2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Coğrafya TESTİ

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi bölgelerin doğal özellikleri arasında gösterilmez?
  A) Yeryüzü şekilleri
  B) Doğal afet bölgeleri
  C) Yerleşme özellikleri
  D) İklim özellikleri
  E) Bitki örtüsü özellikleri
 • 2) Flora bölgeler olarak da bilinen bölgeler hangi özelliklerine göre ayrılmışlardır?
  A) Yeryüzü şekilleri
  B) Doğal afet bölgeleri
  C) Yerleşme özellikleri
  D) İklim özellikleri
  E) Bitki örtüsü özellikleri
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi hidrografik bölge değildir?
  A) Okyanus
  B) Deniz
  C) Baraj
  D) Göl
  E) Akarsu
 • 4) Bölgelerin deprem, heyelan gibi afetlerden yola çıkarak oluşturulmasında hangi özellik kullanılır?
  A) Yerleşme özelliklerine göre
  B) Yeryüzü şekillerine göre
  C) Planlama özelliklerine göre
  D) Doğal afet özelliklerine göre
  E) İklim tiplerine göre
 • 5) Yerleşmeyi etkileyen faktörler göz önüne alınarak oluşturulan beşeri bölgeler hangi özelliğe göre oluşmaktadır?
  A) Yerleşme özelliklerine göre
  B) Yeryüzü şekillerine göre
  C) Planlama özelliklerine göre
  D) Doğal afet özelliklerine göre
  E) İklim tiplerine göre
 • 6) Ülkemizde en yoğun yerleşim bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İç Anadalu
  B) Çatalca-Kocaeli
  C) Ege
  D) Akdeniz
  E) Karadeniz
 • 7) Aşağıda verilen illerden hangisinde ahşap konut sayısı daha fazladır?
  A) Ankara
  B) Çankırı
  C) Kayseri
  D) Trabzon
  E) Bursa
 • 8) Aşağıdaki şehirlerin hangisinde taş konut sayısı diğerlerine göre daha fazladır?
  A) Ankara
  B) Muğla
  C) Kayseri
  D) Trabzon
  E) Bursa
 • 9) Aşağıdaki şehirlerin hangisinde kerpiç konut sayısı diğerlerine göre daha fazladır?
  A) Konya
  B) Muğla
  C) Rize
  D) Trabzon
  E) Bursa
 • 10) Kırsal yerleşim bölgeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Geçim kaynaklarından biri tarımdır.
  B) Geri kalmış ülkelerde oldukça fazladır.
  C) Ormancılık geçim kaynakları arasındadır.
  D) Nüfus yoğundur.
  E) Hayvancılık yaygındır.
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi Şangay Beşlisi birliğine üye devletlerden biri değildir?
  A) Çin Halk Cumhiriyeti
  B) Kırgızistan
  C) Azerbeycan
  D) Tacikistan
  E) Özbekistan
 • 12) Ülkemizde aşağıda verilen şehirlerden hangisi idari özelliklerine göre diğerlerinden farklıdır?
  A) Ankara
  B) İstanbul
  C) Marmaris
  D) Bursa
  E) Diyarbakır
 • 13)
  I. Ergan
  II. Kartepe
  III. Uludağ
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri turizm alanlarından biridir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) Yalnız I
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 14) Aşağıda verilenlerden hangisi ulaşım özelliklerine göre ayrılan bölgelerden biri değildir?
  A) Hava yolu
  B) Kara yolu
  C) Demir yolu
  D) Deniz yolu
  E) Tramvay yolu
 • 15) Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümüne .................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Bölge
  B) Ülke
  C) Birlik
  D) Devlet
  E) Coğrafya
Yorum Yap
Gönder