Ehliyet deneme sınavı 1 (23 Aralık 2017 MTSK)

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hare-
  ketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol
  eden sistemi oluşturan yapılardandır?

  A) Omurilik
  B) Böbrekler
  C) Pankreas
  D) Akciğerler
 • 2) Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;
  I. Bebeklerde kol atardamarından,
  II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.
  Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) I. doğru, II. yanlış
  B) I. yanlış, II. doğru
  C) Her ikisi de doğru
  D) Her ikisi de yanlış
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?
  A) Dudakların morarması
  B) Göz bebeklerinin küçülmesi
  C) Göğüs hareketlerinin kaybolması
  D) Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması
 • 4) Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu
  açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?


 • 5) Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden
  hangisi doğrudur?

  A) Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve
  göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
  B) Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
  C) Uygulama hızının dakikada 30 bası olacak şekilde ayarlanması
  D) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası uygulanması
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv
  kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi
  gereken kurallardandır?

  A) Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması
  B) Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması
  C) Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması
  D) Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T” harfi yazması
 • 7) Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması
  sonucu ortaya çıkan akut dolaşım yetmezliği durumuna ne ad verilir?

  A) Şok
  B) Bayılma
  C) Koma
  D) Yüksek tansiyon
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım
  uygulamalarındandır?

  A) Yara içinin kurcalanması
  B) Yarada kanama varsa durdurulması
  C) Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
  D) Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
  A) Şişlik
  B) Kızarma
  C) İşlev kaybı
  D) Hareket ile azalan ağrı
 • 10)
  I. Sıkan giysiler gevşetilir.
  II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.
  III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.
  IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.
  Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olanbir kazazedeye yapılması gereken ilk yar-
  dım uygulamalarındandır?

  A) I ve IV.
  B) I, III ve IV.
  C) II ve III.
  D) I, II, III ve IV.
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?
  A) Uzun süreli olması
  B) Dinlenmekle geçmemesi
  C) Genellikle göğüs ortasında başlaması
  D) Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

  A) Kazazedeye yakın mesafede durulması
  B) Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
  C) İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi
  D) Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi
 • 13) Yolda seyir hâlinde olan bir sürücüde trafik işaretlerini fark edememe, şerit takibinde
  zorlanma ve takip mesafesini ayarlayamama gibi davranışlar gözleniyor.
  Aşağıdakilerden hangisi sürücüde bu davranışların görülmesinin nedenlerin-
  dendir?

  A) Kuralları bilmemesi
  B) Uykusuz ve yorgun olması
  C) Araçta teknik sorun yaşanması
  D) Araç kullanma sürelerine uyması
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
  A) Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
  B) Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli
  personeli, araç ve gereci sağlamak
  C) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında
  gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
  D) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü
  kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek
 • 15) Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

  A) Gabari
  B) Taşıma sınırı
  C) Dingil ağırlığı
  D) Azami ağırlık
 • 16) Trafik görevlisinin hangi işareti durmayı gerektirmez?

 • 17) Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü
  fark etmiştir.
  Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

  A) Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
  B) Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli
  C) Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli
  D) Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
 • 18)

 • 19)

 • 20) Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak
  verilmiştir?


  A) I. Yol ver --- II. Girişi olmayan yol
  B) I. Dur --- II. Taşıt trafiğine kapalı yol
  C) I. Taşıt trafiğine kapalı yol --- II. Girişi olmayan yol
  D) I. Azami hız sınırlaması --- II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu
 • 21) Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

  A) Bisiklet yolunu kullanması
  B) Yayaları ikaz ederek bekletmesi
  C) Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
  D) Bu bölgede azami 30 kilometre/saat hızla gitmesi
 • 22) Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

  A) Yalnız 3
  B) 1 ve 2
  C) 1 ve 3
  D) 2 ve 3
 • 23) Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakiler­den hangisini yapması yanlıştır?

  A) Hızını azaltması
  B) Öndeki aracı geçmesi
  C) Takip mesafesini artırması
  D) Duraklama yapmaktan kaçınması
 • 24) Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?
  A) 2
  B) 3
  C) 6
  D) 7
 • 25) Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
  A) Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
  B) Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
  C) Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
  D) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini
  beklemesi
Yorum Yap
Gönder