukları da Allah’a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır...” (Âl-i İmrân suresi, 116. ayet)
  D) “Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği nimete cimrilik gösterenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, bilakis bu onlar için kötüdür...” (Âl-i İmrân suresi, 180. ayet)
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin sosyal dayanışma yönünü vurgulamaktadır?
  A) Kurban edilecek hayvan belirli özelliklere sahip olmalıdır.
  B) Bu ibadet sırasında çevre temizliğine dikkat edilmelidir.
  C) Kurban etinin bir bölümü yoksullara, bir bölümü de gelen misafirlere ikram edilmelidir.
  D) Bu ibadet, Allah rızası gözetilerek samimiyetle yapılmalıdır.
Yorum Yap
Gönder