2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük TESTİ

 • 1) 17 Kasım 1922'de İngilizlerin Malaya Zırhlısı ile İstanbul'dan ayrılan Vahdettin'den sonra yerine halife seçilen Osmanlı hanedanın en yaşlısı hangisidir?
  A) Abdulmecit
  B) Abdulmüttalip
  C) İsmet paşa
  D) Kazım paşa
 • 2) Osmanlı devletinin ve TBMM'nin arasındaki ikiliği ortadan kaldırmak için TBMM tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
  A) Halifelik kaldırılmıştır.
  B) Teşkilatı Esasiye kanunu çıkarılmıştır.
  C) Saltanat kaldırılmıştır.
  D) Maarif teşkilatı kurulmuştur.
 • 3)
  I. İsmet paşa
  II. Doktor Rıza Bey
  III. Hasan Bey
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Lozan barış antlaşmasına TBMM tarafından gönderilen heyet içerisindedir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 4) Lozan barış antlaşmasına giden heyet için TBMM tarafından üç konuda kesinlikle taviz verilmemesi istenmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu üç taviz arasında değildir?

  A) Misakımilli sınırlarının korunması
  B) Cumhuriyet kurulması
  C) Kapitülasyonların kaldırılması
  D) Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmaması.
 • 5) Lozan konferansında aşağıdaki dillerden hangisi konferans dili olarak kullanılmamıştır?
  A) Türkçe
  B) İngilizce
  C) Fransızca
  D) Almanca
 • 6) “Bu antlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması’yla tamamlandığı sanılmış büyük bir yok etme eyleminin çökertilişini anlatan bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri bulunmayan bir siyasi zaferin eseridir.”

  Yukarıdaki sözüyle Atatürk hangi antlaşmayı belirtmiştir?

  A) Mondros Ateşkes Antlaşması
  B) Mudanya Antlaşması
  C) Lozan Antlaşması
  D) Moskova Antlaşması
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Lozan antlaşmasında çözülmemiş sorunlardan biridir?
  A) Kapitülasyonlar
  B) Sınırlar
  C) Musul sorunu
  D) Azınlıklar
 • 8) Lozan antlaşmasından sonra Yunanistan ile sınırımızla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Meriç Nehri sınır olmuştur.
  B) Karaağaç savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verildi.
  C) Batı Trakya Türkiye'ye bırakıldı.
  D) Doğu Trakya Türkiye'ye bırakıldı.
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Lozan'dan sonra değişen sınırlarımız arasında değildir?
  A) Yunanistan
  B) İran
  C) Suriye
  D) Bulgaristan
 • 10) Lozan Antlaşmasında kapitülasyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Kapitülasyonlar devam etmiştir.
  B) Sadece Fransa'ya verilen kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
  C) Sadece İngiltere'ye verilen kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
  D) Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır.
 • 11) Lozan antlaşmasında gündeme gelen azınlıklarla ilgi varılan sonuçta aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Türkiye'deki azınlıklara ayrıcalık tanınmayacak.
  B) Nüfus Mübadelesi yapılacak.
  C) Bozcaada ve Gökçeda'daki Rumlar nüfus mübadelesinden muhaf tutulacak.
  D) Doğu Trakya'daki Türkler hariç tutulacak.
 • 12) Türkiye Lozan'da savaş tazminatı olarak aşağıdakilerden hangisini almıştır?
  A) Bitlis
  B) Karaman
  C) Karaağaç
  D) Batum
 • 13) Lozan Antlaşması gereği On İki Ada aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır?
  A) İtalya
  B) Yunanistan
  C) Almanya
  D) Fransa
 • 14) İzmir İktisat Kongresinde aşağıdaki gruplardan hangisi bulunmamıştır?
  A) Tüccar Grubu
  B) İşçi Grubu
  C) Memur Grubu
  D) Çiftçi Grubu
 • 15) İzmir İktisadi Kongresinde aşağıdaki kararlardan hangisi alınmamıştır?
  A) Çiftçinin eğitimi ve ziraat okulları açılacak.
  B) Ormanların korunması ve çoğaltılması için önlemler alınacak.
  C) Bir ticaret bankası kurulacak.
  D) Kapitülasyonlar kaldırılacak
Yorum Yap
Gönder