2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı TESTİ

 • 1) Tiyatro ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Tiyatro sahnede oyuncular tarafından canlandırılan yazılı edebi türdür.
  B) Günlük yaşamdan konular edinebilir.
  C) Tiyatro insan iletisi olmadan aktarılamaz.
  D) Tiyatro eserleri mitolojik olayları konu alabilir.
  E) Tiyatroda anlatım karşılıklı konuşma içerisinde gerçekleşir.
 • 2)
  I. Köy seyirlik oyunları
  II. Meddah
  III. Kukla oyunu
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Anadolu'da modern tiyatro öncesinde egemen olan oyunlardandır?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 3) Batılı anlamda tiyatro Türk edebiyatına ne zaman girmiştir?
  A) Tanzimatla
  B) Meşrutiyetle
  C) Cumhuriyetin ilanıyla
  D) Lale devrinde
  E) Atatürk'ün isteğiyle
 • 4) Modern tiyatro ..................., ................ ve .................... olmak üzere üç ayrı türe ayrılır.
  Yukarıdaki boşluklara hangisi gelmelidir?

  A) Trajedi, Korku ve Eğlence
  B) Trajedi, Komedi ve Korku
  C) Korku, Dram ve Trajedi
  D) Dram, Trajedi ve Komedi
  E) Dram, Komedi ve Korku
 • 5) Seyircide heyecan, korku ve acıma hissi uyandırarak ruhu kötülüklerden arındırma amacıyla yapılan tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Komedi
  B) Korku
  C) Trajedi
  D) Dram
  E) Bilgilendirici
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi trajedi türünün konu aldığı kahramanlar arasında gösterilemez?
  A) Krallar
  B) Halk
  C) Kraliçeler
  D) Tanrılar
  E) Yarı tanrılar
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi trajedi türüne konu olan alanlardan biridir?
  A) Günlük hayat
  B) Mitoloji
  C) Politika
  D) Nostalji
  E) Komedi
 • 8) Trajedi türü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Kava ve çirkin sözlere yer verilmez
  B) Öldürme ve yarama gibi olaylar canlandırılmaz.
  C) Manzum olarak yazılır.
  D) Genellikle 20 perdeden oluşur.
  E) Aralıksız oynanır.
 • 9) Bir tiyatro eserinin tek olay, tek mekan ve tek gün olarak yapılası kuralına ne denir?
  A) Üç birlik kuralı
  B) Altın kural
  C) Geleneksel kural
  D) Geleneksel tiyatro
  E) Zamansal kural
 • 10) Kösem Sultan adlı tiyatro eseri konusu, kişilerin ele alınışı ve dramatik örgüsüyle daha çok hangi tiyatro türüne dahil edilmektedir?
  A) Komedi
  B) Dram
  C) Tarihsel
  D) Trajedi
  E) Epiksel
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun yapı unsurları arasında değildir?
  A) Yer
  B) Kişiler
  C) Zaman
  D) Savaş
  E) Çatışma
 • 12) Tiyatro eserindeki olay örgüsüdür. Her olay, iletiyi seyirciye ulaştırmak için oluşturulmuş bir bütünü parçası konumundadır.
  Yukarıda açıklaması verilen tiyatronun yapı unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yer
  B) Kişiler
  C) Zaman
  D) Dramatik örgü
  E) Çatışma
 • 13) Olayın başlangıcı ve bitişi arasındaki geçen süre miktarıdır.
  Yukarıda açıklaması verilen tiyatro unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yer
  B) Kişiler
  C) Zaman
  D) Dramatik örgü
  E) Çatışma
 • 14) Yabancı dille yazılmış bir oyunu, yerel koşullara uygun olarak çevrilmesi anlamına gelen tiyatro terimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dekor
  B) Aksesuar
  C) Adaptasyon
  D) Monolog
  E) Padomim
 • 15) Tiyatroda oyuncunun kendi kendine konuşması, diğer deyişle iç sesini sesli olarak izleyicilere aktarması anlamına gelen tiyatro terimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dekor
  B) Aksesuar
  C) Adaptasyon
  D) Monolog
  E) Padomim
Yorum Yap
Gönder