2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi TESTİ

 • 1) Öğretmen olarak çalışan bir kişi aşağıdaki haklardan hangisine çalıştığından dolayı sahip olur?
  A) Yaşama hakkı
  B) Eğlence hakkı
  C) Maaş hakkı
  D) Vergi hakkı
 • 2) Dünyada çocuk haklarını korumak ve çocukların çocukluk dönemlerini yaşamaları için Çocuk hakları sözleşmesi kabul edilmiştir.
  Buna göre 11 yaşındaki bir çocuk aşağıdaki haklardan hangisine sahip olamaz?

  A) Eğitim hakkı
  B) Eğlenme hakkı
  C) Sağlık hakkı
  D) Oy kullanma hakkı
 • 3) İnsanların haklarının güvence altına alarak korunması görevini hangi kurum veya kuruluş üstlenir?
  A) Okullar
  B) Belediyeler
  C) Devlet
  D) Aile
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi haklarımızdan biri değildir?
  A) Yaşama hakkı
  B) Seyehat hakkı
  C) Zorla çalıştırılma hakkı
  D) Eğitim hakkı
 • 5) Duygularımızı paylaşmada aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir?
  A) Telefon
  B) Beden dili ve söz ile
  C) Emojiyle
  D) İnternet ile
 • 6) Bilgi edinme kapsamında, başbakanlık bilgi edinme kurumu olan, internet, telefon veya dilekçe ile istenilen her konuda istek, öneri ve şikayet yapılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bimer
  B) Savcılık
  C) Mahkemeler
  D) Belediyeler
 • 7) Kamu çalışanlarının denetlendiği, kamu denetçiliği kurumunun diğer ismi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) BİMER
  B) Ombudsman
  C) CİMER
  D) E-Devlet
 • 8) Aylin 10 yaşındadır. Aşağıda verilenlerden hangisi Aylin'in sorumluluklarından biri olamaz?
  A) Ödevlerini yapmak
  B) Ev işlerinde annesine yardım etmek
  C) Okuluna düzenli gitmek
  D) Babasına iş yerinde yardım etmek
 • 9) Empati kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır?
  A) Bir işi işbirliği içerisinde yapmak.
  B) Başkaları hakkında güzel düşünmek.
  C) Kendini karşısındakinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamak.
  D) İnsanlara karşı saygılı ve sevgili olmak.
 • 10) Ülkemize gelen bakıma muhtaç Suriyeli çocukların bakımı aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılmaktadır?
  A) Kızılay
  B) Yeşilay
  C) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
  D) AKUT
 • 11) Aşağıdaki davranışlardan hangisi bir öğrencinin okulda sahip olduğu haklardan biri değildir?
  A) Okul kütüphanesinden kitap almak
  B) Derslere istediği zaman girmek.
  C) Teneffüs arasında bahçede oynamak.
  D) Öğretimden yararlanmak
 • 12) Aşağıda insan hakları ile ilgili verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
  A) Bu haklar evrensel nitelikte değildir.
  B) İnsan hakları devletler tarafından güvenceye alınır.
  C) İnsanların temel haklarını kapsar.
  D) İnsanın doğmasıyla başlar.
 • 13) Kişilerin karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturdukları ortama ne denir?
  A) Sessizlik
  B) Uzlaşı
  C) Şiddet
  D) Empati
 • 14) Aşağıdaki davranışlardan hangisi sınıf ortamında olumsuzluklara yol açar?
  A) Uzlaşmacı yaklaşım
  B) Hoşgörülü yaklaşım
  C) Empatik yaklaşım
  D) Ayrımcı yaklaşım
 • 15) Demokrasinin en önemli yönlerinden bir tanesi de insanlar arasında eşitlik sağlamasıdır.
  Buna göre eşitlik ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) İnsanların fiziksel olarak eşit olması gerekmektedir.
  B) İnsanların kültürel olarak eşit olması gerekmektedir.
  C) İnsanların kanunlar önünde eşit olması gerekmektedir.
  D) İnsanların ekonomik olarak eşit olması gerekmektedir.
Yorum Yap
Gönder